Mistrzostwa Świata w Boksie 1978

Czytaj Dalej

KASPRZYCKI TADEUSZ (1891-1978) - generał

W Legionach Polskich dowodził 1 kompanią kadrową, a następnie służył w sztabie I brygady. Od li­stopada 1914 r. do 1918 r. był ko­mendantem Polskiej Organizacji Wojskowej w Warszawie i w Lubli­nie. W Wojsku Polskim służył od li­stopada 1918 r. W latach 1919-21 studiował w Ecole Superieure de Guerre w...

LEESE OLIVER (1897-1978) - generał

Brytyjski oficer, w 1940 r. był za­stępcą szefa sztabu *Brytyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego walczące­go we Francji. W 1942 r. w Afryce Północnej dowodził XXX korpusem 8 armii w czasie (tzw. drugiej) bitwy pod el * Alamejn, a następnie w wal­kach na Sycylii i Półwyspie Apeniń­skim. W grudniu 1943 r...

MANTEUFFEL HASSO von (1897-1978) - generał

Niemiecki oficer, dowodził dywizją w czasie kampanii północnoafry-kańskiej. Od czerwca 1942 r. dowo­dził na froncie wschodnim 7 dywi­zją pancerną, a następnie dywizją grenadierów pancernych „Gross-deutschland". Od września 1944 r.był dowódcą 5 armii pancernej,która odegrała kluczową rolę w wal­kach w...

STUDENT KURT (1890-1978) - generał

Niemiecki oficer, pilot z I wojny światowej i dowódca eskadry, po wojnie pozostał w Reichswehrze. Z chwilą utworzenia Luftwaffe i otrzymał zadanie sformowania pierwszej dywizji spadochronowej (Fliegerdivision 7), której dowództwo objął w 1938 r. Jednocześnie został inspektorem niemieckich wojsk...

WIZJA CZŁOWIEKA I ŚWIATA W „KSIĘDZE KOHELETA”

Treścia tej księgi są rozważania nad sensem życia ludzkiego. Autor nie znajduje odpowiedzi na pytanie jak jest droga do prawdziwego szczęścia. Stwierdza tylko, że szczęścia nie przynoszą ani bogactwa, ani słowa, ani używanie rozkoszy, ani też wysławiana mądrość i wiedza. Często w utworze tym...

Groteska to moda czy tez sposób na wyrazenie problemów wspólczesnego swiata ?

Dwóch olbrzymów przechadzajacych sie po szesnastowiecznej Francji; wiedzmy zgadujace z tajemnych mikstur losy Makbeta; Kordian lecacy na chmurze do Polski, Gustaw przebijajacy sie nozem, ale wciaz jednak zyjacy; trzydziestoletni Józio zaprowadzony przez Pimke do szkoly; chlopi którzy szczekaja jak psy; Szewcy...

. Mistrzostwo W. Reymonta w kreowaniu postaci (zwrócić uwagę na ich indywidualne, niepowtarzalne cechy).

 

Bohaterem „Chłopów” Reymonta jest cała zbiorowość lipecka. Pisarz koncentruje się na ukazaniu możliwie najwierniejszego i najprecyzyjniejszego obrazu gromady wiejskiej i jej życia. Społeczność ta jest bardzo silnie zhierarchizowana. Tworzy swojego rodzaju piramidę, na wierzchołku której znajdują...

Scharakteryzuj strukturę krajów tzw. Trzeciego Świata. Główne przyczyny istniejącego zróżnicowania

 

Wszystkie kraje III świata tzw. kraje Południa (jest ich ok. 130) powstały gwałtownie i stanął przed nimi problem wyboru drogi rozwojowej. Prawie wszystkie przyjęły orientację nie tworzenia systemu polityczno - społecznego, stanęły na gruncie neutralności, niezaangażowania, pokoju, suwerenności...

DEKADENT I JEGO OBRAZ ŚWIATA – „NIE WIERZĘ W NIC”

DEKADENTYZM – postawa światopoglądowa końca XIX w. wyrażająca przekonanie o schyłkowym charakterze kultury europejskiej [franc. Decadence – schyłek, upadek], znajdująca odzwierciedlenie w licznych utworach literackich tej epoki.

niewiarę w postęp cywilizacyjny,

odtrącały większość...

SPÓR O PRZEDMIOT POZNANIA - ZAGADNIENIE (SPOSOBU) ISTNIENIA ŚWIATA REALNEGO

Spór o sposób istnienia i poznawalność przedmiotów naszego poznania (zwany teŜ sporem o zakres ludzkiego poznania) moŜe być prowadzony względem róŜnych sfer bytu. Podstawową jego postacią, która odegrała istotną rolę w rozwoju filozofii nowoŜytnej, jest jednak spór o otaczający nas, dany w...

