Mineralizacja (fizjologia)

Czytaj Dalej

Dżdżownica - morfologia i fizjologia

Trzy tysiące gatunków gromady Oligochaeta - skąposzczety zamieszkuje wody słodkie i wilgotne gleby. Zwierzęta te nie mają pranóży, a każdy segment ich ciała wyposażony jest w nieliczne szczecinki. Głowa jest słabo wyodrębniona. Wszystkie skąposzczety są obupłciowe, czyli hermafrodytyczne, co oznacza...

Fizjologia układy krwionośnego

Funkcja serca jest tloczenie krwi z naczyn zylnych, w ktorych panuje niskie cisnienie, do naczyn tetniczych i spowodowanie w nich wysokiego cisnienia (w granicach normy fizjologicznej). Do realizacji tej czynnosci konieczne sa stale, rytmiczne skurcze serca. Bodzce odpowiedzialne za te skurcze powstaja w samym...

WYDALANIE - fizjologia układu moczowego człowieka

Funkcje nerek obejmuja czynnosci zewnatrzwydzielnicze i wenatrzwydzielnicze. Pierwsze z nich polegaja na wydalaniu azotowych produktow metabolizmu i innych zwiazkow zbednych w tym szkodliwych, oraz nadmiaru wody i soli, co wiaze sie z wytwarzaniem moczu. Drugie dotycza wytwarzania reniny, dzialajacej na...

Śródbłonek naczyń jako gruczoł dokrewny - charakterystyka wydzielanych substancji w stanach fizjologii i patologii ze szczególnym uwzględnieniem: EDRF, EDHF, ET, PGI2, TXA2, histaminy)

 

Śródbłonek jest największym narządem endokrynowym organizmu. Najważniejsze funkcje to:

wytwarzanie i metabolizm substancji wazoaktywnych. W warunkach prawidłowych śródbłonek odpowiada za rozkurcz naczyń krwionośnych.

funkcja przeciwkrzepliwa – w warunkach fizjologicznych

funkcja...

Układy renina - angiotensyna - krążący i lokalne - składniki, mechanizmy aktywacji, znaczenie w fizjologii i patologii człowieka

 

RAS - jest to układ renina-angiotensyna. Wyróżniamy:

układ krążący (endokrynny, regulowany przez aparat przykłębuszkowy nerki, regulacja RR), oraz

układ lokalny (działanie parakrynne, udział w proliferacji komórek, przebudowie narządów i w powstawaniu patologii).

Czym układ...

SZKIC FIZJOLOGICZNY, fizjologia, utwór prozą

SZKIC FIZJOLOGICZNY, fizjologia, utwór prozą, którego tematem jest monograficznie potraktowane zjawisko społ.-obycz. (obrzęd, zwyczaj towarzyski, moda, upodobanie środowiskowe, instytucja), grupa społ. (klasa, warstwa, zbiorowość zawodowa, obycz., regionalna), miejscowość (miasto, dzielnica, wieś)...

CZAS - W PSYCHOLOGII I FIZJOLOGII

Cz. jest przeżywaniem trwania zdarzeń oraz ich przemijania. Początkowo problem cz. rozważano w ścisłej relacji do jego filoz. interpretacji; od końca XLX w. zaś ujmuje się go jako zjawisko empiryczne, będące swoistą kategorią daną w bezpośrednim doświadczeniu.

Empiryczne badania nad cz...

FIZJOLOGIA

(gr. fysis właściwość, natura, logos słowo),dział -» biologii zajmujący się badaniem czynnościnarządów, tkanek i komórek zwierząt oraz człowieka; f.roślin jest nauką odrębną mającą in. przedmiot badań.

F. j a k o nauka powstała w XVIII w., zwł. dzięki encyklopedycznymopracowaniom szwajc...

Fizjologia - zmęczenie

Zasada Sieczenowa - dowiódł, że w przypadku biegaczy długodystansowych kończyny dolne najefektywniej odpoczywają poprzez pobudzenie innej części ciała. Dlatego po długotrwałych wysiłkach często masowany jest kręgosłup, co pozornie mogłoby się wydawać błędem. Ten fenomen również tłumaczy zalecenia aktywnego wypoczynku. Rodzaje i mechanizmy powstawania zmęczenia – zmęczenie to stan organizmu rozwijający się w czasie wykonywania pracy fizycznej lub umysłowej ...

Fizjologia - wysiłek fizyczny.

WYSIŁEK FIZYCZNY- praca mięśni szkieletowych wraz z całym zespołem towarzyszących jej czynnościowych zmian w organizmie. wysiłki ogólne – występują wówczas gdy w wysiłku zaangażowanych jest ponad 30% masy mięśniowej ( zależy od masy ciała) wysiłki lokalne – występują wtedy, gdy w wysiłku zaangażowane jest mniej niż 30% całej masy ciała (praca 1 lub 2 kończyn) wysiłki maksymalne – gdy zapotrzebowanie na tlen podczas wykonywania pracy jest równe ...

Fizjologia - zdolność wysiłkowa

Zdolność wysiłkowa: a) metody oceny zdolności wysiłkowej stosowane poza laboratorium b) metody laboratoryjne oceny zdolności wysiłkowej – testy wysiłkowe Oznaczanie czasu bezdechu dowolnego Czas trwania bezdechu dowolnego jest to czas, w którym badany po wykonaniu najgłębszego wdechu może powstrzymać się od oddychania. Czas trwania bezdechu dowolnego zależy od szybkości gromadzenia dwutlenku węgla we krwi tętniczej i w powietrzu pęcherzykowym oraz od sprawności ...

