Mistycy

Zewzględu na to, że późnośredniowieczna mistyka „osiedliła się" głównie w krajachnadreńskich, można mówić o ówczesnej mistyce niemieckiej. Mistyka taoscyluje między tradycją neoplatońskiej, naturalistycznej mistyki a ortodoksyjną,chrześcijańską koncepcją przeżycia mistycznego.

Mistycy; Teresa z Avila, Jan od Krzyża

Jan jako mistyk i reformator zakonu cierpiał wiele, był nawet więziony w Toledo przez hiszpańską inkwizycję.

Mistycy - Jan Tauler

Poza wpływami Augustyna i innych mistyków chrześcijańskich znaćwyraźnie u Taulera wpływ mistycyzmu neoplatońskiego, a specjalnie Proklosa.

Mistycy - Henryk Suzo

Henryk jest najbardziej znanym z omawianychprzez nas mistyków niemieckich.

Mistycy - Henryk Herp

Nie tylko Niemcy i Holandia wydały tylu mistyków w „jesieni średniowiecza",gwałtowny rozkwit mistyki nastąpił w Hiszpanii; również we Francjiobserwujemy wówczas wielki zwrot ku zagadnieniom mistycznym.

Mistycy

Mistyką zajmowali się nie tylko teologowie dominikańscy, miała ona swoich pisarzy wśród kleru iświeckich, jak Henryk z Nőrdlingen (zm. Z dorobku mistyków XIV wieku korzystali pisarze życia wewnętrznego w następnym stuleciu.

Mistycy sceptyczni

– okres prześladowań) - schronienie wśród Żydów w Hiszpanii, południowej Francji, gdyż: tradycja filozoficzna Żydów była podobna do arabskiej – Kabała, nauka zawarta w tradycyjnych księgach Jezirah i Sohar, była systemem emanacyjnym, zawierającym stare doktryny żydowskie, przesiąknięte ideami Platońskimi i neoplatońskimi) Mistyka -> pozytywna filozofia Droga poznania prawdy to mistyka i objawienie; wszelkie ...

Mistycy - Jan Ruysbroeck

Pod wyraźnym wpływem Henryka Suzo znajdował się najwybitniejszy mistykholenderski Jan Ruysbroeck (żył w latach 1293-1381) zwany Cudowny (Admirabilis). Mistyka zmierza do zjednoczenia doświadczalnegoz Bogiem i stąd wypracowuje Ruysbroeck doktrynę jedności.

Mistycy - Dionizy Kartuz

Dionizy Kartuz odznaczał się dziwnym połączeniem polotu i entuzjazmu z niezmiernąpilnością i oczytaniem. Urodził się w 1402 r. W 1424 r. zdobył tytuł mistrzaartium w Kolonii. Wstąpił do zakonu kartuzów w Ruremonde i tamże zmarłw 1471 r. Otrzymał przydomek Doktora Ekstatycznego (Doctor...