Miechów

Miechów

Czytaj Dalej

Miech

Pozostaje w ścisłym związku symbolicznym z oddechem; odgrywa rolę w taoizmie jako symbol stosunków między niebem a ziemią, przy czym górna jego płyta reprezentuje niebo, dolna zaś ziemię.

Miechów

Miasto powiatowe przy trasie Kraków -Warszawa. 12 tys. mieszkańców. Lokowane przez Przemysła II w 1290. Klasztor Bożogrobców (Miechowitów) ufundował w 1162 Jaksa z Miechowa z rodu Gryfitów, dla sprowadzonego z Palestyny zakonu Stróżów Grobu Świętego. W skład kompleksu klasztornego wcho­dzą m.in...

Miechów

Miasto powiatowe przy trasie Kraków -Warszawa. 12 tys. mieszkańców. Lokowane przez Przemysła II w 1290. Klasztor Bożogrobców (Miechowitów) ufundował w 1162 Jaksa z Miechowa z rodu Gryfitów, dla sprowadzonego z Palestyny zakonu Stróżów Grobu Świętego. W skład kompleksu klasztornego wcho­dzą m.in...