Mineralizacja (fizjologia)

Mineralizacja - w fizjologii oznacza zawartość substancji mineralnych w tkankach (np. mineralizacja kości, zębów) i płynach ustrojowych (np. mineralizacja krwi). Brak odpowiedniej mineralizacji krwi może powodować poważne choroby układu krwionośnego. Podobnie deficyt jonów wapniowych w kościach i zębach skutkuje osłabieniem ich struktury, co często jest jedną z faz osteoporozy. Stwierdzenie...

Czytaj Dalej

SZKIC FIZJOLOGICZNY, fizjologia, utwór prozą

SZKIC FIZJOLOGICZNY, fizjologia, utwór prozą, którego tematem jest monograficznie potraktowane zjawisko społ.-obycz. (obrzęd, zwyczaj towarzyski, moda, upodobanie środowiskowe, instytucja), grupa społ. (klasa, warstwa, zbiorowość zawodowa, obycz., regionalna), miejscowość (miasto, dzielnica, wieś)...

NOBEL Alfred Bernhard

1833-96, Przemysłowiec i chemik szwedzki, wynalazca dynamitu i kilku innych środków wybuchowych.

Fundacja Nobla szwedzko-norweska z siedzibą w Sztokholmie zał. w 1900 w celu realizowania testamentu A. B. Nobla. W testamencie pisał on: „Z całą resztą mego nadającego się do upłynnienia majątku należy...

Fizjologia - zdolność wysiłkowa

Zdolność wysiłkowa: a) metody oceny zdolności wysiłkowej stosowane poza laboratorium b) metody laboratoryjne oceny zdolności wysiłkowej – testy wysiłkowe Oznaczanie czasu bezdechu dowolnego Czas trwania bezdechu dowolnego jest to czas, w którym badany po wykonaniu najgłębszego wdechu może powstrzymać się od oddychania. Czas trwania bezdechu dowolnego zależy od szybkości gromadzenia dwutlenku węgla we krwi tętniczej i w powietrzu pęcherzykowym oraz od sprawności ...

Budowa i fizjologia człowieka

Budowa i fizjologia człowieka Anatomia- jest podstawą całej medycyny. Bez doskonałej znajomości anatomii człowieka (budowy ciała człowieka) nie jest możliwe udzielania pomocy lekarskiej choremu, nie jest możliwe poznanie choroby, jej prawidłowa diagnoza. Słowo 'anatomia' wywodzi się z greki, od słowa 'anatemnein' oznaczającego 'rozdzielać'. Poznawanie budowy ciała ludzkiego oparte jest przede wszystkim o sekcje, 'rozdzielanie' zwłok. W ciele człowieka wyróżniamy 11 ...

Pobudliwość i pobudzenie - fizjologia

1 Pobudliwość i pobudzenie Pobudliwość i pobudzenie są to cechy żywych komórek. Pobudzenie jest to zmiana właściwości błony komórkowej lub metabolizmu komórkowego pod wpływem czynników działających z zewnątrz komórki, czyli pod wpływem bodźców. W warunkach fizjologicznych bodźcami działającymi na przeważającą liczbę komórek w organizmie są substancje chemiczne. Komórki tworzące w organizmie narządy odbiorcze, czyli receptory, odbierają również ...

FIZJOLOGIA

FIZJOLOGIA — nauka o czynnościach ż y ciowychorganizmów. Ponieważ jest to bardzoobszerna dziedzina nauki i dotyczy różnorodnycho r g a n i z m ó w , dlatego podzielono ją na fizjologięzwierząt, roślin, bakterii oraz na jeszcze węższedziały jak fizjologia owadów, ptaków , ryb, ssaków,człowieka, grzybów...

INSTYTUT FIZJOLOGII I ŻYWIENIA ZWIERZĄT PAN

INSTYTUT FIZJOLOGII I ŻYWIENIA ZWIERZĄT PAN — instytut naukowo-badawczypodległy Wydziałowi V (Nauk Rolniczych i Leśnych)Polskiej Akademii Nauk; ma 8 zakładównaukowych: Fizjologii Żywienia, Paszoznawstwa,Fizjologii Środowiskowej, Przemiany Materii,Neurofizjologii i Endokrynologii...

