Michaił Diewiatajew

Michaił Pietrowicz Diewiatajew (ur. 8 lipca 1917 w Torbiejewie, zm. 24 lutego 2002 w Kazaniu) – radziecki pilot myśliwski II wojny światowej. Po wojnie i okresie zesłania pracował jako kapitan żeglugi śródlądowej. Michaił urodził się jako 13 dziecko w rodzinie chłopskiej. W 1938 roku ukończył szkolenie jako kapitan i został kapitanem na małej łódce na Wołdze. W tym samym roku został powołany...

Czytaj Dalej

Michaił Barysznikow

Dziś powszechnie uważa się, ze Michaił Barysznikow nie ma sobie równych wśród tancerzy baletowych, a jego dokonania na polu reżyserii i choreografii cieszą się dużym uznaniem.

Michaił Barysznikow urodził się 28 stycznia 1948 roku w Rydze dzisiejszej stolicy Łotwy. Jego ojciec był pułkownikiem...

Michaił Gorbaczow

Radziecki przywódca, Michaił Gorbaczow, zapoczątkował w ZSRR w latach 80. ambitny program reform ustrojowych. Polityka ta przyczyniła się do zakończenia zimnej wojny i upadku komunizmu w Europie Wschodniej.

Michaił Sergiejewicz Gorbaczow urodził się 2 marca 1931 roku w rodzinie kołchoźników, we wsi...

Bitwa warszawska - OSIEMNASTA DECYDUJĄCA BITWA W DZIEJACH ŚWIATA

Edgar Vincent wicehrabia D'Abernon pisał o Bitwie warszawskiej jako o osiemnastej decydującej bitwie w dziejach świata. Czy miał rację? Z pewnością TAK, a postaram się udowodnić moją tezę w poniższym wywodzie.

Rok 1918 przyniósł zakończenie I wojny światowej. Pokonana w wojnie armia niemiecka...

IGNATOW MICHAIŁ

IGNATOW MICHAIŁ, ur. 1921 w Moskwie, ros. tłumacz literatury polskiej. W czasie II wojny świat, był jednym z oficerów w zorganizowanej na terenie ZSRR pol. 1 Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki, w tym czasie poznał język pol. i zaczął tłumaczyć (wiersze L. Szenwalda i J. Tuwima). Już podczas studiów...

MICHAJŁOW MICHAIŁ ŁARIONOWICZ

MICHAJŁOW MICHAIŁ ŁARIONOWICZ, ur. 3 (15) 11829, w Orenburgu, zm. 2 (14) VIII 1865 w Kadaji na Syberii, poeta, pisarz, działacz rewol., tłumacz poezji pol. romantyków. W Petersburgu oraz na zesłaniu (1861 za działalność rewol. skazany na 6 lat katorgi i dożywotnie osiedlenie na Syberii), utrzymywał...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Michaił Gorbaczow

 

Do rozgrywki o władzę stanęli tym razem młodsi działacze, Michaił Gorba­czow (sekretarz KC d/s rolnictwa) oraz Grigorij Romanów (szef partii w Lenin­gradzie). Ten ostatni nie był popularny w kraju (pamiętano o jego ekstrawagancjach, także o weselu jego córki, podczas którego potłuczono zabra­ny z...

BUŁHAKOW MICHAIŁ AFANASJEWICZ

ur. 15 V 1891 wKijowie, zm. 10 III 1940 w Moskwie, Pisarz, z zawodu lekarz.

Autor opowiadań i sztuk na temat życia obyczajowego lat20-ych, twórca często sięgający po środki z dziedziny fantastykii groteski; w powieści Bielaja gwardija (1925; Biała Gwardia,Wwa 1972, 19742), przerobionej nast. na dramat...

GERSZENZON MICHAIŁ OSIPOWICZ

ur. 13 VII 1869w Kiszyniowie, zm. 19 II 1925 w Moskwie, ros. historyk kulturyi literatury.

Studiował 1887-89 na politechnice w Berlinie, a nast.do 1894 historię i filozofię na uniw. w Moskwie; po 1917zajmował różne stanowiska państw, nie utożsamiając sięj e d n a k z ideałami rewolucyjnymi. G. jest a u t...

Kariera polityczna Michaiła Gorbaczowa i dojście do władzy.

1. Kariera polityczna Michaiła Gorbaczowa i dojście do władzy. 1.1. Krótki rys biograficzny osoby Michaiła Gorbaczowa. Michaił Siergiejewicz Gorbaczow, urodził się 2 marca 1931 roku w Stawropolskim Kraju, w rodzinie chłopskiej. Od 14 roku życia pracował w kołchozie. W 1955 roku ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie imienia Łomonosowa w Moskwie. Od 1952 roku był członkiem Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, pracował jako funkcjonariusz młodzieżowy i ...

