Messerschmitt Me 262

Messerschmitt Me 262

Czytaj Dalej

MESSERSCHMITT ME 262 - samolot

Samoloty z początkowej serii produkcyjnej nazwano Me 262A-l Schwaibe.   DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (Me 262A-la) silniki 2 x Junkers Jurno 109-004B-I lub 004b-4 o ciągu 2 x 8.

MESSERSCHMITT ME 163 KOMET - samolot

Inne wersje Me 163C i Me 163D wyprodukowano w liczbie kilku próbnych egzem­plarzy.   DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (Me 163 B- la) silnik rakietowy Walter 109-509A2 o ciągu 16,67 kN rozpiętość 9,32 m długość 5,69 m maks.

MESSERSCHMITT ME 210 i ME 410 - samoloty

13 mm w gondolach po obu stronach kadłuba bomby do 1000 kg {Me 410A-1/U-2) silnik   2 x Daimier Benz DB 603A o mocy 1750 KM każdy rozpiętość 16,4 m długość 12,4 m maks.

MESSERSCHMITT BF109 - samolot

zakłady Messer­schmitta przystąpiły do pracy nad zbudowaniem samolotu zdolnego do wykonywania zadań na dużej wysokości; Bf 109H z powiększoną powierzchnią płatów i silnikiem Daimler Benz 601 E-l (ze sprężarką GM-1) mógł rozwinąć prędkość 750 km/h na wysokości 10 100 m i osiągnąć pułap 14 600 m.

MESSERSCHMITT BF 110 - samolot

, gdy okazało się, że nie ma możliwości szybkiego wprowadze­nia nowych samolotów Me 210 do jednostek bojowych, zakłady Mes-serschmitta przystąpiły do opraco­wania nowej wersji Bf 110 z silnika­mi o większej mocy i silniej uzbro­jonego.

Factors, that are important for me in my choice of a job

That would allow me to improve my skills and leadership qualities. But money isn't the most important for me. In conclusion, the factors mentioned above seem to me to be the most important today.

BAN ME THUOT

Diec. w Wietnamie Pd. eryg. 22 VI 1967 z terenów diec. Kontum i Dalat jako sufr. Hue; zajmuje 21 242 km2 i liczy 341 522 mieszk., w tym 48 589 katolików, 38 parafii, 58 kapłanów diec. i 6 zak., 3 domy zak. męskie, 32 zakonników, 4 domy zak. żeńskie, 24 siostry.

 

AAS 59(1967) 944-954, 1011; AnPont...

Me? A Sexist

The conversation seemed very "male" to me. The hall seemed to grow longer and longer, as though it were taunting me. I kicked on the door to get someone to open it for me; for no amount of money would I move--let alone let go of my arm.

Międzynarodowe Towarzystwo Me­dyczne „Paraplegia"

To­warzystwo organizuje w każdym roku sympozja naukowe poświęcone róż­nym aspektom uszkodzeń rdzenia krę­gowego, ze zwróceniem głównej uwagi na diagnostykę oraz medyczne, socjal­ne i zawodowe problemy paraplegii.

Me

W gleboznawstwie, warstwa torfu mechowiskowego torfowiska niskiego zbudowana zmchów brunatnych i niskich turzyc.

Strategia me too

Strategia formowania programu asortymentowego polegająca na wprowadzaniupseudonowości naśladujących obce produkty, które już zostały zaakceptowaneprzez rynek, lub na przejmowaniu z innych branż szczególnych cech produktów,dzięki którym zdobyły one uznanie rynkowe (np. papierosy „lights"...