Miazga śledziony

Miazga biała występuje w postaci licznych grudek limfatycznych śledzionowych (folliculi lymphatici lienales) rozsianych w miazdze czerwonej, o budowie podobnej do budowy zwykłych grudek chłonnych.

BADANIE ŻYWOTNOŚCI MIAZGI ZA POMOCĄ PRĄDU FARADYCZNEGO

Prawidłowa reakcja miazgi zębowej na bodźce cieplne mieści się w granicach 2()-50°C, natomiast miazga zmieniona zapalnie reaguje bólem w tempera­turze około 25°C.

Miazga zęba

Miazga jest silnie unaczyniona. Przez tenże otwór opuszcza miazgę jedna lub parę żył i naczynia chłonne.

Rekonstrukcja tkanek twardych zębów z żywą miazgą z zastosowaniem retencyjnych sztyftów okołomiazgowych

Dlatego współcześnie stosuje się metodę odbudowy uszkodzonych koron z żywą miazgą materiałami złożonymi, przy zastosowaniu specjalnych sztyftów retencyjnych zwiększających trwałość wypełnienia. Wiertło wkręca się do oporu (2 mm) lecz ostrożnie, aby nie doprowadzić do uszkodzenia miazgi.

Rozwój zębiny i miazgi

Z miazgi tej pęczki srebrochłonnych vdokienek (Korffa) przedostają się następnie w szczelinę między odontoblastami i błoną podstawną ameloblastów i w tej przestrzeni przekształcają się we włókienka klejodajne.

Nerwy miazgi zębowej

Razem z naczyniami wnikają do miazgi pęczki włókien nerwowych; Większość ich to włókna rdzenne czuciowe. Bezrdzcnne włókna nerwowe układu współczulnegó towarzyszą naczyniom miazgi.

KAMBIUM, miazga

Podziały komórkowe miazgi powodują przyrost rośliny na grubość. W korzeniu miazga od-różnicowuje się z okolnicy i częściowo z miękiszu leżącego między wiązkami łyka.

Tkanka siateczkowata miazgi czerwonej

Tkanka siateczkowata miazgi czerwonej składa się z typowych dla niej komórek gwiazdowatych  i włókienek kratkowych (srebrochłonnych) tworzących luźną sieć dokoła zatok śledziony.

BADANIE ŻYWOTNOŚCI MIAZGI ZA POMOCĄ PRĄDU FARADYCZNEGO - opis badania

W czasie badania, ząb z miazgą zmienioną zapalnie wywołuje reakcję bólową przy znacznie niższych wartościach natężeni.

MIAZGA

Miazgama charakterystyczny układ komórek w prawidłoweszeregi, które pod mikroskopem w przekrojupoprzecznym wyglądają jak drabinki.

Prawo pracy - wykład prof. Miazga Marek

SPIS TREŚCI 1.Prawo pracy 2.Charakterystyka prawa pracy 3.Funkcję prawa pracy 4.Źródła prawa pracy Powszechne źródła prawa pracy Źródła podstawowe Rozporządzenia 5.Specyficzne źródła prawa pracy Układ zbiorowy Zakres podmiotowy układów zbiorowych Zakres przedmiotowy układów zbiorowych Regulamin pracy Regulamin wynagradzania Statuty 6.Zasady prawa pracy Normatywne znaczenie zasad prawa Dyskryminacja Molestowanie Mobbing ...

FELLOGEN, miazga korkotwórcza

Warstwa komórek merystematycznych wtórnego pochodzenia, które dzieląc się wytwarzają korkowicę. Felloderma w łodydze może tworzyć się np. w korze pierwotnej (sosny, świerka), w skórce (np. u gruszy) lub w tyku (np. wrzosowate). W korzeniu fel-logen powstaje z głębiej leżących komórek mięki-szu...