Metoda hipotetyczno-dedukcyjna

Metoda hipotetyczno-dedukcyjna jest to metoda, która polega na stwarzaniu nowej teorii – hipotezy. Później dedukuje się jej konsekwencje, które można sprawdzić przez doświadczenie. Metoda ta jest oparta na rozumowaniu dedukcyjnym i jest niezawodna. Jeśli doświadczenie nie potwierdza teorii należy ją odrzucić. Punktem wyjścia są pewne prawa i ogólne zasady. Ich analiza umożliwia przewidywanie...

Czytaj Dalej

Na czym polega metoda indukcyjna, a na czym metoda dedukcyjna?

Metoda dedukcyjna polega na dedukcyjnym wnioskowaniu i odkrywaniu zależności z modelu o zredukowanej liczbie zmiennych. Jest to najpopularniejsza metoda ekonomii, wykorzystująca zasadę ceteris paribus.