Metajęzyk

Czytaj Dalej

METAJĘZYK

 

METAJĘZYK ang. metalanguage; fr. metalangage, metalangue; nm. Metasprache

metod. -^ Język, w którym bada się i opi­suje język danej teorii naukowej. Stano­wiąc system wypowiedzi o danym języku, zawiera nazwy wyrażeń tego języka, na­zwy własności tych wyrażeń oraz związ­ków, jakie między nimi...

Metajęzyk

Metajęzyk - otwarty język programowania o wspólnej gramatyce, jednolitej metodologii programowania i stale ulegający rozszerzeniom funkcjonalnym.