Mlecz polny

Mlecz polny

Mlecz polny (Sonchus arvensis L.) – gatunek rośliny z rodziny astrowatych. Występuje w całej Europie, w środkowej i zachodniej Azji, na Syberii, Kaukazie i w Afryce Północnej (Algieria, Maroko, Tunezja). Rozprzestrzenił się też gdzieniegdzie poza tym rodzimym obszarem swojego występowania. W Polsce jest pospolity na niżu i w niższych położeniach...

Czytaj Dalej

Mlecz polny

 

Wygląd: Roślina jednoroczna, 50-150 cm wysokości, od dołu naga u góry gruczołowato owłosiona. Łodyga rozgałęziająca się dopiero w obrębie kwiatostanu, u dołu z pełzającym kłączem. Połyskujące zielone liście lancetowate, pierzastosieczne, kolczasto ząbkowane. Koszyczki kwiatowe składające...

ALEXANDER HAROL (1891-1969) - marszałek polny

Tego samego dnia awansowano go do stopnia marsz, polnego, aczkolwiek nominacja no­siła datę 4 czerwca 1944 r.

AUCHINLECK CLAUDE (1884-1981) - marszałek polny

otrzymał stopień marszał­ka polnego.

BROOKE ALAN wicehrabia Alanbrooke of Brookeborough (1883-1963) - marszałek polny

otrzymał tytuł szla­checki, w 1944 - stopień marszałka polnego, we wrześniu 1945 r.

DILL JOHN (1881-1944) - marszałek polny

zwolnił go ze stanowiska, tuż po mianowaniu marszałkiem polnym.

Charakterystyka chwastów - Fiołek polny

Fiołek polny rozpowszechniony jest zarówno na glebach lekkich, jak i cięż-kich, przeważnie jako chwast zbożowy; występuje zwykle masowo na ścierniskach, gdzie kwitnie, owocuje i rozsiewa się bez przerwy do późnej jesieni. Wschody fioł-ka polnego pojawiają się przez cały okres wegetacji po każdym zruszeniu roli.

Charakterystyka chwastów - Niezapominajka polna

Niezapominajka polna, jest chwastem na glebach lekkich i ciężkich.

Charakterystyka chwastów - Krzywoszyj polny

Krzywoszyj jest chwastem polnym występującym najczęściej na glebach za-sobnych w wapno.

Charakterystyka chwastów - Nawrot polny

Nawrot polny zachwaszcza najczęściej zasiewy zbóż ozimych i jarych na glebach wapiennych. Wschody nawrotu polnego pojawiają się na wzruszonej roli w jesieni, na wiosnę i w ciągu lata.

Charakterystyka chwastów - Sporek polny

Sporek polny jest chwastem zbóż, okopowych, lnu i in.

Charakterystyka chwastów - Mak polny

Mak polny wschodzi masowo jesienią w oziminach na ugorach, na wiosnę w zbożach jarych.

Charakterystyka chwastów - Skrzyp polny

Skrzyp polny jest uciążliwym chwastem polnym na wszystkich rodzajach gleb i we wszystkich zasiewach polnych. Kłącza skrzypu polnego rozmieszczone są w glebie i w podglebiu piętrowo, do głębokości ok.

Charakterystyka chwastów - Przetacznik polny

Przetacznik polny rośnie na glebach lżejszych i cięższych. Zachwaszcza niemal wszystkie uprawy polne i ogrodowe.

Charakterystyka chwastów - Tobołki polne

Tobołki polne to pospolity chwast na glebach lżejszych i ciężkich zasobnych w wapno i próchnicę.

Charakterystyka chwastów - Szczaw polny

Szczaw polny jest chwastem pospolitym i masowo występującym na wilgotnych glebach piaszczystych oraz na wilgotnych i zakwaszonych glebach gliniastych.

Charakterystyka chwastów - Rumian polny

Rumian polny jest pospolitym chwastem polnym na glebach lżejszych próch-nicznych, niezbyt ubogich w wapno.

Charakterystyka chwastów - Rogownica polna

Rogownica polna kwitnie w kwietniu, maju. Rogownica polna rośnie na łąkach, polach, poboczach.

Mikołajek polny

Suche osobniki mikołajka polnego oddzielają się od korzeni jesienią i są wtedy toczone po polu przez wiatr jako „biegacze" rozsypując przy tym nasiona.

Mlecz zwyczajny

Wygląd: Jednoroczne, roste zioło, do 1 m wysokości, często jednak niższe, z sokiem mlecznym, zwykle z mocnym korzeniem palowym. Uwagi ogólne: Mlecz zwyczajny miał dawniej znaczenie jako roślina lecznicza.

Mlecz kolczasty

Trochę rzadszy, niż często występujący z nim wspólnie mlecz zwyczajny. Uwagi ogólne: Mlecz kolczasty można najlepiej odróżnić od mlecza zwyczajnego po okrągłych nasadach liści obejmujących łodygę oraz po gładkich owocach.