Meir Szlomo Jehuda Rabinowicz

Meir Szlomo Jehuda Rabinowicz

Czytaj Dalej

LITWINOW MAKSIM właśc. Meir Wallach (1876-1952) - polityk

Radziecki polityk, uczestnik ruchu rewolucyjnego od 1898 r. Od 1907 r. przebywał na emigracji w Wielkiej Brytanii, gdzie poślubił Ivy Low, Angielkę, mającą rozległe koneksje w sferach politycznych. Po zwycię­stwie rewolucji październikowej w 1917 r. został mianowany posłem w Londynie. Od 1921 r. był...

MEIR EZOFOWICZ, powieść E. Orzeszkowej

MEIR EZOFOWICZ, powieść E. Meir, typ samotnego bohatera z tradycji literatury romant. Meir rusza w świat, zostawiając jednak w Szybowie grupę zwolenników.

AWICEBRON, Avencebrol, Gabirol Salomon ben Jehuda, Ibn Gabirol

ur. ok. 1020 w Maladze (Hiszpania), zm. ok. 1058 w Walencji, Żyd. poeta rel., filozof i teolog. Żył i działał w Hiszpanii, głównie w Saragossie; w wierszach wyrażał cierpienia własne i narodu żyd. ; rel. pieśni i hymny A., odznaczające się dojrzałą formą artyst., zyskały popularność wśród...

GERSOM ben JEHUDA

ur. ok. 950 w Metzu, zm. 1028w Moguncji.

J a k o rabin założył i prowadził szkołę talmudycznąw Moguncji; uważany był za autorytet w komentowaniuPiccioksięgu; należał do jednego z pierwszych (w krajache u r . ) komentatorów —» Talmudu, a jego komentarz (dziśzaginiony) był uznawany przez wszystkie...