Mięsień podkolanowy

Mięsień podkolanowy

Czytaj Dalej

Mięsień podkolanowy

podkolanowy działa na staw kolanowy. podkolanowy jest przykryty po stronie tylnej m.

Entezopatia mięśnia podkolanowego

Mięsień podkolanowy jest pomocniczym stabilizatorem kolana, szczególnie eksploatowanym przy bieganiu. Objawy Przeciążenie mięśnia podkolanowego objawia się bólem po bocznej stronie stawu kolanowego.

SYSTEMATYCZNA DESENSYTYZACJA - Głęboka relaksacja mięśni

● Osłabienie nawyków lękowych wymaga występowania innych reakcji, które mogłyby współzawodniczyć ze strachem. W przypadku kotów była to reakcja pokarmowa, natomiast w systematycznej desensytyzacji jest to spokój osiągnięty zazwyczaj przez głęboką relaksację mięśni.

●Głęboka relaksacja mięśni...

Od czego zależy sprawna praca mięśni, koordynacja i precyzja ruchów?

Sprawna praca mięśni, koordynacja i precyzja ruchów zależą nie tylko od budowy samych mięśni, ale przede wszystkim od funkcji układu nerwowego, tj. od rozwoju analizatora ruchowego w korze mózgowej oraz od inerwacji, czyli unerwienia mięśni.

Proces inerwacji polega na wrastaniu zakończeń nerwowych w...

Mięśnie gładkie

Zdolność kurczenia się mięśni gładkich zależy także od miofilamentu aktyny i miozyny. Mają one jednak inne ułożenia w komórce mięśnia gładkiego niż we włóknie mięśnia szkieletowego. Pęczki miofilamentów mogą przebiegać w komórkach mięśni gładkich także poprzecznie, mogą się między...

Działanie mięśni nadgarstka

Na ruchy stawów nadgarstka najsilniej działają zginacze; praca ich jest prawie równa pracy zginaczy w stawie łokciowym, gdy tymczasem działanie prostowników ręki wynosi tylko dwie piąte pracy zginaczy Mięśnie odwodzące w stronę promieniową i łokciową są znacznie słabsze, przy czym pierwsze są...

Działanie mięśni stawu biodrowego

Najsilniejszym zginaczem jest mięsień prosty uda; mniej więcej o jedną czwartą mniejszą siłę ma mięsień biodrowo-lędżwiowy, następnym z kolei jest mięsień napinający powięź szeroką i mięsień krawiecki. Szereg pomocniczych mięśni w ruchach zginania bierze już tylko udział drugorzędny. Z...

Więzadło podkolanowe skośne

Więzadło podkolanowe skośne (ligamentum popliteum obli-ąuum) wzmacnia ścianę tylną torebki stawowej. Tworzy ono część dna dołu podkolanowego; na nim leży tętnica podkolanowa.

Więzadło podkolanowe łukowate

Więzadło podkolanowe łukowate (ligamentum popliteum arcuatum) jest to zmienne pasmo włókniste, kształtu podkowiastego, ku górze wklęsłe, które rozpocz\na się w okolicy kłykcia bocznego kości udowej i gubi się w części środkowej ściany tylnej torebki pod więzadłem podkolanowym skośnym.

Działanie mięśni w stawie kolanowym

smukły, krawiecki, podkolanowy) pod względem wykonywanej pracy nieznacznie tylko przewyższają (6,0 ; 5,5 kGm) odwracacze (głównym odwracaczem jest mięsień dwugłowy uda, dodatkowym — mięsień naprę-żacz powięzi szerokiej), bardzo znacznie natomiast pod względem masy Słabym mięśniem obrotowym jest również mięsień brzuchaty łydki, przy czym jego głowa przyśrodkową obraca na zewnątrz, głowa boczna do wewnątrz.

Działanie mięśni stawu skokowego

Wszystkie mięśnie, które przebiegają do tyłu od poprzecznej osi stawu skokowego górnego, wykonują zgięcie podeszwowe. do przodu od niej — zgięcie grzbietowe. Mięśnie przebiegające przyśrodkowo od skośnej osi ruchu wykonują ruchy przywodzenia. przebiegające zaś po stronie bocznej — ruchy...

Mięśnie - ogólna budowa

Mięśnie (musculi; mus = mysz) są to narządy, które mają wybitną zdolność kurczenia się, tzn. zmniejszania swej długości. Skurcz odbywa się pod wpływem bodźców czy to mechanicznych, jak uderzenie, czy elektrycznych, chemicznych, czy też. jak to występuje w naturalnych ruchach ustroju, w wyniku...

Położenie mięśni

Pod względem położenia odróżniamy mięśnie powierzchowne lub skórne i mięśnie głębokie lub szkieletowe. Mięśnie skórne (musculi cutcinei*) są położone bezpośrednio pod skórą i przyczepiają się do niej jednym lub obu swymi końcami Mięśnie skórne silnie rozwinięte u wielu zwierząt, u...

Masa mięśni

Masa mięśni szkieletowych osoby średniego wzrostu i średniej masy ciała waha się przeciętnie od 25 do 35 kg. Przy masie ciała 70 kg wynosi ona ok. 38%, gdy tymczasem masa kośćca stanowi ok. 14% masy ciała. Przez ćwiczenia, szczególnie zaś przez uprawianie kulturystyki czy ciężkiej atletyki, masa...

Barwa mięśni

Ukrwienie nadaje mięśniowi czerwoną barwę. Poza tym poszczególne włókno mięśniowe ma swe własne zabarwienie powodowane hemoglobiną mięśnia. Intensywność zabarwienia zależy częściowo od ilości krwi w sieci naczyń włosowatych, częściowo zaś od ilości hemoglobiny. Jeżeli jest jej względnie...

Kształt mięśni

>

Stopień zróżnicowania mięśniówki na ściśle odgraniczone jednostki mięśniowe jest różny. Mięśnie kończyn są najlepiej odgraniczone jedne od drugich, już znacznie mniej mięśnie tułowia, wśród nich mięśnie grzbietu są najmniej zróżnicowane.

Przyczepy mięśni

Mięśnie przytwierdzone są swymi końcami do powierzchni. które stanowią punkty przyczepu mięśni. Powierzchnie przyczepu są różnorodne. Niektóre mięśnie przyczepiają się do wewnętrznej powierzchni skóry, są to mięśnie skórne. Inne, jak np. mięśnie języka czy warg, przyczepiają się do błony...

Skład mięśnia

Mięsień składa się przeważnie z dwóch różnych części. Jedną część stanowi kurczliwa masa mięśnia, o żywym zabarwieniu ciemnoczerwonym, zbudowana z włókien mięśniowych poprzecznie prążkowanych; tę część mięśnia nazywamy brzuścem (venter). Część drugą stanowi łącznotkankowe...

Stosunek brzuśca mięśnia do ścięgna

Wzajemny stosunek pasm mięśniowych i ścięgien jest bardzo różny; ma to duże znaczenie dla pracy mięśnia.

W niektórych mięśniach kierunek włókien ścięgna stanowi prostolinijne przedłużenie kierunku włókien mięśniowych. Taki układ występuje zazwyczaj w mięśniach płaskich (mm. piani*), jak...