Mirosław Kofta

Mirosław Kofta (ur. 3 stycznia 1945) – psycholog, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (kierownik Katedry Psychologii Osobowości) i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, członek zespołu Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW, kierownik Ośrodka Badań Psychologicznych Instytutu Studiów Społecznych UW. Zasiada w Radzie...

Czytaj Dalej

DOBRZAŃSKI MIROSŁAW

DOBRZAŃSKI MIROSŁAW, ur. 26 II 1848 we Włostowicachpod Puławami, zm. 3 XII 1914 w Piotrkowie Tryb., poetai dziennikarz. Pochodził z rodziny ziemiańskiej; po studiachprawa w Szkole Gł. i na ros. UW osiadł na wsi, a nast.w Piotrkowie, gdzie 1878-1906 w y d a w a ł „ T y d z i e ń " , najlepiejredagowane...

ŻUŁAWSKI MIROSŁAW

ŻUŁAWSKI MIROSŁAW, ur. 16 I 1913 w Nisku, prozaik i publicysta. Studiował prawo na UJK we Lwowie. Debiutował 1932 wierszami w,,Sygnałach''. Podczas okupacji żołnierz AK, działacz podziemia kulturalnego. W 1944-45 korespondent wojenny, a nast. zastępca red. nacz. dziennika „Rzeczpospolita" w Lublinie...

Mirosław

Osada istniała tu prawdopodobnie na przełomie XIII i XIV w. (kroniki jabłonowskie wymieniają rok 1322), choć od początku XV w. znana była pod różnymi nazwami: Miroslawe, Mirosławice, Myroslawe, Miroslawicze... Jednymi z pierwszych właścicieli Mirosławia byli Jabłonowscy herbu Zaremba. Po nich wieś należała m.in. do Przecławskich, Kierskich, a w XVIII w. do Johana E. Salonona, który sprzedał te ziemie Reglowi. Kroniki wspominają o zatargach miejscowych dziedziców z ...

Zasady Adama Smitha

 

Zasada równości podatkowej polega na proporcjonalnym obciążeniu podatnika w stosunku do jego dochodu, czyli zdolności płatniczej. Podatek rozkładany jest równomiernie. Podatnik osiągający duże dochody zapłaci proporcjonalnie więcej od tego, który prowadząc swą działalność dochodów ma mniej...

Zasady Adolfa Wagnera

 

Zasady fiskalne:

Zasada wydajności mówi, że podatek powinien przynosić możliwe wysokie dochody budżetowe. Przedmiot opodatkowania musi być zatem dobierany w odpowiedniej wielkości, przy danej stopie opodatkowania. Podatki muszą przynosić wpływy przewyższające poziom kosztów funkcjonowania podatku...

Najwyższa Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli jest jedną z najstarszych instytucji państwowych, powołaną jeszcze w okresie II Rzeczpospolitej, niespełna 3 miesiące po odzyskaniu niepodległości, 7 lutego 1919 roku. Inicjatorem jej powołania był Naczelnik Państwa Józef Piłsudski. NIK od początku była naczelnym organem...

Przełomowe momenty polityczne w dziejach Polski (lata 1944 - 1989)

Na przestrzeni 45 lat w polskiej polityce miało miejsce wiele ważnych zdarzeń, począwszy od utworzenia PKWN, do obrad okrągłego stołu w 1989r.

PKWN. Pierwszym przełomowym momentem w dziejach polityki polskiej jest utworzenie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN). Wszystko miało miejsce, gdy na...

Rok 1981 - Informacje Ogólne

30 I - osiągnięto porozumienie w sprawie wolnych sobót i informacji o "S" w PRiTV. W Szczecinie ukazał się w nakładzie 100 tys. egz. pierwszy numer cenzurowanego tygodnika "Jedność".

11 II - generał Wojciech Jaruzelski został powołany na stanowisko prezesa Rady Ministrów. W expose sejmowym zaapelował o...

BARANOWICZ JAN

BARANOWICZ JAN, ur. 15 V 1906 w Borzęcinie (Krakowskiej,poeta, prozaik, tłumacz; zajmuje się też rzeźbiarstwem;'Pochodzi z rodziny chłopskiej. Działacz organizacji młodzieżywiejskiej „Wici" i „Znicz'' (pisał wówczas sztuki dla zespołówamatorskich), od 1931 na Śląsku pracował w OchotniczychDrużynach...

BAUMGARDTEN ALEKSANDER

BAUMGARDTEN ALEKSANDER, ur. 31 V 1908 w Krakowie,zm. 29 VI1980 w Katowicach, poeta i prozaik. Studiował(1926-31) historię na UJK, współpracował z grupą lit. Rybałcii czasopismem „Sygnały". Podczas okupacji czynny w tajnymnauczaniu we Lwowie. Od 1945 w Katowicach, działaczkult., kierownik redakcji lit. w...

