Instytucje głównym przedmiotem metody monograficznej

Dzięki zawężeniu zakresu metody monograficznej głównie do badań instytucji społecznych czy wychowawczych istnieje możliwość w miarę wyraźnego odróżnienia jej od metody indywidualnych przypadków.

Opis metody indywidualnych przypadków

Tak więc metoda indywidualnych przypadków — podobnie jak wszelka metoda biograficzna — nie jest samodzielną metodą badań pedagogicznych, a jedynie osobliwym podejściem czy postępowaniem badawczym, wykorzystującym różne inne metody i techniki badań.

Ocena metody indywidualnych przypadków

Dzięki temu wyzwala u nich większą gotowość wypowiadania się w sposób bardziej szczery i wylewny, niż za pomocą metod badań z góiy wystandaryzowanych.

Mocne strony metody biograficznej

Przede wszystkim metoda biograficzna jest ze wszech miar godnym uwagi uzupełnieniem i poszerzeniem metod badań pedagogicznych nastawionych głównie na opis i analizę ilościową zgromadzonych za ich pomocą wyników.

Metoda dialogowa jako rozmowa nieustrukturalizowana

Przykładem podtematów, jakimi posłużono się w badaniach za pomocą metody dialogowej, dotyczących stylów życia rodzin, mogą być takie tematy szczegółowe, jak: budżet czasu, praca, życie rodzinne i towarzyskie, zdrowie, uczestnictwo w kulturze, aktywność publiczna, ogólne poglądy i postawy itp.

Określenie metody sondażu

Zazwyczaj metodę tę stosuje się wtedy, gdy nie dysponujemy innymi metodami badań i z zamiarem skonstruowania za pomocą otrzymanych w ten sposób informacji wiarygodniejszych metod badań.

Jakie będą metody leczenia pacjentów?

W jednym z badań (Linehan, 1993a) stwierdzono, że pacjenci, których objęto wszechstronnym leczeniem opartym na dialektycznej terapii behawioralnej, osiągnęli lepsze wyniki niż ci, którzy uczestniczyli w grupie treningu umiejętności w ramach tej terapii, ich terapię indywidualną natomiast prowadzono według innej metody.

Sprawdzanie postępów w pozostałych metodach terapii

Gdyby pacjent przestał brać udział lub współpracować w innych metodach leczenia, zadaniem terapeuty indywidualnego jest potraktowanie takiego zachowania jako kolidującego z terapią i przeanalizowanie problemu. Terapeuta może użyć argumentu, że obie metody leczenia mają za zadanie zwiększanie możliwości pacjenta.

Metody pracy z rodziną

Kiedy nastoletni pacjent jest objęty dialektyczną terapią behawioralną, członkowie jego rodziny mogą korzystać z wielu metod tej terapii.

Metoda Petrifilm™

Metoda Petrifilm jest oficjalnie dopuszczona i zatwierdzona przez wiele krajów w Europie i na świecie.

Metoda DEFT

Należy podkreślić wysoką korelację między tą metodą a standardową metodą płytkową (r = 0,90). Od 1981 roku metoda DEFT stała się podstawą oceny mleka i zapłaty za jakość mikrobiologiczną na wyspie Jersey.

Metoda z wykorzystaniem aparatu Bactoscan

Dużą zaletą tej metody jest czas jej wykonania, gdyż próbka może być przebadana już w 7 minut po jej pobraniu, oraz wysoka korelacja ze standardową metodą płytkową (r = 0,88-0,98). Próbki analizowane tą metodą mogą być konserwowane.

Metody instrumentalne do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów

Zanim jednak zaistnieją warunki do powszechnego wprowadzenia w Polsce tych metod, celowe będzie wykorzystanie do oceny higienicznej mleka metod tańszych, a jednocześnie odznaczających się zadowalającą dokładnością.

Dzienniki odżywiania: ograniczenia metody

Mimo że dziennik odżywiania jest nieocenionym narzędziem zyskania wglądu w stosunek pacjentki do jedzenia, istnieją pewne ograniczenia w jego stosowaniu. Wprawdzie może on nam dać ogólny obraz sposobu jej odżywiania, nie będzie jednak źródłem dokładnej informacji o odżywczej wartości spożywanych...

Metoda strzałki w dół

U niektórych pacjentek metoda strzałki w dół może dość szybko umożliwić odkrycie tych przekonań, u innych może to zająć nawet kilka tygodni.

Udział matki lub rodziców w opiece' nad noworodkiem urodzonym przedwcześnie -wykorzystanie tzw. metody kangura

Tak zwana metoda kangura jest bardzo delikatnym i nietraumatyzującym sposobem pielęgnowania noworodka, zwłaszcza niedojrzałego. Wprowadzenie tej metody ma ważny wpływ na skrócenie pobytu noworodka w inkubatorze i wcześniejszy wypis do domu.

Opieka nad noworodkiem leczonym metodą Infant Flow

Podczas leczenia metodą Infant Flow należy zapewnić wcześniakowi wygodną pozycję ułożeniową.

Metody pomiaru temperatury

Z powodu obaw o perforację, a także w celu uniknięcia dyskomfortu i w celu redukcji zakażeń, bezpieczną metodą stał się obecnie pomiar pod pachą.

Metody oceny potrzeb i sprawności funkcjonalnej

Schorzenia przewlekłe pacjentów w opiece długoterminowej wiążą się z narastaniem specyficznych problemów medycznych, opiekuńczych, pielęgnacyjnych, społecznych i psychologicznych, których następstwem jest ograniczenie sprawności funkcjonalnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb oraz pogorszenie jakości...

Metody badania jakości życia związanej ze zdrowiem

W wyniku postępu cywilizacyjnego ludzkie życie uległo wydłużeniu, co spowodowało wzrost liczby osób przewlekle chorych, zwłaszcza w starszym wieku. Wchodzenie osób z wyżu demograficznego w wiek zaawansowany stawia duże wymagania przed służbą zdrowia i opieką społeczną. Świadczenie osobom w...