Minack Theatre

Minack Theatre

Czytaj Dalej

Wielka reforma teatru XIX i XX wieku - TEATR REALISTYCZNY I NATURALISTYCZNY: "Théâtre Libre"

Na paryskim bulwarze du Temple skupiły się teatry poświęcone rozrywce i sensacji, stąd ogólne określenie takiego teatru czy sztuki jako - "bulwarowe". Panowała tu również dążność do autentyzmu na scenie.

Lecz placówką artystycznego realizmu stał się paryski "Théâtre Libre" ("Teatr Wyzwolony" 1887 -...

Wielka reforma teatru XIX i XX wieku - WIELKA REFORMA: "Théâtre d'Art" i "Théâtre de l'Oeuvre"

Równocześnie z rozwojem naturalizmu scenicznego powstaje reakcja na wynaturzenia tego kierunku w postaci "Théâtre d'art." (Teatr Artystyczny), założonego w 1890 r. przez Paula Forta; po trzech latach został on przemianowany na "Théâtre de l'Oeuvre" (Teatr Sztuki) - za czasów kierownictwa Lugné-Poëgo. Teatr ten...