Miłość w czasach zarazy (film)

Miłość w czasach zarazy (oryg. ang. Love in the Time of Cholera), ekranizacja powieści Gabriela Garcíi Márqueza, dokonana przez brytyjskiego reżysera Mike’a Newella w 2007 r. Na specjalne zaproszenie Marqueza, trzy pieśni w filmie wykonuje Shakira, które napisała wspólnie z Antonio Pinto. Są to „La Despedida”, „Hay Amores” i „Pienso en...

Czytaj Dalej

Erich Fromm „Sztuka jako miłość"

Inna forma pseudomiłości ma miejsce, gdy dochodzi do uabstrakcyjnienia w czasie – osoba karmi się wspomnieniem idealizowanej miłości, lub oczekuje, że będzie idealnym obecny związek w przyszłości.

Recenzje filmu pt. "Pasja" Mel'a Gibson'a

Mroczna, niepokojąca siła obrazów pomysłowo sfilmowanych przez Caleba Deschanela oraz czas ich trwania (scena, w której rzymscy żołnierze dręczą Jezusa, ciągnie się w nieskończoność) zdominowały przesłanie filmu.

Kultura czasu wolnego

Kultura masowa tylko w y p e ł nia czas wolny (przez widowiska, me-cze, telewizję, radio, lekturę dzienników i czasopism); kieruje poszukiwanie jednost-kowego dobra w stronę czasu wolnego i, co więcej, nasyca czas wolny treściami kul-turowymi, tak że staje się on stylem życia.

Wynagrodzenie za pracę

: wynagrodzenie za pracę; wynagrodzenie za czas urlopu; wynagrodzenia za czas choroby; wynagrodzenie za czas dyżuru; wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy; wynagrodzenia za czas postoju; wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy; wynagrodzenie za okres wypowiedzenia.

Zadania rozwojowe w ciągu życia wg Havighurst’a

Czasy się zmieniają. Poza tym wiek młodzieńczy to czas, kiedy, o dziwo, widoczna staje się celowość chodzenia do szkoły.

Pedagogika czasu wolnego młodzieży

Istniał czas, który nie był czasem pracy, był jednak włączony do innych sfer życia i funkcjonował wraz z organizacją pracy, wyznaczoną warunkami przyrodniczymi oraz rodzinno-sąsiedzkimi stosunkami, życiem religijnym i jego instytucjami (obrzędy Bożego Narodzenia, Wielkanocne, odpusty, pielgrzymki itp.

Pedagogika czasu wolnego młodzieży

Istniał czas, który nie był czasem pracy, był jednak włączony do innych sfer życia i funkcjonował wraz z organizacją pracy, wyznaczoną warunkami przyrodniczymi oraz rodzinno-sąsiedzkimi stosunkami, życiem religijnym i jego instytucjami (obrzędy Bożego Narodzenia, Wielkanocne, odpusty, pielgrzymki itp.

„Snuć miłość", wątek miłosny - Jego rola i sposób prezentacji w różnych okresach literackich (na wybranych przykładach)

Henryk po ślubie z Marią zaraz poczuł się znudzony i zaczął uciekać od żony i obowiązków, goniąc za poezją, kochanką młodości.

Biografie wybitnych ludzi źródłem inspiracji dla twórców literatury i filmu.Omów na wybranych przykładach.

Biografie wybitnych ludzi źródłem inspiracji dla twórców literatury i filmu.

Omów na wybranych przykładach.

Literatura podmiotu:

 

Christie Agatha : Autobiografia tom I , Warszawa , Hachette w porozumieniu z Prószyński i S-ka , 2004 , ISBN 83-7184-398-4

Christie Agatha : Autobiografia tom II...

BIBLIA – NOWY TESTAMENT

Był to zarazem czas powstania większości Listów św. Apokalipsa służy wyjaśnieniu sensu dziejów i odsłonięciu tajemnic czasów ostatecznych – ma więc charakter prorocki.

Czas pracy i czas wolny od pracy.

Jest on równy sumie iloczynów przeciętnej liczby pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze pracy oraz liczby godzin pracy efektywny czas pracy (faktycznie przepracowany) czas nieprzepracowany czas przygotowawczo - zakończeniowy czas wykonania pracy (główny i pomocniczy) czas obsługi stanowiska roboczego czas pracy w ruchu ciągłym (elektrownie,gazownictwo,hutnictwo) ...

Losy młodego pokolenia w czasie II wojny światowej i ich poetycki wyraz w wierszach Krzysztofa K. Baczyńskiego

Określenie „czas wielkiej rzeźby” odnieść można do czasu kształtowania (rzeźbienia) osobowości oraz do rzezi wojennej.

Czas jako wymiar życia społecznego

Czas, podobnie jak przestrzeń, stanowi powszechny kontekst życia społecznego: „Musimy zdać sobie sprawę z relacji czasowo-przestrzennych stanowiących istotę interakcji społecznych (.

Główne tradycje teoretyczne w badaniach nad czasem

Przedstawia on typologię ośmiu kategorii czasu, jakie można spotkać we współczesnym społeczeństwie, na przykład stały „stabilny czas” tradycyjnych, opartych na pokrewieństwie wspólnot, „czas rzeczywisty” nowoczesnych technologii, „czas cykliczny” Kościołów i sekt, „czas wybuchowy” ruchów rewolucyjnych (Gurvitch, 1990: 71-72).

LIST

, a zarazem postaci w obrębie fabuły, którą - poprzez uzewnętrznienie ich przeżyć - wymiana l. Forma korespondencji bywa też stosowana od czasów najdawniejszych w prozie moralist.

Czas pracy

Opiera się na następujących zasadach: zasada jednolitości - uregulowania czasu pracy w danym przedsiębiorstwie są jednolite dla wszystkich pracowników, zasada punktualności - początek i koniec pracy muszą być ściśle określane, zasada autorytetu czasu - pracownik nie ma możliwości wpływania na uregulowanie czasu pracy, zasada tabu - brak możliwości rozpowszechniania alternatywnych uregulowań czasu pracy Pojęcia ...

Godziny nadliczbowe

Trzeba pamiętać, że jeżeli w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych udzielono pracownikowi czasu wolny wtedy dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych nie przysługuje.

Komedia - nowe formy przekazu: film, telewizja i radio.

Komedia, tak jak inne formy dramatyczne, zyskała impuls do dalszego rozwoju, gdy pojawiły się nowe formy przekazu: film, telewizja i radio. Dzięki temu znacznie zwiększyła się liczba miłośników komedii i pojawiły się nowe formy sztuki komediowej.

Można śmiało stwierdzić, że komedia...

BAZYLIANIE, Ordo Sancti Basilii Magni (OSBM)

Giżycki, Z przeszłości zakonu bazyliańskiego na Litwie i Rusi, PNL 32 (1904) 258-268, 354-360, 450-463; Spis Gazet i Czasopism Rzeczypospolitej Polskiej, Wwa (1922) 131, (1924/25) 136, (1927) 115, (1929) 164-165, (1932) 169, 171; I.

Obraz miłości z IV księgi

Czasem miłość jest jednak szczęśliwa. Czasem - żarem. I zaraz potem dodaje: „Bronić się przed namiętnością, czy jej ślepo ulec?