Mikołaj Rej

Mikołaj Rej

Czytaj Dalej

Mikołaj Rej (1505-1569)

Nie ulega wątpliwości, że za Panem, Wójtem i Plebanem stoi sam Rej, znakomity obserwator, realista i humorysta, śmiejący się ze wszystkiego, co mu się w życiu ludzkim nie podoba, co go razi i co uważa za szkodliwe.

Mikołaj Rej - Złoty Wiek

Jako nauczyciel Rej często powtarza to tylko, czego się z książek dowiedział, ale jako malarz obyczajów polskich i satyryk jest samodzielny i na wskróś narodowy; inni przewyższali go wiedzą, sztuką pisania, zmysłem piękna, ale ani jeden z pisarzów XVI wieku nie dorównał mu jako malarzowi współczesnego życia; pisma jego są doskonałym odzwierciedleniem obyczajów i w ogóle życia szlachty polskiej, i to właśnie nadaje ...

Mikołaj Rej – świetny obserwator otaczającej go rzeczywistości (Krótka rozprawa, Źwierzyniec, Żywot człowieka poćciwego).

Rej nie jest wybredny w określeniach : „błazen”, „diabeł stary”, „bestyja”, a tych, co mu wierzą i ufają, nazywa szalonymi.

REJ MIKOŁAJ, Z NAGŁOWIC

odznacza się wyrazistością i różnorodnością, której krańce wytyczają z jednej strony rubaszne i wulgarne koncepty Figlików, a na biegunie przeciwnym wzniosła proza Spólnego narzekania wszej Korony na porządną niedbałość naszą, nie ustępująca swym poziomem wypowiedziom Orzechowskiego czy Skargi.

Żywot człowieka poczciwego - Mikołaj Rej

» Zaszczyt niemały sprawia Rejowi ta sentencja, a sprawiałaby jeszcze większy, gdyby jego pojęcie cnoty było szersze: jakie są obowiązki człowieka względem człowieka, to rozumiał Rej dobrze; ale jakie są obowiązki «poczciwego człowieka» względem ojczyzny, tego dobrze nie rozumiał; mało się uczyć, prowadzić żywot spokojny i pogodny na wsi, cieszyć się zamożnością i szczęściem rodzinnym, a służby publicznej, z wyjątkiem ...

Mikołaj Rej - Wizerunk własny żywota człowieka poczciwego, w którym jako we zwierciedle snadnie każdy swe sprawy oględać może, zebrany i z filozofów, i z różnych obyczajów świata tego

Ludzie mają «mylne rozsądki o szlachectwie» mniemając, że ten szlachcic, kto się sławnymi przodkami szczyci; Rej był innego zdania, bo wiedział, że często ludzie odradzają się od przodków: «Przodek, nie wiem, jaki był, lecz potomka prawie - mógłby właśnie zadkiem zwać na każdej rozprawie.

Mikołaj Rej jako humanista

Był więc Rej humanistą, który pierwszy świadomie upomniał się o szacunek dla mowy ojczystej Polaków. Codzienne życie człowieka poczciwego (określenie to odnosi Rej wyłącznie do stanu szlacheckiego) powinno upływać na gospodarowaniu, wychowywaniu dzieci, służbie publicznej i towarzyskiej, zdrowej zabawie.

Mikołaj Rej - Przypowieści przypadłe

Otóż Rej nasłuchał się ich i naczytał do syta, to i owo zmienił, to i owo dodał albo też sam wymyślił i - jak mówi - «dla ćwiczenia języka polskiego» opracował ich z górą dwieście, a wszystkie w ośmiowierszach.

OBYCZAJOWOŚĆ POLSKI XVI WIEKU - WIEŚ I JEJ UROKI - MIKOŁAJ REJ

„Mnich” Rej otwarcie krytykuje mnichów (bestie, wyzyskiwacze, próżniacy).  „Pleban pieska na cmentarzu pochował” Rej wskazuje na chciwość duchowieństwa.

WZORCE OSOBOWE OKRESU ODRODZENIA - „ŻYWOT CZŁOWIEKA POCZCIWEGO” MIKOŁAJ REJ

Rej pokazuje to prezentując też scenki negatywne. Rej nie stroni od analizowania kwestii życia człowieka (dobór małżonków, praca, rozrywka, obowiązki obywatelskie).