HERBART I REALIZM: POGLADY - NATURALNY OBRAZ SWIATA

 Herbart twierdzil, ze poznanie opiera sie na doswiadczeniu, ale doswiadczenie rozumial po swojemu. Sadzil, ze ma ono za przed-miol nie wyobrazenia rzeczy, jak chcial Kani, lecz same rzeczy, i nie chaotyczna róznorodnosc, klóra umysl musi dopiero porzadkowac, lecz uporzadkowany przestrzennie i czasowo swiat. Wracal...

URBANIZACJA ŚWIATA. GŁÓWNE FAZY: PRZEDINDUSTRIALNA, INDUSTRIALNA I POSTINDUSTRIALNA. CENTRA I PERYFERIE UKŁADÓW OSADNICZYCH ORAZ SPOŁECZNE KONSEKWENCJE TYCH PODZIAŁÓW

Trzy fazy urbanizacji i odpowiednie do nich pojęcia:

l. urbanizacja (właściwa) - łączy się z koncentracją przestrzenną ludności, skupianie się przestrzeni, najlepszym miejscem w mieście jest centrum.

2. suburbanizacja - łącząca się z jej dekoncentracją (zwłaszcza przemieszczaniem ludności z...

Demografia świata - zróżnicowanie ludności świata - RELIGIE ŚWIATA

Omawiając ludność świata należy pamiętać o jej zróżnicowaniu pod względem RELIGIJNYM. Generalnie ludność świata można podzielić na wierzących i niewierzących. Liczbowe określenie proporcji nie jest możliwe. Nie jest także możliwe ścisłe ustalenie liczby wyznawców określonych wyznań. Do...

Demografia świata - zróżnicowanie ludności świata - JĘZYKI ŚWIATA

Ludność świata jest bardzo zróżnicowana pod względem językowym. Liczbę języków szacuje się na 2-3 tys. Spośród nich jedynie 14 jest tak rozpowszechnionych, że mówi nimi łącznie ponad 60% ludności świata, są to :

- chiński - ok. 1,1 mld osób posługujących się tym językiem

- hindi i urdu -...

Problemy energetyczne swiata

W rozwoju przemysłowym świata zachodziło wiele zmian w strukturze zużycia surowców energetycznych. Początkowo podstawowym źródłem energii był węgiel, wykorzystywany powszechnie w energetyce, hutnictwie i transporcie (kolejowym i morskim). Z czasem zaczęło rosnąć znaczenie ropy naftowej, o czym...

Bitwa warszawska - OSIEMNASTA DECYDUJĄCA BITWA W DZIEJACH ŚWIATA

Edgar Vincent wicehrabia D'Abernon pisał o Bitwie warszawskiej jako o osiemnastej decydującej bitwie w dziejach świata. Czy miał rację? Z pewnością TAK, a postaram się udowodnić moją tezę w poniższym wywodzie.

Rok 1918 przyniósł zakończenie I wojny światowej. Pokonana w wojnie armia niemiecka...

ROZWÓJ GOSPODARCZY ŚWIATA W KOŃCU XIX WIEKU

1. Moim zdaniem szczególne znaczenie dla rozwoju różnych dziedzin kultury miała żarówka, jak i kamera.

Gdy Thomas Edison w 1879 roku wynalazł szklaną bańkę, która w połączeniu z prądem zaczynała świecić, nastąpiła wielka rewolucja w dziedzinie kultury, jak i gospodarki. Teraz wieczorne spotkania na...

Małpy wąskonose - Małpy Starego Świata

Małpy Starego Świata zasiedlają tereny Afryki i Azji. Są one okreś­lane jako małpy wąskonose, a ich ewolucja i rozprzestrzenianie się zaczęły się stosunkowo niedawno. Tak jak człowiek, małpy Starego Świata mają chwytne kończyny. Spłaszczone paznokcie na palcach rąk i nóg zastąpiły pazury...

Małpy Nowego Świata - Małpy szerokonose

Wszystkie małpy Nowego Świata należą do rzędu Primates. Istnieją dwie rodziny: Callitrichidae - marmozety i tamaryny. 21 gatunków zgrupowanych w pięciu rodzajach. Wśród gatunków: marmozeta lwia, miko czarny i ustiti. Cebidae - płaksowate. 30 gatunków zgrupowanych w 11 rodza­jach...

Myszy i szczury Nowego Świata

W Nowym Świecie (na kontynentach amerykań­skich) żyje trzysta sześćdziesiąt sześć gatunków gryzoni myszopodobnych. Występują one od pół­nocnych obszarów Kanady po Ziemię Ognistą. Ssaki te zasiedlają każdy typ środowiska, od tro­pikalnych lasów i bagien po trawiaste, bezdrzewne równiny oraz...