MEKKI l MEDYNY WOJNA 624-630.

W odpowiedzi w styczniu 630 Mahomet podjął wyprawę na Mekkę, nie natrafił na opór i zniszczył w Mekce ponad 350 posągów bożków pogań­skich.

MEKKI SPUSTOSZENIE 930

Karmaci splądrowali miasto i zabrali z Kaaby, świątyni muzułmańskiej w Mekce, najświętszy przedmiot kultu - Czarny Ka­mień.

MEKKA

Miasto w prowincji Hidżaz w zach. Arabii Saudyjskiej, najważniejszy ośrodek religijny i cel pielgrzymek muzułmanów, święte miasto ze świątynią Kaaba (zob.), miejsce urodzenia Mahometa (zob.) ok. ,570.

Miasto powstało dokoła przedmahometańskiego, pogańskiego miejsca kultu, tejże Kaaby; przen. miejsce...