Mendelssohn

Czytaj Dalej

Muzyka romantyczna - Schubert, Schumann, Chopin, Liszt, Paganini, Berlioz, Mendelssohn i inni

W następstwie rewolucji francuskiej 1789 roku oraz wojen napoleońskich w całej Europie zapanował chaos. Zawirowaniom w polityce i niepokojom społecznym towarzyszyły radykalne przemiany w świecie sztuki, która na przełomie wieku XVIII i XIX żegnała się z erą klasycyzmu, jednocześnie wchodząc w...

Felix Mendelssohn Bartholdy

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809—1847) wyrósł w zamożnej rodzinie o wysokim poziomie intelektualnym. Studiował kompozycje, zdobył uznanie jako pianista i dyrygent, był jednym zzałoycieli konserwatorium w Lipsku. Jego wzorami byli Bach, Haendel, a przede wszystkimklasycy wiedenscy. W ich stylu pisał...