Mistrzostwa Świata w Boksie 1978

Mistrzostwa świata w boksie 1978 odbywały się w dniach 6 - 20 maja 1978 roku w mieście Belgrad w Jugosławii.

Czytaj Dalej

Groteska to moda czy tez sposób na wyrazenie problemów wspólczesnego swiata ?

Dwóch olbrzymów przechadzajacych sie po szesnastowiecznej Francji; wiedzmy zgadujace z tajemnych mikstur losy Makbeta; Kordian lecacy na chmurze do Polski, Gustaw przebijajacy sie nozem, ale wciaz jednak zyjacy; trzydziestoletni Józio zaprowadzony przez Pimke do szkoly; chlopi którzy szczekaja jak psy; Szewcy...

Sponsoring telewizyjny

: 80-lecie PKOL – Koncert Galowy – I XX Przegląd Piosenki Aktorskiej – III Konkurs Piosenki Eurowizji – II/IV Gala Piosenki Biesiadnej – VI Piknik Country Mrągowo – VI XXXVI KFPP Opole – VI Festiwal Kultury Kresowej – VII Międzynarodowy Festiwal Gwiazd Międzyzdroje – VII XXXVI Sopot Festiwal – VIII Wielkie imprezy sportowe: Igrzyska ...

Poezja awangardowa - Nadmiar znaczeń

Przyboś uchodził za autora bardziej zrozumiałego niż Peiper. (Taka opinia przetrwała dodziś). Najwytrawniejsi krytycy Dwudziestolecia twierdzili, iż Przyboś bywa trudny nie dlate-go, że rezygnuje z komunikatywnej funkcji słowa, lecz – przeciwnie! – bo  c h c e  k o m u n ik o w a ć  n a z b y t  w i e l...

Miedzynar org. gospodarcze

Wydarzenia II wojny + wspomnienie kryzysu lat 30. XX w. dały przekonanie potrzeby powołania międzynarodowych instytucji o znaczeniu globalnym – zajmujących się regulacją stosunków ekonomiczno-społecznych

Najważniejsze to:

ujęcie w ramy instytucjonalne rynków finansowo-walutowych; odbudowa gospodarcza...

HERBART I REALIZM: POGLADY - NATURALNY OBRAZ SWIATA

 Herbart twierdzil, ze poznanie opiera sie na doswiadczeniu, ale doswiadczenie rozumial po swojemu. Sadzil, ze ma ono za przed-miol nie wyobrazenia rzeczy, jak chcial Kani, lecz same rzeczy, i nie chaotyczna róznorodnosc, klóra umysl musi dopiero porzadkowac, lecz uporzadkowany przestrzennie i czasowo swiat. Wracal...

Owady - Rola w społeczeństwie

Owady (insecta) to najliczniejsza gromada typu stawonogów(Arthropoda). W porównaniu z innymi gromadami obejmują one największą liczbę gatunków zwierząt na Ziemi. W większości wypadków są to zwierzęta lądowe, z których nieliczne tylko przystosowały się wtórnie do życia w wodzie. Współczesna nauka stoi...

Ruch państw niezaangażowanych – idea, państwa uczestniczące, znaczenie

IDEA

-niezadowolenie nowo utworzonych panstw Azji i Afryki ze zdominowania polityki m.narodowej przez wielkie zantagonizowane mocarstwa

-nienawisc do wszelkich form kolonializmu

-chec prowadzenia wlasnej polityki i utworzenia odrębnego,niezaleznego osrodka integracji miedzynarodowej

-Trzeci Swiat odrzucal...

„Dyplomacja pingpongowa” i normalizacja stosunków z Chinami

W czasie Mistrzostw Świata w tenisie stołowym w japońskiej Nagoji w 1971 roku, chiński pingpongista Zhuan Zedong dał amerykańskiemu sportowcowi Glennowi Cowanowi podarunek.

Małpy wąskonose - Małpy Starego Świata

Małpy Starego Świata zasiedlają tereny Afryki i Azji. Są one okreś­lane jako małpy wąskonose, a ich ewolucja i rozprzestrzenianie się zaczęły się stosunkowo niedawno. Tak jak człowiek, małpy Starego Świata mają chwytne kończyny. Spłaszczone paznokcie na palcach rąk i nóg zastąpiły pazury...

Małpy Nowego Świata - Małpy szerokonose

Wszystkie małpy Nowego Świata należą do rzędu Primates. Istnieją dwie rodziny: Callitrichidae - marmozety i tamaryny. 21 gatunków zgrupowanych w pięciu rodzajach. Wśród gatunków: marmozeta lwia, miko czarny i ustiti. Cebidae - płaksowate. 30 gatunków zgrupowanych w 11 rodza­jach...

