Modulacja w modemach

Modemy nawiązują połączenia automatycznie, na najwyższej możliwej i akceptowalnej przez obydwie strony szybkości transmisji - adaptowanej dynamicznie w trakcie połączenia - dzięki wbudowanej w modemach funkcji retrainingu.

Modem zerowy (null modem)

Modem zerowy (null modem) - najprostsza, lecz nietypowa forma współpracy komputerowych urządzeń końcowych w paśmie podstawowym toru telekomunnika- cyjnego, bez instalowania modemów między nimi.

Modem kablowy

Modem kablowy - urządzenie adaptujące funkcje szerokopasmowych modemów radiowych do zastosowań opartych na kablu współosiowym.

Modemy szerokopasmowe

Modemy szerokopasmowe - szereg rozwiązań współczesnych modemów stosowanych po stronie abonenta, traktowanych jako zakończenie sieci telekomunikacyjnych dostarczających usług o przepływnościach nie mniejszych niż 2 Mb/s.

Modemy wąskopasmowe

Modemy wąskopasmowe - wiele tradycyjnych rozwiązań modemów analogowych do transmisji danych przez zwykłą sieć telefoniczną (do maks. 90 wraz z asymetrią kierunków transmisji) i modemów działających z siecią cyfrową ISDN z dostępem podstawowym BRA i szybkością 64/128/144 kb/s (maks.

Styki S1, S2 (modem)

Styk SI łączy modem z dwuprzewodową (lub czteroprzewodową) linią telefoniczną o analogowej reprezentacji transmitowanego sygnału, styk S2 łączy modem ze źródłem lub ujściem danych szeregowych o charakterze cyfrowym - zwykle będących urządzeniami komputerowymi klasy PC.

Co to jest modem w komputerze

Modem jest urządzeniem, dzięki któremu komputery mogą przesyłać mię­dzy sobą informacje za pośrednictwem linii telefonicznej. Modem to skrót od modulator-demodu­lator.

Modem (modulation-demodulation)

Modem (modulation-demodulation) - zespół komunikacyjny określany jako urządzenie DCE, umożliwiający przekaz danych przez kanał analogowy z/do urządzenia o charakterze cyfrowym (komputer, terminal cyfrowy).

AMR (Audio Modem Riser)

Złącze interfejsowe a także dźwiękowa karta modemowa AMR, instalowane w najnowszych płytach głównych komputerów P dysponujących dużą mocą obliczeniową.