Meklemburgia w XVIII wieku

Meklemburgia w XVIII wieku

Czytaj Dalej

Koncepcja człowieka oświeconego w drugiej połowie XVIII wieku

Literatura jest sztuką kreatywną, bowiem kształtuje ciągle nowe wzorce osobowe. Każda epoka ma swojego literackiego bohatera o określonych cechach psychologicznych, pozwalających odróżnić go od typów charakterologicznych innego okresu. Tak więc średniowiecze – honorowego rycerza i błogosławionego...

Społeczeństwo polskie XVIII wieku w "Satyrach" J. Krasickiego

W naszej literaturze autorem pierwszych satyr był Krzysztof Opaliński żyjący w XVII wieku, ale dopiero XVIII wiek przyniósł rozkwit tego gatunku.

KONIEC STULECIA: FILOZOFIA KRYTYCZNA W NIEMCZECH. WOLFF I FILOZOFIA XVIII WIEKU W NIEMCZECH

Układ jego utrzymał się długo jako rama dla filozofii szkolnej, tak samo jak przed wiekami układ perypatetycki.

ZESTAWIENIA, ZAGADNIENIA FILOZOFII XVIII WIEKU

Wiek XVIII był w polityce z jednej strony wiekiem absolu­tyzmu, z drugiej zaś - dążeń wolnościowych. Dla Francji wiek XVIII był długo wiekiem absolutyzmu, ale skończył się rewolucją (1789).

Od średniowiecza do XVIII wieku - Formowanie się nowego układu politycznego i „klasycznego” prawa międzynarodowego

a. zmiany społ. – gosp. i polityczne zapowiadające upadek feudalizmu (poczynając od XV w.); wykształciło się państwo w swej nowożytnej postaci jako organizacja terytorialna, niepodległa, kierowana przez władze centralną (wzrost znaczenia klasy mieszczańskiej);

b. proces reformacji i rozbicia...

Od średniowiecza do XVIII wieku - Nauka prawa międzynarodowego

Wiek XVII i XVIII – projekty utworzenia związku państw: a.

Od średniowiecza do XVIII wieku - Nauka PM w Polsce

a. wielu zwolenników prawa naturalnego w Polsce – nauczanie prawa natury i prawa narodów na uniwersytetach i szkołach.

b. Hieronim Stroynowski „Nauka prawa przyrodzonego, politycznego, ekonomiki politycznej i prawa narodów” – zwolennik prawa naturalnego; Tadeusz Morski „Myśli o potrzebie i sposobach...

SCHARAKTERYZUJ NATURALIZM, SENSUALIZM I MATERIALIZM XVIII WIEKU: Candillac, La Mettrie, Holbach, Diderot

Naturalizm: jeden z głównych nurtów filozofii rozwijający się na przestrzeni wieków, występujący obok materializmu i idealizmu, starający się często obie te skrajności pogodzić.

Poglądy ludzi o Wszechświecie na przestrzeni wieków - Przełom XVII i XVIII wieku

Isaac Newton - angielski samouk. Jego głowę zaprzątały od najmłodszych już lat przeróżne pomysły. Zbudował wiele maszyn pomagających w codziennym życiu. Ale najbardziej znaną rzeczą (oczywiście oprócz trzech zasad dynamiki) było tzw. “jabłko Newtona”, a mianowicie odkrycie grawitacji, która była...

Formy ustrojowe XVIII wieku, na wybranych przykładach Europy i Ameryki

Z toczących się sporów zwycięsko wyszli federaliści i sprawa niewolnictwa Spoglądając na XVIII wiek widzimy wielkie zmiany jakie zaczęły obejmować świat.

Konstytucje XVIII wieku i ich wpływ na systemy ustrojowe państwa - USA (1787 r.)

W XVIII wieku była wszakże poważnym osiągnięciem na drodze do demokratyzacji życia politycznego i spotkała się z głębokim oddźwiękiem w całej Europie.

Konstytucje XVIII wieku i ich wpływ na systemy ustrojowe państwa - FRANCJA (3.IX. 1791 r. oraz 24.VI.1793 r.)

Niemniej jednak przez cały XIX wiek na niej właśnie opierali swój program demokraci.

Konstytucje XVIII wieku i ich wpływ na systemy ustrojowe państwa - POLSKA (3.V.1791 r.)

Zrealizowana w niej została większość postulatów reformatorskich wysuwanych od początku XVIII wieku.

KRYZYS SZLACHECKIEGO PARLAMENTARYZMU, JEGO PRZEJAWY I KONSEKWENCJE W ŻYCIU POLITYCZNYM POLSKI W XVII I XVIII WIEKU

Już wiek XVI ukazuje pierwsze przejawy kryzysu szlacheckiego parlamentaryzmu. Jak już wspomniałam to wiek XVI zapoczątkował rozkład polityczny państwa, ale wieki XVII i XVIII to okres, w którym sytuacja ulega dalszemu pogorszeniu.

Prusy w I połowie XVIII wieku

I połowa XVIII wieku stała w Prusach pod znakiem rządów trzech władców: nieudolnego Fryderyka I, Fryderyka Wilhelma I, który stworzył niezwykle silną armię, jednak bał się jej użyć oraz odważnego i prowadzącego stabilną politykę Fryderyka II, któremu jednak coraz częściej zdarzało się ponosić klęski militarne.

UKSZTAŁTOWANIE SIĘ RZĄDÓW PARLAMENTARNO - GABINETOWYCH W ANGLII NA PRZEŁOMIE XVII / XVIII WIEKU

W wieku XVII doszło do konfliktu miedzy społeczeństwem reprezentowanym przez parlament a ruchem reprezentowanym przez takich monarchów jak: Jakub I (1603-1625), Karol I (1625-1648) z dynastii Stuartów.

Warszawa od XVI do XVIII wieku. Miasto prowincjonalne czy stolica nowoczesnego państwa?

Warszawa w tym czasie przeżywała swój "złoty wiek", i nie była z pewnością miastem prowincjonalnym, była godna miana stolicy. Wiek oświecenia zapoczątkował realizację nowych programów w urbanistyce i architekturze miejskiej.

BIBLIOTEKA ZAPOMNIANYCH POETÓW I PROZAIKÓW POLSKICH XVI-XVIII WIEKU (BZPiP)

BIBLIOTEKA ZAPOMNIANYCH POETÓW I PROZAIKÓWPOLSKICH XVI-XVIII WIEKU (BZPiP), seria wydawn.

Muzyka XVIII wieku - Bach, Haendel, Haydn, Mozart

Osiemnasty wiek to fascynujący, a zarazem obfitujący w nowatorskie poszukiwania okres w dziejach rozwoju muzyki.

Wojny dynastyczne XVIII wieku

Europa Wschodnia W ostatnich latach XVIII wieku najważniejsze wydarzenia rozgrywały się w Europie Wschodniej.