Model pajęczyny

Model pajęczyny

Model pajęczyny (model wahań tłumionych) - wyjaśnia procesy dostosowawcze na rynku w warunkach opóźnionej reakcji producentów, zaś natychmiastowej konsumentów, na zmiany cen. Występują wówczas, gdy amplituda następujących po sobie faz wykazują tendencje spadkowe, w efekcie czego amplituda cyklu przyjmuje coraz mniejsze wartości czyli zmierza do zera. W przypadku oscylacji tłumionych...

Czytaj Dalej

POEZJA POLSKA XX LECIA MIĘDZYWOJENNEGO - BOLESŁAW LEŚMIAN

−  debiut „Sad rozstajny” w 1912r.

−  rozpuszczenie wyobraźni

−  fantastyka

−  granica dwóch światów

−  wymyślony świat jest ciekawszy niż normalny

−  opisuje to co krótkie, chwilowe, niedostępne człowiekowi w świecie zmieniającej się rzeczywistości

−  posługuje się symbolem

−  w wierszach...

Omówienie sposobów kreowania rzeczywistości w poezji B.Leśmiana na przykładzie danego wiersza

• debiut "Sad rozstajny" w 1912r.

• rozpuszczenie wyobraźni

• fantastyka

• granica dwóch światów

• wymyślony świat jest ciekawszy niż normalny

• opisuje to co krótkie, chwilowe, niedostępne człowiekowi w świecie zmieniającej się rzeczywistości

• posługuje się symbolem

• w wierszach używa dużo...

Jakie rodzaje wahań cen i ilości na rynku możemy zilustrować za pomocą modelu pajęczyny?

Za pomocą modelu pajęczyny możemy zilustrować trzy rodzaje wahań cen i ilości:

a) oscylacje tłumione (rynek wraca do stanu równowagi),

b) oscylacje stałe (wahania na rynku mają charakter ciągły i cykliczny),

c) oscylacje wybuchowe (rynek jest niestabilny, a amplituda wahań wzrasta).

Jaki jest warunek stabilności rynku w modelu pajęczyny?

 

W modelu pajęczyny rynek jest stabilny tylko wtedy, gdy absolutna wartość stosunku nachylenia linii popytu do nachylenia linii podaży jest większa od jedności (bezwzględna wartość nachylenia popytu jest większa od bezwzględnej wartości nachylenia linii podaży).

PAJĘCZAKI (Arachnida)

Gromada w obrębie typu -» stawonogów, obejmująca ponad 60 tys. gatunków typowo lądowych zwierząt. Tylko nieliczne gatunki przeszły wtórnie do życia w wodzie. Rzadko występują jako pasożyty roślin lub zwierząt, w większości są drapieżnikami polującymi na -» owady i inne pajęczaki. Chociaż...

PAJĘCZYNA

Nici powstające z krzepnącej na powietrzu wydzieliny gruczołów przędnych niektórych —> pajęczaków (pająków, zaleszczotków, roztoczy) oraz wijów, larw chruścików i motyli. W zależności od gatunku zwierzęcia pajęczyna może spełniać różne funkcje. Wielu gatunkom umożliwia budowę schronienia, np, w...

CIERPIENIE, OFIARA, WINA, KARA W TWÓRCZOŚCI A. MICKIEWICZA

CIERPIENIE, OFIARA, WINA , KARA W TWÓRCZOŚCI A. MICKIEWICZA

„Na szczycie góry jesteśmy bliżej nieba niż na równinie. Ale nie jesteśmy bliżsi temu, żebylatać”. Te słowa Simone Weil, francuskiej myślicielki, filozofa i etyka mówią o ograniczonościludzkiego poznania. W jakikolwiek sposób dążyć by do...

Koncepcja człowieka oświeconego w drugiej połowie XVIII wieku

Literatura jest sztuką kreatywną, bowiem kształtuje ciągle nowe wzorce osobowe. Każda epoka ma swojego literackiego bohatera o określonych cechach psychologicznych, pozwalających odróżnić go od typów charakterologicznych innego okresu. Tak więc średniowiecze – honorowego rycerza i błogosławionego...

“Konrad Wallenrod. Powieść poetycka z dziejów litewskich i pruskich”. Adama Mickiewicza

“Konrad Wallenrod” jest poematem, który zapoczątkował w historii literatury okres, w którym:

problematyka narodowa i sprawy związane z walką o niepodległość wysunęły się na plan pierwszy,

literatura stała się narzędziem kształtowania uczuć patriotycznych i utrzymywania świadomości...