Fizjologia

Fizjologia to nauka o procesach życiowych organizmów, np. trawieniu, oddychaniu, j krążeniu krwi, działalności układu nerwowego itd., a jej głównymi naukami pomocniczymi są fizyka i chemia. Podstawową metodą badawczą w tej dziedzinie wiedzy jest doświadczenie.

Fizjologia jest niezmiernie szeroką...

Układ nerwowy i narządy zmysłów

 

Neuron- rodzaj komórek występujących w układzie nerwowym. Najwięcej neuronów znajduje się w ośrodkowym układzie nerwowym. Neurony składają się z ciała komórki, jądra komórkowego oraz neurytów: dendryt i akson, za pomocą których połączone są z innymi neuronami. Połączenie między komórkami...

Opis witamin z gr.A, D, E, K

WITAMINA A(retinol&karoten)Produkty:tran,wątroba,nerki,kapusta, pomidory,maslo,śmietana,sery tłuste,liście buraka,szczaw,kalarepa, marchew,pietruszka,sałata,szpinak,dynia.Właściwości:wrażliwa na tlen&światło,ginie podczas jełczenia tłuszczu&oddziaływania ciepła & suszenia.Rola w...

HISTORIA LITERATURY - Dwudziestolecie Międzywojenne

 

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE

Pierwsza wojna światowa przerwała rozwój kultury modernistycznej w Europie. Nastąpił zmierzch dotychczasowej świadomości egzystencjalnej, tkwiącej jeszcze w XIX-wiecznych strukturach współżycia społecznego. Wojna i rewolucja październikowa, pobudzająca bierne dotąd...

Tendencje klasycystyczne i awangardowe w liryce XX wieku

Dwudziestolecie międzywojenne

W literaturze epoki rozbiorowej górowały cele patriotyczne przejęte z romantycznych ideałów służby narodowej. Młode pokolenie z okresu po I wojnie światowej wyrosło na dziełach romantyków, Wyspiańskiego. Było naznaczone tradycją, lecz usiłowało się od niej uwolnić -...

Wiek gadów

Na wielkich przestrzeniach wymarła poprzednia roślinność bagienna, a przytłoczona nowymi pokładami rozpoczęła ten proces kompresji i mineralizacji, któremu zawdzięczamy dziś większość naszych, pokładów węgla.

Jak rodzi się agresja

Człowiek jest istotą agresywną. Z wyjątkiem niektórych gryzoni, żaden inny kręgowiec nie zabija z taką konsekwencją i upodobaniem osobników swojego gatunku. Psychologię społeczną zdefiniwaliśmy jako naukę o wpływie społecznym tj. o oddziaływaniu jednej osoby, (lub) grupy na inne. Najskrajniejszą...

Uzależnienie medialne

Obserwujemy je zwłaszcza w odniesieniu do komputerów. Miłośnicy tego wynalazku nie szukają związków z innymi ludźmi, jego życia toczy się w wymiarze wirtualnym.

Lista obaw i zastrzeżeń związanych z nowoczesnymi mediami jest długa. Nie ulega wątpliwości, że jest to potężne narzędzie kształtujące...

Charakterystyka źródeł

Źródło to naturalny, samoczynny, skoncentrowany w jednym miejscu wypływ wody podziemnej na powierzchnię terenu. Miejsce jego powstania zależy od budowy geologicznej i rzeźby terenu. W przyrodzie występuje wiele różnorodnych typów źródeł, które można pogrupować, biorąc za podstawę następujące...

Procesy glebotwórcze

Proces humifikacji - polega na łączeniu prostych związków mineralnych (efekt procesu mineralizacji) przy współudziale drobnoustrojów w związek organiczny zwany próchnicą lub humusem.

Strefowe typy gleb

Duża ilość substancji orga­nicznej szybko ulega procesowi mineralizacji.

Degradacja gleb

Duże ilości opadów wymywają prawie całkowicie produkty procesu mineralizacji, przez co ograniczają możliwość syntezy prostych związków i tworzenie się próchnicy.

Przegląd metod jakościowych

Metody badań klasyfikowane są w różny sposób, ale w sposób najbardziej ogólny można je podzielić na badania jakościowe i ilościowe.

Metody ilościowe zaczęto stosować w naukach przyrodniczych – w analizie zjawisk fizycznych.

Współcześnie w naukach społeczno-ekonomicznych i psychologicznych korzysta...