Metoda hipotetyczno-dedukcyjna

Czytaj Dalej

Na czym polega metoda indukcyjna, a na czym metoda dedukcyjna?

Metoda dedukcyjna polega na dedukcyjnym wnioskowaniu i odkrywaniu zależności z modelu o zredukowanej liczbie zmiennych. Jest to najpopularniejsza metoda ekonomii, wykorzystująca zasadę ceteris paribus.