Minack Theatre

Minack Theatre

Na mapach: 50°02′26″N 5°39′03″W/50,040556 -5,650833 Minack Theatre (korn. Gwaryjy Minack) – amfiteatr w Anglii, w Kornwalii, w dystrykcie Penwith w pobliżu miejscowości Porthcurno. Wykuto go w skale, pod opadającym klifem. Znajduje się 4 mile od Land's End. W języku kornijskim nazwa teatru oznacza...

Czytaj Dalej

Wielka reforma teatru XIX i XX wieku - TEATR REALISTYCZNY I NATURALISTYCZNY: "Théâtre Libre"

Na paryskim bulwarze du Temple skupiły się teatry poświęcone rozrywce i sensacji, stąd ogólne określenie takiego teatru czy sztuki jako - "bulwarowe". Panowała tu również dążność do autentyzmu na scenie.

Lecz placówką artystycznego realizmu stał się paryski "Théâtre Libre" ("Teatr Wyzwolony" 1887 -...

Wielka reforma teatru XIX i XX wieku - WIELKA REFORMA: "Théâtre d'Art" i "Théâtre de l'Oeuvre"

Równocześnie z rozwojem naturalizmu scenicznego powstaje reakcja na wynaturzenia tego kierunku w postaci "Théâtre d'art." (Teatr Artystyczny), założonego w 1890 r. przez Paula Forta; po trzech latach został on przemianowany na "Théâtre de l'Oeuvre" (Teatr Sztuki) - za czasów kierownictwa Lugné-Poëgo. Teatr ten...

TEATR

Z łac. theatrum od gr. theatron; zob. Bunraku; Chór 1; Comedie-Franęaise; Commedia delFarte; Covent Garden; Dionizos (Dionizje; Teatr Dionizosa); Dramat; Drury Lane; Emploi; Epidauros; (The) Globe; Guignol (Thćatre); Hotel (de Bourgogne); Kabuki; Każdy; Kinkiet; Komedia; Koturny; Lalka; Maska; Meiningeńczycy;...

Życie i twórczość Alberta Camusa

Początkowo uznawany za twórcę literatury egzystencjalnej, później Camus uzyskał opinię prozaika opisującego współczesną rzeczywis­tość w sposób uniwersalny, ujawniającego obecność zła w świecie, którego utwory – powieści, dramaty, eseje – są przepojone wiarą w człowieka. Szansa...

Gabriela Zapolska

Gabriela Zapolska (właśc. Maria G. Janowska, z Korwin-Fiotrowskich, 1 v. Śnieżko, inne pseud.: Józef Maskoff, Walery Tomicki) urodziła się 30 III 1857 w Podhajcach pod Łuckiem, zmarła 21 XII 1921 we Lwowie, dramatopisarka, powieściopisarka, nowelistka, aktorka, felietonistka i recenzentka teatralna...

Naturalizm

 

Naturalizm, kierunek w sztuce teatralnej, który narodził się we Francji z końcem XIX w. Programowe założenia zostały opublikowane przez E. Zolę w manifeście Le naturalisme au théâtre (1881). Czołowym reprezentantem n. w teatrze francuskim był A. Antoine, który realizował założenia kierunku w swoim...

Teoria kultury masowej - Urządzono zjednoczenie

W tym nowym okresie współzawodnicy, jak to często bywa w świecie biznesu, łą-czą swoje przedsiębiorstwa. Kultura masowa przybiera barwę dwóch odmian dawnej wyższej kultury, akademizmu i awangardy, podczas gdy tę ostatnią coraz bardziej roz-wadniają elementy masowe. Powoli wyłania się, ni zimna ni...

Francja - Historia Francji

W I tysiącleciu p.n.e. ziemie zamieszkane przez celtyckich Galów, kolonizacja grecka na południowym wybrzeżu. W 121 r. p.n.e. podbój przez Rzym południowej części (Galia Narbońska), 58-52 roku p.n.e. podbój przez Cezara reszty Galii, romanizacja, od II w. n.e. chrystianizacja; od III w. najazdy ludów...

Wielka reforma teatru XIX i XX wieku - WIELKA REFORMA: Edward Craig i Adolf Appia

Ojcem reformy, która spowodowała zasadniczy przełom w teatrze był Anglik, Edward Gordon Craig (1872 - 1966). Choć nie prowadził własnej sceny, jako scenograf i reżyser, a zwłaszcza jako teoretyk, dał początek właściwej Reformie, tworząc i formułując zasadę autonomii teatru. Według tej zasady...

Advantages and disadvantages of living in the country

Living in the country has both pros and cons. One advantage is that there are not many cars. There's no traffic, no noise, air is no polluted. What is more, if you want to relax, you can go to a forest, sit under a tree and breath with fresh air, which is generally clean in the coutry. You know everybody, you say...

Czasy gramatyczne przeszłe i teraźniejsze

Tenses (czasy gramatyczne)

Tenses for speaking about present time:

1. Present Simple

-czas ten określa czynności i zdarzenia rutynowe, odbywające się regularnie, stałe, a także stany:

She lives in London. (Mieszka w Londynie)

They often go to the theatre. (Często chodzą do teatru)

She looks...

England - Sculpture

Medieval monuments, English sculpture have distinct stigma continent influences. Native character showed barely in 13th and 14th century in cathedral sculpture in Lincoln, Exeter and Wells. Mediaeval, bronze tombs there are in Westminister Abbey. Monuments from 16th century are largely pops of Italian artist, from...

My favourite film

"Zakochany Szekspir" is a comedy. This film is about young writer Shakespeare and beautiful aristocratic girl. Women mustn't play in theatre, but this girl l-ved theatre. Her dream was to play. She imitated a man, because it was only possibility to play. She met Shakespeare, but he didn't know that she was a girl...

Toruń (j.ang)

The place I would like to describe is Toruń, city and port in central Poland on the Vistula River. I visited it last weekend and I was under the impression of it.

Toruń has been famous for its honey-cakes and gingerbread ever since the Middle Ages. The town is also an industrial centre, with factories producing...

Young Europeans - differences and similarities

YOUNG EUROPEANS

A closer look at what do we have in common and what separates us

Covered with snow, torn by immense, repeatedly coming snow-drifts, Gdańsk is a perfect place to have a walk. There's nothing to do but relish a solitary time in usually overrun streets. That is why I was undeterred by frost and...

Characteristics of people

John Brown was born in 1960 in small town called Dumbarton next to Glasgow. His family was well to do: his father was a mechanic and mother was a teacher in primary school. John had two younger brothers: Jim and Henry and one sister, who he loved most. His family was very catholic and traditional. When he was 20 he...

Music in my life

>

>

>

>

>

>

rebel against – buntują się przeciwko

fashion - moda

amusement - rozrywka

conviction - przekonanie

habit - zwyczaj

willingly - chętnie

youth - młodość

irritate - denerwować

mood - humor

depends on - zależy od

benefits – korzyści

wonder – zastanawiać się

My town

Near the centre, on the Konarskiego Street there is a park with Ogiński palace, which was built by duchess Anna Ogińska. It is one of the most attractive places in our town, where the young as well as adults like walking and resting. In the park there is a pond. I think that it is good that in Siedlce there...

Men and women

>

>

>

>

>

>

>

>

>

hard-working - pracowity

Stress

result in sth - powoduje (coś)

not willing - nie pragnący

get rid of - pozbyć się

completely - całkowicie

avoid - unikać

relieve - pozbyć się (stresu)

saliva - ślina

paleness - bladość

undesirable - niepożądane

failure - niepowodzenie

deride - wysmiewać

settle important matter...