Michaił Diewiatajew

Czytaj Dalej

Michaił Bakunin - anarchista kolektywistyczny

Rewolucjonista. Negatywnie nastawiony na Niemców. Czerpał z filozofii Hegla. Jego doktryna powstała w latach 60. Organizator ruchu słowianofilskiego- odwołującego się do wolności Słowian. W okresie Wiosny Ludów był przekonany, że odrodzenie nastąpi po odnowieniu systemu przez dyktatora. Wierzył w...

IGNATOW MICHAIŁ

IGNATOW MICHAIŁ, ur. 1921 w Moskwie, ros. tłumacz literatury polskiej. W czasie II wojny świat, był jednym z oficerów w zorganizowanej na terenie ZSRR pol. 1 Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki, w tym czasie poznał język pol. i zaczął tłumaczyć (wiersze L. Szenwalda i J. Tuwima). Już podczas studiów...

MICHAJŁOW MICHAIŁ ŁARIONOWICZ

MICHAJŁOW MICHAIŁ ŁARIONOWICZ, ur. 3 (15) 11829, w Orenburgu, zm. 2 (14) VIII 1865 w Kadaji na Syberii, poeta, pisarz, działacz rewol., tłumacz poezji pol. romantyków. W Petersburgu oraz na zesłaniu (1861 za działalność rewol. skazany na 6 lat katorgi i dożywotnie osiedlenie na Syberii), utrzymywał...

ŁAZARIEW Michaił

1788-1851, Podróżnik i admirał rosyjski; brał udział w 3 wyprawach morskich dokoła świata; w 1819-21 wraz z F. F. Bellingshausenem (zob.) opłynął kontynent antarktyczny. W 1827 stał na czele eskadry w bitwie pod Navarino (zob.).

SZCZEPKIN Michaił

1788-1863, Wielki aktor rosyjski, za młodu aktor wędrowny, w 1821 uwolniony z poddaństwa, w rok później występował już w Moskwie. Jako członek zespołu dramatycznego teatrów cesarskich stał się współtwórcą rosyjskiego realistycznego stylu gry scenicznej.

Dom Szczepkina tak pop. nazywano moskiewski...

Michaił Barysznikow

Dziś powszechnie uważa się, ze Michaił Barysznikow nie ma sobie równych wśród tancerzy baletowych, a jego dokonania na polu reżyserii i choreografii cieszą się dużym uznaniem.

Michaił Barysznikow urodził się 28 stycznia 1948 roku w Rydze dzisiejszej stolicy Łotwy. Jego ojciec był pułkownikiem...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Michaił Gorbaczow

 

Do rozgrywki o władzę stanęli tym razem młodsi działacze, Michaił Gorba­czow (sekretarz KC d/s rolnictwa) oraz Grigorij Romanów (szef partii w Lenin­gradzie). Ten ostatni nie był popularny w kraju (pamiętano o jego ekstrawagancjach, także o weselu jego córki, podczas którego potłuczono zabra­ny z...

Michaił Gorbaczow

Radziecki przywódca, Michaił Gorbaczow, zapoczątkował w ZSRR w latach 80. ambitny program reform ustrojowych. Polityka ta przyczyniła się do zakończenia zimnej wojny i upadku komunizmu w Europie Wschodniej.

Michaił Sergiejewicz Gorbaczow urodził się 2 marca 1931 roku w rodzinie kołchoźników, we wsi...

BUŁHAKOW MICHAIŁ AFANASJEWICZ

ur. 15 V 1891 wKijowie, zm. 10 III 1940 w Moskwie, Pisarz, z zawodu lekarz.

Autor opowiadań i sztuk na temat życia obyczajowego lat20-ych, twórca często sięgający po środki z dziedziny fantastykii groteski; w powieści Bielaja gwardija (1925; Biała Gwardia,Wwa 1972, 19742), przerobionej nast. na dramat...

DAMASKINOS, Damasceno, Damaschino MICHAIL

ur. ok. 1535 w Kandii (Iraklion), zm. po 1591, Malarz gr., jeden z nauczycieli El Greca.

Wezwany przez Greków do Wenecji kierował pracami przy kościele S. Giorgio dei Greci, którego górne arkady ozdobił malowidłami ściennymi (Narodzenie Chrystusa, Chrzest Pański, Piotr i Pawel), ikonami zaś apsydę (obraz...

