Modraszek telejus

Modraszek telejus

Modraszek telejus (Phengaris teleius) – w stadium larwalnym drapieżny, myrmekofilny gatunek motyla z rodziny modraszkowatych, pasożyt społeczny mrówek. Zasiedla przede wszystkim tradycyjnie zagospodarowane ekosystemy łąkowe. Gąsienice żerują w kwiatostanach krwiściągu lekarskiego, a następnie kontynuują swój rozwój w gniazdach niektórych gatunków mrówek odżywiając się ich larwami. Ze względu...

Czytaj Dalej

Biebrzański Park Narodowy - Fauna

Wiele z nich, to gatunki objęte ochroną: paź królowej, niepylak mnemozyna, szlaczkoń torfowiec, mieniak tęczowiec i strużnik, pokłonnik osinowiec, przeplatka maturna i diamina, strzępotek hero, strzępotek soplaczek, czy modraszek alkon.

Ochrona owadów

Organizacja English Naturę w Wielkiej Brytanii rozpoczęła w 1991 roku program ochrony czterech gatunków owadów, którymi są między innymi motyl modraszek arion (Maculinea arion) i świerszcz polny (Gryllus campestris).

Żywopłoty - rośliny i zwierzęta

Często na kwitnących roślinach przysiadają i inne gatunki: rusałka admirał, ceik, kratkowiec i modraszek.

Zwierzęta wrzosowisk

BEZKRĘGOWCE Pawica grabówka (Eudia pavonia) Modraszek ikar (Polyommatus icarus) Bagnik przybrzeżny (Dolomedes fimbriatus) PTAKI Kulik wielki (Numenius arquata) Lelek kozodój (Caprimulgus europaeus) Kobuz (Falco subbuteo) Dzierzba gąsiorek (Lanius collurio) Białorzytka (Oenanthe oenanthe) Świergotek łąkowy (Anthus pratensis) Pardwa szkocka (Lagopus lagopus scoticus) Orzeł przedni (Aquila chrysaetos) SSAKI Jeleń europejski (Cervus elaphus) Zając bielak ...

Ochrona środowiska

Do gatunków tych należą przede wszystkim; wśród ssaków - podkowiec mały, nocek orzęsiony, świstak, morświn, żbik, foka szara, norka europejska; wśród ptaków - orlik grubodzioby, orzeł włochaty, sokół wędrowny, pustułeczka, głuszec, drop, ostrygojad, biegus zmienny, brodziec leśny, dubelt, bekasik, kulon, rybitwa białowąsa, rybitwa popilata, puszczyk mszarny, żółna, nagórnik, pomurnik; wśród gadów - żółw błotny, jaszczurka zielona, wąż Eskulapa; wśród ryb - ...

Modraszek bezogonek

Cupido argiades, rodzina Lycaenidae - modraszkowate. Długość skrzydła 14—16 mm. Występuj przede wszystkim na wilgotnych łąkach, często na brzegach lasu. Motyle latają od kwietnia do maja (pierwsze pokolenie) i od lipca do września (drugie pokolenie). Jasnozielone gąsienice żyją na...

Mnogooczak lazurek (modraszek ikar)

Polyommatus tearas (Rott.), rodzina Lycaenidae - modraszkowate. Długość skrzydła 14—18 mm. Występuje pospolicie na łąkach od nizin do gór. W ciągu roku ma dwa lub trzy pokolenia. Motyle latają przez cały sezon wegetacyjny. Zielona gąsienica żyje przede wszystkim na wilżynie i janowcu.

Mnogooczak adonis (modraszek adonis)

Polyommatus bellargus (Rott.), rodzina Lycaenidae — modraszkowate. Występuje zwykle w suchych, prześwietlonych lasach. Motyle latają od maja do czerwca (pierwsze pokolenie) i od sierpnia do września (drugie pokolenie). Gąsienice żywią się przede wszystkim kwiatami janowca i cieciorki.

Modraszek meleager

Meleageria daphnis, rodzina Lycaenidae - modraszkowate. Długość skrzydła 18-22 mm. Występuje przeważnie na suchych i ciepłych stanowiskach w świetlistych lasach. Motyle latają od czerwca do sierpnia. Zielone gąsienice żyją na różnych sucholubnych roślinach.

Modraszek orion

Scoliantides orion (Pall.), rodzina Lycaenidae — modraszkowate. Ze względu na charakterystyczny rysunek ną skrzydłach łatwo go odróżnić od innych gatunków. Szczególnie wyraźny jest pomarańczowy prążek między plamami na spodniej stronie skrzydeł.

Występuje na stepach i suchych łąkach. Motyle...