Mieszanie

Czytaj Dalej

Mieszanie

Urządzenia do mieszania stałych ciał sypkichnazywamy mieszarkami, do mieszania mas półpłynnych (plastycznych)nazwywaniy zagniatarkami, do mieszania płynów (cieczy i gazów)- mieszalnikami.