GERSZENZON MICHAIŁ OSIPOWICZ

ur. 13 VII 1869w Kiszyniowie, zm. 19 II 1925 w Moskwie, ros. historyk kulturyi literatury.

Studiował 1887-89 na politechnice w Berlinie, a nast.do 1894 historię i filozofię na uniw. w Moskwie; po 1917zajmował różne stanowiska państw, nie utożsamiając sięj e d n a k z ideałami rewolucyjnymi. G. jest a u t...

GŁUCHARIEW MICHAIŁ JAKOWLEWICZ

Imię zak. Makary,ur. 8 XI 1792 w Wjaźmie, zm. 18 V 1847 w Bołchowiek. O r ł a , prawosł. misjonarz.

Po ukończeniu seminarium duch. w Smoleńsku studiował1814-17 w Akademii Duch. w Petersburgu, a nast. wykładałhistorię Kościoła w seminarium duch. w Jarosławiu; 1819wstąpił do zakonu i 1821 został...

GORCZAKOW MICHAIŁ IWANOWICZ

ur. 20 XI 1838 wguberni kostromskiej, zm. 18 VIII 1910 w Petersburgu,p r o t o j e r e j , prawnik i teolog prawosławny.

Po studiach w seminarium duch. w Kostromie (1851-57)i w Akademii Duch. w Petersburgu (1857-61) został psałterzystącerkwi w Stuttgarcie; równocześnie studiował 1862-64historię i teologię...

Kariera polityczna Michaiła Gorbaczowa i dojście do władzy.

1. Kariera polityczna Michaiła Gorbaczowa i dojście do władzy. 1.1. Krótki rys biograficzny osoby Michaiła Gorbaczowa. Michaił Siergiejewicz Gorbaczow, urodził się 2 marca 1931 roku w Stawropolskim Kraju, w rodzinie chłopskiej. Od 14 roku życia pracował w kołchozie. W 1955 roku ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie imienia Łomonosowa w Moskwie. Od 1952 roku był członkiem Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, pracował jako funkcjonariusz młodzieżowy i ...

Michaił Glinka

Muzyka rosyjska rozwijała sie w XVIII i XIX wieku interesujaco, ale dopiero Michaił Glinka (1804—1857) moe byc uznany za ojca narodowej szkoły rosyjskiej. Uczen Fielda, przebywał12 lat za granica. Pragnał odrodzenia muzyki rosyjskiej w duchu muzyki ludowej. W swychoperach (Iwan Susanin, 1836, i Rusian i...

Michaił Aleksandrowicz Szołochow

Jeden z najwybitniejszych pisarzy radzieckich; laureat licznych nagród swojej ojczyzny oraz literackiej nagrody Nobla z 1985 r. Urodził się w 1905 roku w chutorze Krużylińskim stanicy Wieszeńskiej nad Donem. Z tymi okolicami wiąże się potem ściśle jego twórczość. Uczył się w Bohuczarze...

BARCLAY DE TOLLY Michaił Bogdanowicz (1761 - 26 V 1818)

Feldmarsz. i polityk ros. Ur. w rodzinie szkockiej, która w XVII w. przeniosła się do Rygi. Służbę wojsk, rozpoczął jako kapral w p. kirasjerów nowotroickich. Uwagę zwrócił nań gen. Patkull i uczynił swym adiutantem. Wziął udział w wojnie 1788 z Turcją, uczestniczył w szturmach Oczakowa...

KUTUZOW Michaił Iłłarionowicz, właśc. Goleniszczew-Kutuzow (16 IX 1745 - 28 IV 1813)

Gen., potem feldmarsz. ros., ks. Smoleński, najsłynniejszy z ros. dow. epoki napoleońskiej. Ur. w Petersburgu, syn wojsk, inżyniera, wstąpił do armii jako kadet w wieku 12 lat. W 1764 znalazł się w Polsce, 1769 brał udział w walkach z konfederatami barskimi, 1770-1774 walczył na Krymie przeciwko...

MIŁORADOWICZ Michaił Andriejewicz (1771 - 26 XII 1826), gen. ros.

Ur. w Petersburgu, pochodził z bośniackiego rodu książęcego, który za czasów Piotra I osiedlił się w Rosji. Od 1780 w wojsku, 1798 gen. Był dyżurnym gen. w sztabie Suwo-rowa w czasie jego wyprawy do Italii. W kampanii 1805 dowodził bryg. i odznaczył się pod Am-stetten. Pod Austerlitz dow. jednej z...