Żydzi w literaturze

Żydzi stanowią nieodłączny element literatury polskiej od końca XIX w. do czasów II wojny światowej. Są częścią polskiego krajobrazu.

„W realistycznych powieściach XIX i XX w. Żydzi nie byli nigdy pomijani, ponieważ odgrywali istotną rolę w życiu społeczeństwa polskiego.”

Historia

Losy...

Fascynacje czy poczucie obcości? Człowiek wspólczesny wobec dzieł literatury staropolskiej.

Okres staropolski obejmuje trzy wielkie epoki historyczno - literackie: średniowiecze, renesans, barok. W każdej z nich ukształtował się odrębny pogląd na temat Boga, człowieka, życia i śmierci. W średniowiecznej literaturze dominowały trzy wzorce osobowe: ascety, dobrego władcy i szlachetnego...

"Dziady III" streszczenie

Prolog

Miejsce: Wilno, klasztor ojców Bazylianów, przerobiony na więzienie stanu. Cela więźnia.

Osoby: Więzień, Anioł Stróż, Duchy nocne, Aniołowie, Duch

Nad śpiącym Więźniem czuwa Anioł Stróż. Mówi, że na prośbę zmarłej matki Więźnia często przybywał do niego i kierował jego snami...

"Konrad Wallenrod"- streszczenie

Wstęp

Krzyżacy po swych wieloletnich podbojach doszli do Niemna, który stał się granicą pomiędzy państwem krzyżackim a Litwą. Na obu brzegach rzeki ustawiono posterunki, które "pilnują przeprawy". Wraz z najazdem Krzyżaków na ziemie pruskie znikły więzi przyjaźni występując do tej pory...

"Mity greckie" streszczenie

        Są to opowieści bardzo stare znane już wtedy, gdy pismo nie było jeszcze używane. Na ukształtowanie się mitów greckich wpłynęły kultury róznych ludów, można w nich zauważyć wpływy opowieści semickich, mykeńskich, doryckich - sama kultura minojska (czyli z Krety) już w III tysiącleciu...

Switeź Adam Mickiewicz

Balladę tę również zalicza się do tzw. utworów programowych, twórczości A. Mickiewicza i polskiego romantyzmu. [...] W Świtezi mamy do czynienia po raz pierwszy bodaj w poezji polskiej z wyzyskaniem opisu dla wywołania wizji, poetycko sugestywnej, zmierzającej do wzbudzenia przeżycia nieskończoności i...

Reforma Kościoła łacińskiego

Kościół łaciński doznał w olbrzymiej mierze skutków tego odrodzenia umysłowego. Nastąpił w nim rozłam; a część, która ocalała od rozłamu, uległa głębokiej przemianie. Mówiliśmy, jak w XI i XII w. Kościół był bliski władzy absolutnej nad całym chrześcijaństwem i jak w XIV i XV władza jego...

TEORIA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Kryterium chronologii (jako najprostszy klasyfikator SM). Podejście idealistyczne(okres międzywojenny), teoria realizmu politycznego(po II wojnie światowej), podejście behawioralne (lata 60-te), oraz okres postbehawioralny(koniec lat siedemdziesiątych) w postaci powrotu do konstruowania teorii dedukcyjnych...

Teoria „zderzenia cywilizacji” Samuela P. Huntingtona

Autor w swych publikacjach wymienia 7 kręgów cywilizacyjnych decydujących o przebiegu wydarzeń wczoraj, dziś i jutro. Stosunki miedzy kręgami określają linie konfliktów globalnych. Autor stwierdza: jestem „stanowczo przekonany, że w przyszłej polityce światowej nie będą decydować konkurujące ideologie...

Przeżycia i refleksje poety – wędrowca wyrażone w „Sonetach krymskich” A. Mickiewicza.

 

„Sonety krymskie” są owocem podróży poety na Krym, którą odbył w 1825 r. w towarzystwie kilku osób. Kompozycja cyklu jest przemyślana, składa się on z 18 sonetów, podzielonych na tryptyki. Pod względem tematyki dzielą się na opisy gór, morza, stepów i zabytków architektonicznych. Mickiewicz dokonuje w...

Barok - ogólna charakterystyka

 

Słowo Barok pochodzi od portugalskiego – barroco lub hiszpańskiego barruku, co oznaczało dużą perłę o nieregularnych kształtach. Barok w Polsce trwa od XVII w do I połowy XVIII w.

Kolebką stylu barokowego w sztuce był Rzym. W okresie baroku sztuka rozwija się w kierunku ogromu, przepychu, efektu...