MŁOT

Młot, fr. Martel, przydomek nadawany Karolowi, synowi Pepina z Heristalu (majordomowi frankijskiemu od 715, faktycznemu władcy państwa Franków), prawdop. za zwycięstwo nad Saracenami pod Poitiers w 732 a. dlatego, że jego patronem i patronem miasta Tours, w pobliżu którego odniósł to zwycięstwo, był St...

PAŃSTWO FRANKÓW - RZĄDY KAROLA MŁOTA

 

Na okres rządów Karola Młota przypadła inwazja Arabów, którzy — po opanowaniu wizygockiej Septymanii — zaatakowali z kolei Akwitanię.

Dzielnica ta, broniąca się dotychczas przed uznaniem zwierzchnictwa Karolowego, w obliczu grożącego jej niebezpieczeństwa zdecydowała się zaapelować do jego pomocy...

Młot

Narzędzie i (pierwotnie) broń, stąd symbol mocy i siły. Często łączony z piorunem, dlatego w mit. germ. atrybut boga piorunu Thora. W starożytności był narzędziem Hefajstosa, boga ognia i kowalstwa. W kilku kulturach znane są rytualnie wykute młoty, którym przypisywano zdolność chronienia przed...

Poezja filozoficzna - Kto jest człowiekiem, a kto młotem?

Podstawowy problem, o którym Leśmian każe nam pamiętać, należy  do klasycznych dy-lematów filozofii: k i m  j e s t  c z ł o w i e k  w  o b l i c z u  p r z y r o d y? Bytujemy nagranicy dwóch rzeczywistości: tej, która nas stworzyła, i tej, którą stwarzamy sami. Czy przy-roda jest jedynie materiałem do...

Rekin młot

Rekiny młoty występują głównie w ciepłych rejo­nach Pacyfiku, Atlantyku i Oceanu Indyjskiego. Niezwykły wygląd tego gatunku wyróżnia go spośród innych rekinów. Banieczkowate oczy są umieszczone na samym końcu dużych narośli na głowie, które widziane od góry przypominają kształtem młot...

Młot rycerski

Broń obuchowa, rozpowszechnionaw XIV-XVI w., złożona z żeleźca zbliżonego do młotaz ostrym dziobem lub do siekierki z obuchem, natrzonku drewn. bądź metal., do 50 cm dł.; broń ta wbliskim starciu służyła do rozbijania hełmu i zbroi;odpowiednikiem m.r. był na Wschodzie —> nadziak.

Sytuacja trudna "Między młotem a kowadłem"

W sytuacji, którą chcę przedstawić występuje kilka trudnych elementów składających się w jeden wielki problem. Cała sprawa zaczyna się od tego, że panna Wiesia poznaje pewnego Francuza pana Paul’a na jednym ze spotkań w TAIZE. Przypadają sobie do gustu i oboje pragną pogłębić swoją znajomość. Pan Paul kilkakrotnie przyjeżdża do Polski, gdzie poznaje typową polską rodzinę pielęgnującą wszystkie wartości z nią związane. Wyjeżdżają na wspólne wycieczki po ...

Młóto, słodziny

Produkt uboczny przy produkcjipiwa, składający się z pozostałościziarna jęczmienia. M. wykorzystywane jestjako pasza. Zawiera ok. 23% suchej masy i ok.6% białka. Może być skarmiane na świeżo,podobnie jak wywar lub po zakiszeniu, lubwysuszeniu. Krowy mleczne, opasy i tuczniki chętnie zjadają tę paszę...

Zespół niedokrwienia u pracujących młotem

Istotą choroby jest niedokrwienie palców spowodowane obkurczeniem się tętnicy łokciowej.

Objawy

Różnego stopnia niedokrwienie palców, drętwienie, zaburzenie czucia, sztywność stawowa, oziębienie i zblednięcie skóry, ból przy pracy i niekiedy nawet owrzodzenie troficzne palców - najczęściej III i...