Mirra i aloes

Egzegeci odnosili ją dlatego zawsze do natury ludzkiej albo do śmierci Chrystusa, zapowiadanej przez mirrę, którą ofiarowali Mędrcy (Mt 2,11), górę mirry (Golgota), wspomnianą w Pnp (4,6), woreczek mirry, którą na piersiach nosi Oblubienica (Pnp 1,13) i która symbolizuje jej stałą pamięć o cierpieniach Chrystusa.

MIRRA

Myrra, wonna gumożywica z kory balsamowców, zwł. rosnących w Arabii i Wsch. Afryce, używana jako kadzidło i leki wzmacniające, pobudzające, antyseptyki. W lit. biblijnej często kojarzona z kadzidłem.

One to, wraz ze złotem, stanowiły trzy dary ewangelicznych Mędrców ze Wschodu; Biblia, Ew. wg Mat., 2...