Myszy i szczury Nowego Świata

W Nowym Świecie (na kontynentach amerykań­skich) żyje trzysta sześćdziesiąt sześć gatunków gryzoni myszopodobnych. Występują one od pół­nocnych obszarów Kanady po Ziemię Ognistą. Ssaki te zasiedlają każdy typ środowiska, od tro­pikalnych lasów i bagien po trawiaste, bezdrzewne równiny oraz...

Myszy i szczury Starego Świata

W tym rejonie kuli ziemskiej jest to ta grupa ssa­ków, która obejmuje najwięcej gatunków. Wiele zwierząt tej grupy należy do najlepiej poznanych ssaków świata. Również do niej należy najmniej­szy przedstawiciel wszystkich gryzoni - afrykań­ska mysz karłowata, której masa ciała nie prze­kracza...

KRASICKI IGNACY, hrabia, krypt. X. B. W.

Podstawowe cechy jego talentu: trafność obserwacji, jasność i precyzja języka, mistrzostwo w zamykaniu ważkich treści w aforystycznym skrócie oraz w operowaniu dowcipem, ironią, kpiną, parodią, podbudowane nieprzeciętną inteligencją oraz kulturą umysłową i artyst.

NA OCZACH ŚWIATA, konspiracyjna publikacja dokumentalna

NA OCZACH ŚWIATA, konspiracyjna publikacja dokumentalna oprac, przez M. Kann, pośw. sprawie walki i zagłady getta warsz." w kwietniu i maju 1943, wyd. w Warszawie w październiku 1943 w nakł. 2,1 tys. egz. i objętości 48 s. staraniem BIP Okręgu Warsz. AK; opatrzona fikcyjnym adresem wydawn. (rzekomo:...

NIEMIECKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE

NIEMIECKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE. Pierwsze ślady kontaktów piśmiennictwa pol. z literaturą niem. sięgają średniowiecza. Odnajdujemy je w poezji rel. i prozie (pierwszy zapisany tekst pieśni  —> Chrystus z martwych wstał je nosi ślady wpływu wersji niem., Psałterz floriański zawiera obok siebie...

Izrael i świat arabski

Utworzenie państwa Izrael dało ojczyznę od setek lat rozproszonym i prześladowanym Żydom. Równocześnie jednak z większości Palestyńczyków uczyniło uchodźców i doprowadziło do ostrego konfliktu arabsko-izraelskiego. Jak dotąd ani walki, ani negocjacje nie przyniosły jego zakończenia.

W XIX wieku...

Władcy Włoch

Nowożytna historia Włoch, zjednoczonych dopiero w latach 60. XIX wieku, pełna jest politycznych zawirowań, wojen i snów o potędze. W ostatnich zaś latach afery w sferach rządowych rzuciły cień na partie rządzące.

Pomimo pełnej chwały przeszłości Włochy były podzielone i pozostawały pod rządami...

ETIOPSKO-SOMALIJSKA WOJNA PRZYGRA­NICZNA 1963-1978

W 1960 powstała Re­publika Somalii utworzona z dawnych ko­lonii: Somali Włoskiego i Somali Brytyj-skiego. Narodzinom towarzyszyły roszczenia nowego państwa do terytoriów w Somali Francuskim (Dżibuti), w Kenii oraz do rozległego regionu Haud, którego część znajduje się w etiopskim Ogadenie. Somalij-czycy...

KAMBODŻAŃSKA WOJNA DOMOWA 1978--1991

Premier Kambodży Poi Pot (ur. 1925) stał na czele Czerwonych Khmerów (komunistów), którzy poczynając od 1976 zaczęli wprowadzać drastyczne zmiany w kraju (patrz kambodżańska wojna do­mowa 1970-1975); dyktatorski rząd Poi Pota przejął całą ziemię i wszystkie środki pro­dukcji oraz masowo dopuszczał...

NIKARAGUAŃSKA WOJNA DOMOWA 1978--1979.

Od 1937 życie polityczne i gos­podarcze Nikaragui opanował Somoza i jego rodzina. Klan Somozów zbił olbrzymi ma­jątek - byli właścicielami licznych przed­siębiorstw i gospodarstw rolnych. W opozy­cji do nikaraguańskiego prezydenta, Anasta-sio Somozy Debayle'a, pozostawał przede wszystkim lewicowy Front...