Mierzeja Helska

Mierzeja Helska

Czytaj Dalej

Mierzeja Helska

Mierzeja Helska to jedyne miejsce w Pol­sce, gdzie występują oprócz północnych także plaże południowe.

Rezerwat „Mierzeja"

Ścisły rezerwat wydmowo-leśny „Mie­rzeja" obejmuje całą mierzeję Gardneńsko-Łebską, od Rowów na zach. do Łeby na wsch. Od ponad 5 tys. lat procesy eoliczne powodowały powstawanie tu piaszczystych wydm, zwanych ruchomymi. Fale morskie osadzają na brzegu piasek, który później przemieszcza się z...