Modernizm w Wielkiej Brytanii

Modernizm w Wielkiej Brytanii

Czytaj Dalej

JERZY VI (1895-1952) - król Wielkiej Brytanii

Odziedziczył tron w 1936 r. po abdykacji starszego brata Edwar­da VIII, który ze względu na plany małżeńskie wobec pani Simpson zrzekł się korony.

Jerzy VI stał się dla społeczeństwa brytyjskiego symbolem walki o wolność. Był stałym gościem jednostek wojsko­wych. W okresie największego zagrożenia...

WIELKA BRYTANIA 1939-45

Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii zostały utworzone po uchwa­leniu przez parlament brytyjski 22 sierpnia 1940 r. Zalążkiem Polskiem Marynarki Wo­jennej w Wielkiej Brytanii były 3 ni­szczyciele (Błyskawica, BurzaGrom), które dotarły do tego państwa1 września 1939 r.

Sytuacja miedzynarodowa na początku XX wieku - STOSUNKI NIEMCY - WIELKA BRYTANIA

Wielka Brytania postanowiła zerwać dotychczasową politykę „wspaniałego odosobnienia” i zwróciła się do Niemiec z propozycją zacieśnienia współpracy. penetracja Turcji przez imperializm niemiecki → co było sprzeczne z interesami Wielkiej Brytanii

Sytuacja miedzynarodowa na początku XX wieku - STOSUNKI ROSJA - NIEMCY - AUSTRO-WĘGRY - ROSJA - WIELKA BRYTANIA

Polityka rosyjska kierowała się nie tylko przeciw Austro – Węgrą i Turcji, ale również państwami blisko związanym z Niemcami jak również przeciwko samym Niemcom i ich zapędom imperialistycznym w Azji Zachodniej. Antagonizm rosyjsko-austriacko- niemiecki przyczynił się do załagodzenia nieufnych stosunków...

Narodowe modele administracji publicznej na przykładzie Wielkiej Brytanii i Francji

WIELKA BRYTANIA Od lat ’70 w WB wdrażany jest program rządowy oparty na 6 filarach – działach sektora admin.

KOMISJA UE v Wielka Brytania (sprawa świateł samochodowych DIM - DIP)

Stan faktyczny: Wielka Brytania przyjęła regulację, zgodnie z którą wszystkie samochody W.

Istota systemu rządów parlamentarno – gabinetowych w Wielkiej Brytanii XIX w.

W XVII wieku w wyniku rewolucji burżuazyjnej odrzucono system władzy absolutnej i wzmocniła się pozycja organu ustawodawczego – parlamentu. W wieku XVIII  wykształciła się tam odpowiedzialność konstytucyjna i polityczna ministrów. System sprawowania władzy zaczął się opierać na ścisłym...

Samorząd terytorialny w Wielkiej Brytanii w XIX w.

Anglia do końca XIX wieku stanowiła przykład kraju, którego administracja terytorialna opierała się wyłącznie  na organach samorządowych. Miały one szerokie uprawnienia , ewaluowały w kierunku decentralizacji. W XIX wieku przeprowadzono reformy samorządu lokalnego.

Odrębną organizację posiadał...

Bitwa o Wielką Brytanie

Jedynym zagrożeniem w tym rejonie była Wielka Brytania, odzielona od Francji kanałem La Manche. Od 6 października Niemcy odstąpili od wielkich nalotów dziennych.

Polityka Wielkiej Brytanii wobec problemów europejskich i światowych w XIX w.

Wielka Brytania narzuciła Japonii nowy korzystny dla siebie układ handlowy, po uprzednim zbombar-dowaniu kilku portów japońskich.

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - Konflikt interesów kolonistów i Wielkiej Brytanii (geneza ruchu niepodległościowego)

Mimo iż funkcjonowała dobrze choćby w Wielkiej Brytanii, na gruncie amerykańskim spotkała się z manifestacjami, petycjami, bojkotem urzędów koronnych.

Wielka Brytania

Anglia jest złożona z 46 hrabstw , Walia z 8 hrabstw, Szkocja z 12 regionów , Irlandia Północna z 26 dystryktów , ponadto w skład Wielkiej Brytanii wchodzą dwa obszary autonomiczne : Wyspy Normandzkie i Wyspa Man .

Wielka Brytania - Ludność

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej jest krajem o wielkim potencjale ludnościowym.

Wielka Brytania - Ukształtowanie powierzchni

Wielka Brytania jest krajem bardzo zróżnicowanym pod względem budowy geologicznej. Najwyższym szczytem Wielkiej Brytanii jest Ben Nevis (1343 m.

Wielka Brytania - Klimat

Wysokości sezonowych temperatur wskazują na to, że w Wielkiej Brytanii panuje klimat mordki, odznaczający się małą amplitudą temperatur pomiędzy latem i zimą oraz występują tam częste opady ( niemal codziennie).

Wielka Brytania - Złoża naturalne

Oprócz węgla kamiennego w Wielkiej Brytanii występują rudy żelaza w środkowej Anglii oraz ropa naftowa i gaz ziemny wydobywany na Morzu Północnym.

Wielka Brytania - Gospodarka

Gospodarka Wielkiej Brytanii od czasów kolonialnych stanowiła podstawę ekonomicznej egzystencji dla Europy. Wielka Brytania straciła swoją wiodącą pozycję na początku XX wieku na rzecz Niemiec i USA.

Wielka Brytania - Rolnictwo

Rolnictwo Wielkiej Brytanii uwarunkowane jest przez następujące czynniki : zróżnicowane środowisko geograficzne, wielkość gospodarstw oraz rynki zbytu.

Wielka Brytania - Przemysł

Wielka Brytania znana była ze swoich ogromnych złóż mineralnych takich jak rudy ołowiu i żelaza. Dodać można także przemysł motoryzacyjny, który napędzał gospodarkę Wielkiej Brytanii.