Mięśnie wpływające na mimikę twarzy

Wpływ poszczególnych mięśni głowy, twarzy i szyi na mimikę twarzy i jej wyraz Czepiec ścięgnisty: oba brzuśce mięśnia potyliczno - czołowego kurczą się równocześnie. W mimice twarzy mięsień ten powoduje wyraz złości, zniecierpliwienia i cierpienia.

Antropologia Kultury: Twarz - Elementy mimiki przejściowe i stale

W wyrazie mimicznym można rozróżnić elementy przejściowe, związane z określoną sytuacją, i elementy stałe, związane z linią życiową i utrwalonymi cecha-mi osobowości. Elementy przejściowe — to chwilowy wyraz radości,  śmiechu, smutku, gniewu, lęku, wrogości itp. Zmieniają się one zależnie od...