Miedziane

Miedziane

Czytaj Dalej

Kategorie kabli miedzianych

Wg norm europejskich klasyfikacja kabli miedzianych jest ujęta w nieco odmienny sposób - w klasach okablowania miedzianego, określających zdolność okablowania do konkretnych zastosowań (aplikacji).

Kabel miedziany

długość kabla telekomunikacyjnego i graniczną częstotliwość pracy łącza miedzianego mają: średnica przewodów miedzianych, odległość między przewodami, rodzaj dielektryka, technologia skrętu przewodów, wzajemna symetria przewodów, jednorodność wykonanie kabla, przyjęta asymetria w stosunku do ziemi oraz metoda nadawania i odbioru (napięciowa, prądowa, symetryczna, różnicowa, in.

Rodzaje łączy i ich właściwości. Składniki okablowania - Rodzaje kabli metalowych (miedzianych)

c)  kabel koncentryczny (coaxial cable) - zbudowany jest z litego miedzianego przewodu, otoczonego izolacją, przewodu ekranującego i zarazem uziemiającego  oraz  z  zewnętrznej  koszulki  ochronnej.

Klasy okablowania miedzianego

Klasy okablowania miedzianego - europejskie (EN 50171) i międzynarodowe (ICO 11801) normy dotyczące wymagań na okablowanie strukturalne, za pomocą którego można realizować odpowiednie usługi (aplikacje), zdefiniowane w klasach od A do F, czyli do maks.