BIBLIOTEKA PISARZY ŚLĄSKICH

BIBLIOTEKA PISARZY ŚLĄSKICH, seria wyd w Katowicach1936-39 przez Instytut ŚL, z inicjatywy i pod red. W. Ogrodzińskiego,wznow, tamże 1946-48. Ponownie ukazuje się od 1962,podzielona na Serię A (Starośląską), pod red. S. Rosponda,wyd. przez Instytut Śl. w Opolu i Śl. Instytut Nauk. w Katowicachna wzór...

BIRKOWSKI FABIAN

BIRKOWSKI FABIAN, ur. 1566 we Lwowie, zm. 9 XII 1636w Krakowie, kaznodzieja, pisarz religijny. Studiował, a nast.wykładał literaturę rzym. i gr. w Akad. Krakowskiej. Od 1596aominikanin, 1611-34 był kaznodzieją nadw. (po P. Skardze)Zygmunta III i Władysława IV; brał udział w wyprawach1617-18 i 1621 jako...

BROŻEK LUDWIK, pseud. Jan Kurzelowski,

BROŻEK LUDWIK, pseud. Jan Kurzelowski, ur. 25 VIII 1907w Karwinie (Śląsk Ciesz.), zm. 7 VI 1976 w Cieszynie, badaczśl. piśmiennictwa i folkloru, bibliograf. Syn górnika, ukończyłPaństw. Pedagogium w Krakowie (1930). Początkowo nauczycielod 1930 związany z kwart. —» „Zaranie Śląskie", m. in.jako...

CHORZÓW i literatura

CHORZÓW, dawniej (1797-1934) Królewska Huta, miastow Woj. katowickim, na Wyżynie Śl., nad Rawą. Rozwinęło.sięz osady robotniczej przy kopalni węgla „Król" (1791) i hucie„Królewskiej" (1802), zał. przez rząd pruski. Na prawachmiejskich od 1868. Po plebiscycie 1922 Królewska Huta znalazłasię w grąnicach...

GRIM EMANUEL, pseud. ŚLĄZAK

GRIM EMANUEL, pseud. ŚLĄZAK, ur. 111883 w Karwinie, zm. 18 X1950 w Cieszynie, śl. poeta, dramatopisarz i publicysta; ksiądz. Syn górnika, wychowanek i katecheta gimn. pol. w Cieszynie, długoletni proboszcz w Istebnej; kontynuował działalność nar. J. Londzina, po którym objął przewodnictwo Zw...

GROICKI, Grodzicki, BARTŁOMIEJ

GROICKI, Grodzicki, BARTŁOMIEJ, ur. ok. 1519 lub ok. 1534 w Rzeszowie, zm. 1605 w Krakowie, prawnik, poeta reformacyjny. Po studiach w Akad. Krak. piastował wysokie urzędy prawnicze; był autorem pierwszych w języku pol. prac z zakresu prawa, cenionych przez współczesnych i potomnych (m. in. Artykuły prawa...

FANTANA, miesięcznik lit.-artyst

FANTANA, miesięcznik lit.-artyst., wyd. w Katowicach od listopada 1938 do lipca 1939 pod red. Z. Hierowskiego (od nru 2), W. Szewczyka, J.K. Zaremby. Pismo grupy lit. o tej samej nazwie, w swym programie ideol. usiłowało łączyć hasła nar. o silnym nastawieniu antyniem. z postawą społ. radykalizmu...

FIERLA ADOLF

FIERLA ADOLF, ur. 1611908 w Orłowej (Śląsk Ciesz.), zm. 8 IX 1967 w Londynie, śl. poeta i prozaik. Syn górnika, studiował na uniw. w Krakowie i Pradze. Przedstawiciel regionalizmu cieszyńsko-beskidzkiego, pisał naturalist., a zarazem przesycone sentymentalizmem obrazki z życia górników w Zagłębiu...

FRITZ, Frycz, JAN MIKOŁAJ, pseud. Fr. Nadmeński

FRITZ, Frycz, JAN MIKOŁAJ, pseud. Fr. Nadmeński, ur. 4 VIII 1809 we Frankfurcie nad Menem, zm. 18 II 1870 we Wrocławiu, nauczyciel języka pol., tłumacz. Z pochodzenia Niemiec, język pol. opanował w czasie pobytu w Królestwie Pol. i w Krakowie. Od 1848 we Wrocławiu, jako nauczyciel języka pol. w...

GALLUS JÓZEF

GALLUS JÓZEF, ur. 27 XI 1860 w Chorzowie, zm. 26 II1945 w Bytomiu, śląski drukarz i pisarz. W młodości górnik, po wypadku w kopalni (1879) pracował jako drukarz w „Gazecie Górnośląskiej" i 1883-1932 w wydawnictwach> „Katolika". Publikował (także w prasie opol. i pozn.) liczne relacje z podróży...