Mieczysław Jaskierski

Czytaj Dalej

BIERZYŃSKI MIECZYSŁAW, pseud. Mieczysław Czerneda

BIERZYŃSKI MIECZYSŁAW, pseud. Mieczysław Czerneda,ur. 1857 w Kielcach, zm. 9 lub 10 XII 1889 tamże, nowelista.Studiował prawo na UW; od 1884 prowadził kancelarię adwokackąw Kielcach. Był czł. redakcji „Wędrowca' 1878i „Kuriera Warsz." 1881, -» „Nowin" ok. 1882-83 i „GazetyPolskiej". Twórczość B...

BRAHMER MIECZYSŁAW

BRAHMER MIECZYSŁAW, ur. 26 I 1899 w Krakowie, historykliteratury, romanista, komparatysta. Studiował filologięrom. i pol. na UJ oraz w Paryżu i we Włoszech, habilitował się1931 na UJ. W1931-37 był wykładowcą języka i literatury pol.na uniw. w Rzymie, a 1939 i od 1949 prof. historii literatury wł.i...

BRAUN MIECZYSŁAW, właśc. M. Braunstein, psued. Grzechota

BRAUN MIECZYSŁAW, właśc. M. Braunstein, psued. Grzechota,ur. 29 V 1902 w Łodzi, zm. w lutym 1942 w Warszawie,poeta. Po studiach prawniczych na UW (1922-26) pracowałw Łodzi jako adwokat. Zmarł w warsz. getcie. Związanyz kręgiem —>  Skamandra, był w swej twórczości przedstawicielemtzw. poezji pracy- bliski...

BRZEZIŃSKI MIECZYSŁAW , pseud. Kazimierz Bystrzycki, Wiktor Olszewski

BRZEZIŃSKI MIECZYSŁAW , pseud. Kazimierz Bystrzycki,Wiktor Olszewski, ur. 6 X 1858 w Warszawie, zm. 25 I 1911tamże, działacz oświat., wydawca, publicysta. W okresie studiówprzyr. na UW (od 1876) brał udział, wraz z > K. Prószyńskim,w pracach tajnego stow. T O N ; aresztowany 1878, byłwięziony 3 lata w...

DEREŻYŃSKI MIECZYSŁAW

DEREŻYŃSKI MIECZYSŁAW, ur. 18 V 1909 w Castrop(Westfalia), zm. 1950 w Toruniu, wielkopolsko-pomorski biografi publicysta. Współpracownik regionalnych czasopism, m.in. 1933-38 „Piasta", dodatku lit. do „Dziennika Kujawskiego"(Inowrocław), publikował życiorysy zapomnianych i małoznanych pisarzy lud...

HARTLEB MIECZYSŁAW

HARTLEB MIECZYSŁAW, ur. 24 XI1895 w Zbarażu, zm. 1 V 1935 w Warszawie, historyk literatury. Brat Kazimierza, historyka. W 1914-22 studiował na UJK (z przerwą wojenną), m. in. pod kier. W. Bruchnalskiego i J. Kallenbacha; habilitowany 1926, wykładał na UW jako docent. Zajmował się estet. problematyką...

JASTRUN MIECZYSŁAW

JASTRUN MIECZYSŁAW, ur. 29 X 1903 w Korolówce pod Tarnopolem, zm. 23 II 1983 w Warszawie, poeta, prozaik, eseista, tłumacz. W 1923-29 studiował filologię pol. i niem. oraz filozofię na UJ; nauczyciel języka pol. w Kolbuszowej, Brześciu nad Bugiem i od 1931 w Łodzi. Młodzieńcze wiersze drukował w...

KLIMOWICZ MIECZYSŁAW

KLIMOWICZ MIECZYSŁAW, ur. 14 XII 1919 w Sokalu, historyk literatury. Po studiach polonist. na UWr. (1947-51) pod kierunkiem T. Mikulskiego pracownik Bibl. Ossolineum, nast. w zespole historii literatury pol. oświecenia IBL PAN. Od 1958 na UWr., habilitowany 1963, od 1971 prof. UWr., 1975-81 dyr. IBL PAN. W...

LEITGEBER MIECZYSŁAW ANTONI, pseud. Mieczysław z Poznania

LEITGEBER MIECZYSŁAW ANTONI, pseud. Mieczysław z Poznania, ur. 13 VI 1841 w Poznaniu, zm. 6 XI 1893 tamże, brat Jarosława Satumina, księgarz, wydawca i pisarz. Uczestnik powstania 1863, od 1867 czł. TPN Pozn., działacz Tow. Oświaty Ludowej. Pisał (pod pseud.) powieści dla ludu, będące najczęściej...

LEPECKI MIECZYSŁAW BOHDAN

LEPECKI MIECZYSŁAW BOHDAN, ur. 16 XI 1897 w Kluczkowicach pod Puławami, zm. 2611969 w Warszawie, pisarz, publicysta, podróżnik. Podczas I wojny świat, walczył w Legionach Polskich. W 1921-23 przebywał w Brazylii, gdzie m. in. redagował w Kurytybie pismo polonijne „Świt", tu także debiutował...

