Metropolia

Czytaj Dalej

GNIEŹNIEŃSKA METROPOLIA - Po 1918

Utworzenie metropolii w Gnieźnie, HKP 1 1, 36-44; tenże, Metropolia gnieźnieńska, HKP I 1, 263-265; tenże, M. Metropolie.

GNIEŹNIEŃSKA METROPOLIA - Do 1772

do metropoliilwowskiej —» łucka diecezja przeszła na przełomieXVI i XVII w. we Lwowie (1350), Chełmie (1359) i Przemyślu(1357); 1375 zostały one włączone do metropoliilwowskiej.

Druga metropolia

Jeden z projektów na dworze królewskim przewidywał podporządkowanie tych biskupów metropoliignieźnieńskiej, lecz od 1366 roku wrócono do wcześniejszego projektu osobnej metropolii.

HALICKA METROPOLIA

w archidiecezji i metropolii, oraz jego następcaMikołaj Trąba (1410-12), późniejszy pierwszy prymasPolski; nie znany jest z tego okresu żaden synod prow. Kumor, Granice metropolii (halickiej) lwowskiej w okresie przedrozbiorowym, PK 11(1968) z.

Metropolie i patriarchaty

EgzarchatEfezu obejmował metropolie Azji Mniejszej, egzarchat Cezarei Kapadockiej metropolie Kapadocjii Pontu, egzarchat Heraklei - metropolie Tracji. Istniało też poczuciekolegialności biskupów, wyrażające się w ich obecności na wyborze i sakrze nowego biskupa z metropolii.

GNIEŹNIEŃSKA METROPOLIA - W OKRESIE NIEWOLI NARODOWEJ (1772 - 1918)

Consalvi połączenia Gniezna unią personalnąz Warszawą, dążąc do utworzenia metropolii weWrocławiu (1818) i kasaty metropolii i archidiec. (1828), a 1864 zaproponował Rzymowi kasatę metropoliignieźn.

Metropolia magdeburska

Bulla Jana XIII z 968 roku, ani bulle późniejsze nie wyliczały biskupów polskich, Jordanai Ungera, wśród biskupów, podległych metropolii magdeburskiej.

Metropolia warszawska

W sprawie tego tytułu, jak i zgody na utworzenie metropolii warszawskiej, Stolica Apostolska zwróciłasię do arcybiskupa gnieźnieńskiego Edwarda Raczyńskiego.

GNIEŹNIEŃSKA METROPOLIA

Polaków; 1821-1946 metropolia gnieźn.

Dlaczego kolonie wystąpiły zbrojnie przeciwko metropolii?

 

Kolonie angielskie w Ameryce powstawały od początku XVII w. Pierwszą taką kolonią była Virginia . W wieku XVIII w Ameryce Północnej było już 13 kolonii angielskich, a po wojnie 7-letniej we władzy Anglii znajdowały się również francuskie posiadłości w Kanadzie. Kolonie miały różny porządek...