Mendoza

Czytaj Dalej

HURTADO de MENDOZA PEDRO SJ

bywa mylnie utożsamiany z Diego Hurtado deMendoza (1503-75), renesansowym pisarzem, kolekcjonerem,komentatorem rękopisów gr.

ESCOBAR y MENDOZA ANTONIO de SJ

ur. 1589 w Valladolid (Stara Kastylia), zm. 4 VII 1669 tamże, teolog moralista, pisarz.

Do zakonu wstąpił 1604 i po studiach filoz.-teol., przyjął święcenia kapł.; był prof, przedmiotów human, w szkołach zak., rektorem w Valladolid, znanym i cenionym spowiednikiem, kaznodzieją i misjonarzem. W Examen de...

GONZÁLEZ de MENDOZA JUAN OESA abp.

ur. 1545w Torrecilla de Cameros (Hiszpania), zm. 14 II 1 6 1 8 w Popayán(Kolumbia), misjonarz, pisarz.

Do zakonu wstąpił ok.1563 w Meksyku; 1582 powrócił do Hiszpanii; napisał Historiade las cosas más notables, ritos y costumbres del gran Reino dela China (R 1585), zawierającą wiele informacji o Chinach;od...

PALAFOX Y MELZI Jose de (Pedro Mendoza) (1780 - 15 II 1847), gen. hiszp., bohater wojny o niepodległość

Ur. w Saragossie, w szlacheckiej rodzinie aragońskiej markizów de Lazan, odebrał staranne wykształcenie wojsk. Jako jeden z dow. gwardii królewskiej, udał się wiosną 1808 do Ba-jonny wraz z hiszp. parą królewską. Zorientowawszy się, że Napoleon zamierza aresztować monarchę, zbiegł do Hiszpanii i...