Miniatura

Czytaj Dalej

Formy i gatunki solowe w romantyzmie - Miniatura instrumentalna

O ile jednak wczesne miniatury przestrzegały kryterium niedużej formy, rozwój tego gatunku prowadził z jednej strony do łączenia miniatur w cykle, a z dru­giej do ewolucji w kierunku poematu instrumentalnego.

Poezja epigramatyczna (w pobliżu Skamandra) - Miniatury miłości

Życie osobiste poetki było pogmatwane, niespokojne (miłości i rozstania, zamążpójścia irozwody). Miłość to zarówno prywatny dramat, jak i jeden z największych tematów poezjiautorki Pocałunków. Dla podmiotu i bohaterów jej wierszy  m i ł o ś ć  j e s t  s e n s e m  i s tn i e n i a, stanowi energię...

Miniatura

1) iluminacja, mai. lub rysunkowa ilustracjazdobiąca rękopis; m. malowano farbami kryjącymi (woskowymi, temperą) lub wodnymi, rysowanopiórem, srebrnym sztyftem lub cienkim pędzelkiem;m. znane były już w starożytności (Egipt, Grecja, Rzym),ich najświetniejszy rozwój nastąpił od IV w. w związkuz...