MOLOCH

Gehenna), aby nikt już nie oddawał dzieci na spalenie dla Molocha" (Biblia, 4.

Moloch

Pierwotnie kananejski bóg, któremu składano ofiary z ludzi. Później powszechnie symbol instancji deprawujących i niszczących ludzi, zwłaszcza nieludzkich systemów państwowych.