Mikołaj Rej - Spólne narzekanie wszej Korony na porządną niedbalość naszę

Unosi się tutaj Rej nad Polską, nad jej wielkością i potęgą, dostatkami i bogactwem, odwagą i męstwem narodu, ale gorzkimi łzami płacze nad nierządem i brakiem sprawiedliwości i przepowiada smutną przyszłość jako karę bożą za grzechy.

Mikołaj Rej (1505 — 1569)

1543 ogłosił Rej (pod pseudonimem) Krótką rozprawę między trzema osobami, panem, wójtem a plebanem.

WIELCY POLACY I ICH WKŁAD - MIKOŁAJ REJ

−  ojciec polskiej literatury pięknej

−  pisał dzieła oryginalne, ukazujące obraz życia narodu, w Renesansie Naród to szlachta i ludzie z wyższych warstw społecznych

−  pierwszy świecki autor

−  miał oryginalny styl i pisarski język, który przypominał język mówiony

−  był gawędziarzem

−  chciał...

PREZENTACJA FEUDALNYCH STOSUNKÓW NA WSI - „KRÓTKA ROZPRAWA MIĘDZY TRZEMA OSOBAMI” MIKOŁAJ REJ

Utwór ten to rozmowa przedstawicieli trzech stanów przebywających na wsi: jej właściciela, proboszcza i wójta. Pan gromiPlebana za nadużycia duchowieństwa, jego chciwość i rozpustę. Zauważa, że księża nie wykonują swoich obowiązków, nadużywają alkoholu, nakładają opłaty. Pleban wytyka Panu złe...

Mikołaj Rej - Krótka rozprawa miedzy trzemi osobami: panem, wójtem a plebanem, którzy i swe, i innych ludzi przygody wyczytają, a takież i zbytki, i pożytki dzisiejszego świata

Krótka rozprawa miedzy trzemi osobami: panem, wójtem a plebanem, którzy i swe, i innych ludzi przygody wyczytają, a takież i zbytki, i pożytki dzisiejszego świata (1543) to najlepsza satyra polska XVI wieku. Trzy rozmawiające z sobą osoby: pan, wójt i pleban, są przedstawicielami trzech warstw...

Różne ujęcia tematu "wieś" w literaturze renesansowej: Rej - Kochanowski - Szymonowic

Rej, Kochanowski, Frycz Modrzewski to trzy czołowe sylwetki pisarzy renesansowych.

BOŁTUĆ MIKOŁAJ (1893-1939) - generał

Polski oficer, podczas I wojny świa­towej w armii rosyjskiej, brał udział w walkach frontowych. Od stycz­nia 1918 r. służył w III Korpusie Polskim i 4 dywizji strzelców. Po powrocie do kraju został dowódcą 31 pułku piechoty, z którym brał udział w wojnie polsko-bolszewic­kiej 1920 r. W okresie...

MIKOŁAJ DOŚWIADCZYŃSKI - WZORZEC OSOBOWY DOBY OŚWIECENIA - cechy powieści

W 1775 roku Ignacy Krasicki napisał pierwszą polską powieść literatury nowożytnej pod tytułem: „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki”. Był to utwór, w którym Krasicki skoncentrował trzy typy powieści: cechy utworu satyryczno-obyczajwego (I księga), cechy powieści przygodowo - awanturniczego (II...

MIKOŁAJ DOŚWIADCZYŃSKI - WZORZEC OSOBOWY DOBY OŚWIECENIA - dzieje bohatera

Opisuje młodość i lata dojrzewania młodego szlachcica Mikołaja Doświadczyńskiego w domu rodziców. Jest w tej księdze przedstawiona charakterystyka jego rodziców. Byli oni patriotami i szczerzy. Jego ojciec jest niewykształcony, cały czas przebywa na sejmikach. Jest sarmatą. Matka jest kurą domową...

MIKOŁAJ DOŚWIADCZYŃSKI - WZORZEC OSOBOWY DOBY OŚWIECENIA - funkcje powieści

Krasicki ukazuje w swej powieści wychowanie młodzieży w ówczesnych czasach, płytkość zainteresowań ówczesnej szlachty, jej ciemnotę, nieuctwo, samowolę i pieniactwo, a także pijaństwo, bezkrytyczną pogoń za zagranicznymi nowinkami, okrucieństwo wobec służby i lenistwo umysłowe. Wskazuje na...