Mikrofilamenty

Czytaj Dalej

MIKROFILAMENTY

Filamenty aktynowe, jeden z rodzajów struktur tworzących cytoszkielet komórkowy, u organizmów eukariotycznych. Są to podłużne włókienka, zbudowane z globularnego białka aktyny. Poszczególne cząsteczki tego białka (określane jako G-aktyna lub aktyna globular-na), znajdujące się w cytoplazmie...