MIECZYSŁAWSKI JAN, właśc. J. Mieczysław Frydman

MIECZYSŁAWSKI JAN, właśc. J. Mieczysław Frydman, ur. 1884 w Warszawie, zm. 1927 w Zakopanem, poeta, tłumacz. Od 1905 lub 1906 studiował na Sorbonie i w Ecole Libre des Sciences Politiques w Paryżu, gdzie zbliżył się do środowiska J. Moreasa. Brał udział w I wojnie świat, jako ochotnik Legii...

PAWLIKOWSKI MIECZYSŁAW, pseud. Marek Polnicz, P. Malwikowski

PAWLIKOWSKI MIECZYSŁAW, pseud. Marek Polnicz, P. Malwikowski, ur. 9 IX 1834 we Lwowie, zm. 23 XII 1903 w Krakowie, syn (Józefa) Gwalberta, ojciec Jana Gwalberta i Tadeusza, publicysta, poeta i prozaik, działacz polityczny. Studiował prawo we Lwowie, gdzie należał do kręgu —» „Dziennika Literackiego". W...

PISZCZKOWSKI MIECZYSŁAW

PISZCZKOWSKI MIECZYSŁAW, ur. 8 VIII 1901 w Mielnicy nad Dniestrem, zm. 23 V 1981 w Krakowie, historyk literatury. Studiował 1919-24 na UJK, uczeń W. Bruchnalskiego i J. Kleinera. Publicysta „Myśli Nar." (1925-32). Habilitowany 1933; od 1946 w Krakowie, wykładał na UJ i WSP, od 1959 prof. UJ. Zajmował...

ROMANOWSKI (JAN JULIAN) MIECZYSŁAW

ROMANOWSKI (JAN JULIAN) MIECZYSŁAW, ur. 12 IV 1833 w Żukowie (Pokucie), zm. 24 IV 1863 pod Józefowem (Roztocze), poeta. Pochodził ze zubożałej rodziny szlach.; po ukończeniu gimn. w Stanisławowie studiował 1853-57 prawo na Uniw. Lwowskim. Należał do grupy postępowej młodzieży lit skupionej wokół...

Rytard Jerzy Mieczysław właśc. Mieczysław Kozłowski

Rytard Jerzy Mieczysław właśc. Mieczysław Kozłowski, ur. 8 XI 1899 w Krakowie, zm. 21 IX 1970 w Warszawie,  poeta prozaik. Życie spędził gł. w Warszawie. Wystąpił 1918 w kawiarni poetów Pod Picadorem, ogłaszał art. na tematy sportowe. W 1923-26 kier. regionalnego teatru podhalańskiego Zakopanem...

SROKOWSKI MIECZYSŁAW

SROKOWSKI MIECZYSŁAW, ur. 14 VIII 1873 we wsi Bybło (wsch. Galicja), zm. 11IX 1910 w Warszawie, powieściopisarz i poeta. Studiował na uniw. we Lwowie. Twórczość rozpoczął tomem wierszy Chore sny (1899), utrzymanym w poetyce symbolist. i przekazującym konwencjonalne, młodopol. objawy uczuciowości...

PIOTROWSKI MIECZYSŁAW

PIOTROWSKI MIECZYSŁAW, ur. 6 V 1910 we Lwowie, zm. 8 XII 1977 w Warszawie, prozaik, artysta plastyk. Studiował w Warszawie: 1928-31 w Wyższej Szkole Dziennikarskiej, w 1935 ukończył ASP. Podczas okupacji niem. był nauczycielem w Siedlcach. Po wojnie mieszkał krótko w Łodzi, nast. w Warszawie. Twórca...

SMOLARSKI MIECZYSŁAW

SMOLARSKI MIECZYSŁAW, ur. 6 IV 1888 w Krakowie, zm. 21 1 1967 w Warszawie, powieściopisarz, poeta. W 1906-10 studiował na UJ prawo, nast. literaturę, historię sztuki i filozofię. W 1916-18 pracował jako nauczyciel w Zakopanem, nast. w Warszawie do 1934 w Biurze Sejmu. W 1924 założył Zrzeszenie...

BARABASZ MIECZYSŁAW ks.

ur. 9 VII 1863 w Lublinie, zm. 9 XLT 1914 w Baltimore, Duszpasterz polonijny, publicysta.

Po studiach teol. na Gregorianum i w Lowanium oraz medycznychw Paryżu przyjął 1887 święcenia kapł. w Rzymie;1890 przybył do Detroit, gdzie w pol. seminarium duch. wykładałteologię, filozofię, retorykę i język...

BIELAWSKI MIECZYSŁAW ks.

ur. 16 XII 1879 w Koszutach(k. Środy Wlkp.), zm. 28 III 1923 w Gnieźnie, Duszpasterz,działacz społeczno-narodowy.

Po studiach w seminarium duch. w Poznaniu i Gnieźnie przyjął1902 święcenia kapł. i został wik. kościoła farnego w Poznaniu,1906 prob, w Pieraniu na Kujawach, a 1916 par. św. Wawrzyńcaw...