Mięśnie szyi

Mięśnie szyi

Czytaj Dalej

Zespół przeciążenia mięśni szyi i karku

Postępowanie Leczenie zespołu przeciążenia kręgosłupa szyjnego (faza ostra) polega w pierwszym rzędzie na unieruchomieniu szyi.

Mięśnie szyi - uwagi ogólne

Pozostałe mięśnie, położone z prawej i lewej strony kręgosłupa i do przodu od niego, stanowią mięśnie szyi w ścisłym znaczeniu. Pod względem morfologicznym mięśnie szyi składają się z różnych składników.

Mięśnie szyi. Środkowe mięśnie szyi. Mięśnie podgnykowe

Napina blaszkę przedtchawiczą powięzi szyi oraz ustala położenie kości gnykowej. Unerwia go pętla szyjna. Unerwiają go gałęzie bezpośrednie od splotu szyjnego z nerwu podjęzykowego.

Mięśnie szyi. Głębokie mięśnie szyi. Mięśnie przedkręgowe

Pierwsze przyczepia się do trzonów 2-4 kręgu szyjnego i kończy na trzonach 6 i 7 kręgu szyjnego raz 1-3 kręgach piersiowych. Pasmo trzecie zaczyna się na trzonach 3-1 kręgu piersiowego, a kończy na guzkach przednich wyrostków 7 i 6 kręgu szyjnego.

Mięśnie szyi. Powierzchowne mięśnie szyi

Unerwiony przez gałąź szyjną nerwu twarzowego, pociąga skórę do przodu, zmniejszając ucisk na żyły powierzchowne. Unerwione przez gałąź zewnętrzną nerwu dodatkowego i splot szyjny.

Położenie mięśni szyi

szeroki szyi i pod nim leżący m. mostkowo-obojczykowo-sutkowy; mięśnie grupy środkowej są wszystkie w związku z kością gnykową, a mięśnie grupy głębokiej — z szyjną częścią kręgosłupa.

Mięśnie tułowia i szyi

Już w tym okresie dochodzą do zawiązka przepony gałązki II—V nerwów szyjnych. W czasie dalszego rozwoju zarodka przepona przesuwa się w okolicę lędźwiową, zaopatrujące ją włókna nerwowe wychodzące z części szyjnej rdzenia podążają za nią i tworzą długie, zstępujące nerwy przeponowe.

Mięśnie szyi. Głębokie mięśnie szyi. Mięśnie pochyłe

Unerwiają go gałązki splotu szyjnego i ramiennego. Mięsień pochyły najmniejszy przyczepia się od wyrostków poprzecznych 6 lub 7 kręgu szyjnego, kończy na powierzchni bocznej pierwszego żebra i osklepku opłucnej.

Mięśnie szyi. Środkowe mięśnie szyi. Mięśnie nadgnykowe

Unerwiony przez gałęzie splotu szyjnego prowadzone nerwem podjęzykowym.

Mięsień długi szyi

Mięsień składa się z trzech głównych pasm: 1) pasmo przyśrodkowe, podłużne, rozpoczyna się na trzonach drugiego — czwartego kręgu szyjnego i kończy się na trzonach szóstego i siódmego kręgu szyjnego oraz pierwszego — trzeciego kręgu piersiowego, pasmo to stanowi podstawę trójkąta; 2) pasmo boczne skośne górne rozpoczyna się na guzkach przednich wyrostków poprzecznych szóstego do trzeciego kręgu ...

Mięsień szeroki szyi

szeroki szyi (platysma; platys = płaski, szeroki) jest położony w okolicy przedniej i bocznej szyi, pod skórą, na m.

Mięsień półkolcowy klatki piersiowej i szyi

semispinalis thoracis et cervicis) rozpoczyna się na wyrostkach poprzecznych wszystkich kręgów piersiowych i kończy na wyrostkach kolczystych pięciu lub sześciu górnych kręgów piersiowych i siódmego do drugiego kręgu szyjnego. półkolcowego szyi — na kręgu obrotowym.

Mięsień płatowaty szyi

splenius cervicis) rozpoczyna się w przedłużeniu poprzedniego krótkim, płaskim ścięgnem na wyrostkach kolczystych i więzadle nadkolcowym trzeciego do piątego kręgu piersiowego i kończy się dwoma — trzema wiązkami na guzkach tylnych wyrostków poprzecznych dwóch — trzech górnych kręgów szyjnych.

Mięsień kolcowy szyi

spinalis cervicis) rozpoczyna się na wyrostkach kolczystych górnych kręgów piersiowych (drugiego i pierwszego) i dolnych szyjnych (siódmego i szóstego), i kończy się na wyrostkach kolczystych czwartego do drugiego kręgu szyjnego.

SYSTEMATYCZNA DESENSYTYZACJA - Głęboka relaksacja mięśni

● Osłabienie nawyków lękowych wymaga występowania innych reakcji, które mogłyby współzawodniczyć ze strachem. W przypadku kotów była to reakcja pokarmowa, natomiast w systematycznej desensytyzacji jest to spokój osiągnięty zazwyczaj przez głęboką relaksację mięśni.

●Głęboka relaksacja mięśni...

Od czego zależy sprawna praca mięśni, koordynacja i precyzja ruchów?

Sprawna praca mięśni, koordynacja i precyzja ruchów zależą nie tylko od budowy samych mięśni, ale przede wszystkim od funkcji układu nerwowego, tj. od rozwoju analizatora ruchowego w korze mózgowej oraz od inerwacji, czyli unerwienia mięśni.

Proces inerwacji polega na wrastaniu zakończeń nerwowych w...

Mięśnie gładkie

Zdolność kurczenia się mięśni gładkich zależy także od miofilamentu aktyny i miozyny. Mają one jednak inne ułożenia w komórce mięśnia gładkiego niż we włóknie mięśnia szkieletowego. Pęczki miofilamentów mogą przebiegać w komórkach mięśni gładkich także poprzecznie, mogą się między...

Okolice szyi

Skośnie przez całą szyję przebiegająca okolica most ko w obojczykowo-sutkowa {regio sternocleidomastoidea), prawa i lewa, dzieli okolicę szyi właściwą na okolicę przednią szyi (regio certncahs anterior), nieparzystą, i okolicę boczną szyi (regio cer-uicalis lateralis), parzystą: granice pierwszej tworzą obustronne mięśnie mostkowo--obojczykowo-sutkowe i dolny brzeg żuchwy, granice drugiej — m.

Działanie mięśni nadgarstka

Na ruchy stawów nadgarstka najsilniej działają zginacze; praca ich jest prawie równa pracy zginaczy w stawie łokciowym, gdy tymczasem działanie prostowników ręki wynosi tylko dwie piąte pracy zginaczy Mięśnie odwodzące w stronę promieniową i łokciową są znacznie słabsze, przy czym pierwsze są...

Działanie mięśni stawu biodrowego

Najsilniejszym zginaczem jest mięsień prosty uda; mniej więcej o jedną czwartą mniejszą siłę ma mięsień biodrowo-lędżwiowy, następnym z kolei jest mięsień napinający powięź szeroką i mięsień krawiecki. Szereg pomocniczych mięśni w ruchach zginania bierze już tylko udział drugorzędny. Z...