Meteorologia

Meteorologia

Czytaj Dalej

Agrometeorologia, meteorologia rolnicza

Nauka badająca warunki meteor. mające znaczeniedla rolnictwa w ich wzajemnym oddziaływaniuz obiektami i procesami produkcji rol.Przedmiotem badań a. jest zarówno warstwagleby zajęta przez korzenie roślin i drzew,przygruntowa warstwa powietrza, jako częśćsiedliska roślin i zwierząt, jak i warstwy...