Michaił Glinka

Muzyka rosyjska rozwijała sie w XVIII i XIX wieku interesujaco, ale dopiero Michaił Glinka (1804—1857) moe byc uznany za ojca narodowej szkoły rosyjskiej. Uczen Fielda, przebywał12 lat za granica. Pragnał odrodzenia muzyki rosyjskiej w duchu muzyki ludowej. W swychoperach (Iwan Susanin, 1836, i Rusian i...

HISTORIA LITERATURY - Oświecenie

OŚWIECENIE

Miano umieszczone w tytule nowego rozdziału określa epokę nową w najważniejszych przejawach życia umysłowego. Jednakże dla ustroju państwowego, któremu wzoru użyczył potężny władca Francji Ludwik XIV (1638—1715), król już od piątego roku życia, używamy nazwy absolutyzmu. „Państwo to...

HISTORIA LITERATURY - Romantyzm

ROMANTYZM

Nazwą „romantyzm" określamy ogólnoeuropejskie zjawiska (prądy filozoficzne, literackie, artystyczne), które zaistniały z końcem XVIII w. i trwały mniej więcej do połowy wieku XIX.

Założenia filozoficzne i ideologiczne romantyzmu ukształtowały się w wyniku przemian społeczno-politycznych...

HISTORIA LITERATURY - Dwudziestolecie Międzywojenne

 

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE

Pierwsza wojna światowa przerwała rozwój kultury modernistycznej w Europie. Nastąpił zmierzch dotychczasowej świadomości egzystencjalnej, tkwiącej jeszcze w XIX-wiecznych strukturach współżycia społecznego. Wojna i rewolucja październikowa, pobudzająca bierne dotąd...

ARMIA CZERWONA (RKKA - Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona) - radzieckie siły zbrojne

Wojska lądowe Związku Radziec­kiego zostały utworzone na mocy dekretu Rady Komisarzy Ludowych Rosyjskiej FSRR 28 stycznia 1918 r. Szybki rozwój nastąpił na początku lat trzydziestych, co łączyło się z budową przemysłu zbrojeniowego w ramach I planu pięcioletniego (1929-32). Lata trzydzieste...

BARBAROSSA - operacja 1941 r.

Kryptonim niemieckiego planu agresji na Związek Radziecki, która rozpoczęła się 22 czerwca 1941 r. o godz. 3.00.

1. PLANY

Ostateczną wersję planu „Barbarossa", zaakceptowaną przez Hitlera 3 lutego 1941 r. opracował I zastępca szefa Sztabu Generalnego gen. Friedrich *Paulus. Fuhrer zamierzał...

CZUJKOW WASILIJ (1900-1982) - marszałek Związku Radzieckiego

Absolwent Akademii Wojskowej im. Michaiła Frunzego, w latach1926-37 był doradcą wojskowymCzang Kai-szeka. Po powrocie doZSRR dowodził do 1939 r. brygadąi korpusem, a następnie 4 armią,która okupowała wschodnie terenyPolski . W wojnie radziecko-fińskiej(1939-40) dowodził 9 armią, któraponiosła ciężkie...

KIJÓW - walki 1941-43

W pierwszej połowie lipca 1941 r. wojska niemieckie Grupy Armii „Południe" (Heeresgruppe „Siid") pod dowództwem feldmarsz. Gerda von *Rundstedta podeszły od za­chodu do Kijowa i, aby uniknąć walk na ulicach miasta, skierowały się na południe, wzdłuż Dniepru, przebywając w ciągu 18 dni dy­stans 400 km. W...

KONIEW IWAN (1897-1973) - marszałek Związku Radzieckiego

Oficer radziecki, rozpoczął służbę wojskową w 1915 r. jako szerego­wiec w armii carskiej. W 1918 r., będąc już członkiem partii komuni­stycznej, wstąpił do Armii Czerwo­nej i brał udział w wojnie domo­wej. W 1934 r. ukończył Akademię Wojskową im. Michaiła Frunzego i następnie dowodził pułkiem...

KUROCZKIN PAWIEŁ (ur. 1900) - generał

Radziecki oficer, absolwent Akade­mii Wojskowej im. Michaiła Frun-zego (1930 r.), w wojnie radziecko--fińskiej był dowódcą 28 korpusu, a następnie dowodził Zabajkalskim i Orłowskim Okręgiem Wojsko­wym.

W czasie wojny radziecko-niemieckiej dowodził 20 armią, która walczyła w rejonie Smoleń­ska. 24 lipca...

MIG-1 i MIG-3 - samoloty

Radziecki samolot myśliwski prze­znaczony do walki na dużej wyso­kości, zaprojektowany przez Artio-ma Mikojana i Michaiła Guriewi-cza, oblatano 5 kwietnia 1940 r. jako 1-61. Po zmianie nazewnictwa w * Wojenno-Wozdusznych Siłach nazwano go MiG-1. Okazał się do­brym samolotem w walce na dużej wysokości, ale...