Miasteczko

Czytaj Dalej

MIasteczko Śląskie

Rynek 8 3938000, 3938001, fax 3938002 3938032 7585 68,3 km2 Gmina Miasteczko Śląskie o statusie miasta łączy w sobie miasto Miasteczko Śl. Dwie drogi transportowe na północ kraju biegną przez centrum Miasteczka, Żyglina i Żyglinka.

Jakie jest zastosowanie silników wysokoprężnych w wesołym miasteczku?

Od tego czasu wywodzące się z tradycji jarmarku wesołe miasteczko stało się popularną formą rozrywki. Dziś objazdowe wesołe miasteczka wciąż uży­wają generatorów napędzanych silnikami wyso­koprężnymi.

Wesołe miasteczka

Nowoczesne wesołe miasteczka jed­nych przerażają samym swym wido­kiem, innym zaś zapewniają wspa­niałą zabawę.

Kolejki górskie w wesołym miasteczku

Kolejki górskie można spotkać prawie wyłącznie w stałych wesołych miasteczkach, gdyż są to urządzenia zbyt duże i zbyt skomplikowane, by często je demontować i przewozić na inne miejsce.

Środowiskowe zróżnicowania rodziny - Miasteczko (kilkutysięczne)

- Ustabilizowane społecznie

- W Polsce częściowo rolnicze

- Rodzina niewiele odbiegająca od wiejskich wzorów

- Związek między rodzinami – luźniejszy

- Związek z szerszym światem – wyraźniejszy

Samochody elektryczne w wesołym miasteczku

W samochodach elektrycznych prowadzący kon­troluje kierunek i prędkość jazdy aż do czasu koli­zji. Bo właśnie o zderzenia z innymi samochodzikami w tym szaleństwie chodzi. Każdy samocho­dzik ma silnik elektryczny zasilany za pomocą wysięgnika z rozwieszonej nad torem drucianej siatki. Drugi biegun...

Jak zabezpieczyć bezpieczeństwo pasażerów kolejki górskiej w wesołym miasteczku?

Awaria łańcucha bądź jego napędu mogłaby jednak spowodować zjazd wagoników w tył, gdy dyspo­nują one zbyt małą energią, by bezpiecznie po­konać cały tor. Zapobiegać ma temu specjalne urządzenie zamontowane w torze - mechanizm zapadkowy. Jest to taśma stalowa z umieszczony­mi nań zębami...

Jak funkcjonują nowoczesne kolejki górskie w wesołych miasteczkach?

Nowoczesne kolejki górskie, z których niektóre noszą dźwięczne nazwy, takie jak „Korkociąg" czy „Fala uderzeniowa", mają wąski stalowy tor powy­kręcany spiralnie bądź zawinięty w pętle i ciasno skręcony w poziomie. Pasażerowie podczas jazdy nie raz znajdują się w pozycji głową w dół...