Fizjologia - kompendium cz. 2

1. Acetylokoenzym-A – powstawanie, rola w przemianach. Acetylokoenzym A, acetylo-CoA, kwas octowy aktywny, octan aktywny, CH3-C(O)-S-CoA, tioester kwasu octowego i koenzymu A, ważny związek metaboliczny. Acetylokoenzym A powstaje bezpośrednio podczas katabolizmu kwasów tłuszczowych przez tzw. tiolizę, czyli rozpad łańcucha beta-ketokwasu czterowęglowego z udziałem grupy tiolowej koenzymu A lub podczas katabolizmu białek i cukrowców przez dekarboksylację oksydacyjną kwasu ...

Fizjologia - wpływ aktywności ruchowej na efekty fizjologiczne.

rekreacja –zespół zjawisk społeczno - kulturowych, proces wypoczynku, zespół zachowań w czasie wolnym rekreacyjne zachowanie się to: mniej lub bardziej złożona zorganizowana aktywność człowieka skierowana na świadomy cel związany z jego określonymi potrzebami mająca charakterystyczne cechy, treść, strukturę i mechanizm regulacyjny- regulujący stosunek człowieka do środowiska w którym ta aktywność ma miejsce rola aktywności ruchowej w etapach życia: ...

Fizjologia - kompendium cz1.

1. Homeostaza (gr. homoíos - podobny, równy i stásis - trwanie) – zdolność do utrzymania stanu równowagi dynamicznej środowiska, w którym zachodzą procesy biologiczne. Zasadniczo sprowadza się to do równowagi płynów wewnątrz- i zewnątrzkomórkowych. Pojęcie homeostazy wprowadził Walter Cannon w 1939 roku na podstawie założeń Claude Bernarda (1857) na temat stabilności środowiska wewnętrznego. Mechanizmy utrzymywania homeostazy: Barierowość – wytworzenie ...

Budowa i fizjologia człowieka

Budowa i fizjologia człowieka Anatomia- jest podstawą całej medycyny. Bez doskonałej znajomości anatomii człowieka (budowy ciała człowieka) nie jest możliwe udzielania pomocy lekarskiej choremu, nie jest możliwe poznanie choroby, jej prawidłowa diagnoza. Słowo 'anatomia' wywodzi się z greki, od słowa 'anatemnein' oznaczającego 'rozdzielać'. Poznawanie budowy ciała ludzkiego oparte jest przede wszystkim o sekcje, 'rozdzielanie' zwłok. W ciele człowieka wyróżniamy 11 ...

Anatomia i fizjologia skóry.

Skóra jest największym narządem ludzkiego ciała. Aby zachować jak najdłużej urodę i dokonywać świadomych wyborów odpowiednich kosmetyków, należy dobrze poznać jej strukturę i sposoby funkcjonowania. U dorosłej osoby jej powierzchnia stanowi około 2 m2, waży 3 kg i ma średnio 3 mm grubości. W jej budowie anatomicznej wyróżnia się trzy warstwy: naskórek ( epidermis ) skóra właściwa ( dermis ) tkanka podskórna ( subcutis ) Naskórek stanowi bezpośrednią granicę ...

Fizjologia dla opornych

1. Właściwości i budowa mięśnia sercowego. · 2 przedsionki (pompy objętościowe), 2 komory (pompy ciśnieniowe) · Jednokierunkowy przepływ krwi dzięki zastawkom · 3 warstwy: wsierdzie, śródsierdzie, nasierdzie · Mięsień poprzecznie prążkowany · Komórki mięśniowe robocze (ściany przedsionków, komór, przegród); mają ok. 120 mikrometrów długości. Odpowiadają za kurczliwość i pobudliwość. · Włókna mięśnia sercowego są cieńsze od włókien mięśni ...

Pobudliwość i pobudzenie - fizjologia

1 Pobudliwość i pobudzenie Pobudliwość i pobudzenie są to cechy żywych komórek. Pobudzenie jest to zmiana właściwości błony komórkowej lub metabolizmu komórkowego pod wpływem czynników działających z zewnątrz komórki, czyli pod wpływem bodźców. W warunkach fizjologicznych bodźcami działającymi na przeważającą liczbę komórek w organizmie są substancje chemiczne. Komórki tworzące w organizmie narządy odbiorcze, czyli receptory, odbierają również ...

Fizjologia człowieka

Człowiek jako system autonomiczny. Autonomiczny (wegetatywny) układ nerwowy to samokontrolujący układ nerwowy, działający przez część współczulną i przywspółczulną , wspomagający kontrolę takich czynności, jak ruch, wydzielanie organów wewnętrznych, oddawanie moczu, regulacja temperatury ciała, częstość skurczów serca, wydzielanie hormonów nadnerczy i ciśnienie tętnicze krwi. Autonomiczny układ nerwowy tworzy część ruchowa obwodowego ukł. nerwowego, która ...

Fizjologia - próg przemian anaerobowych, adaptacja do wysiłku wysokogórskiego

PPA ? wskaźnik wydolności tlenowej organizmu. Takie obciążenie wysiłkowe podczas którego rośnie gwałtownie udział przemian beztlenowych w resyntezie ATP. Im pojawia się przy wyższych obciążeniach tym świadczy to o wyższej wydolności. Osoby wytrenowane 70 ? 80% VO2 max. Położenie PPA może się zmienić, kiedy będziemy trenować o niskiej intensywności ale wytrzymałościowo dużo, taki proces przesuwa PPA w kierunku wyższych obciążeń. Metody nieinwazyjne wyznaczenia: ...