Meir Ezofowicz

Czytaj Dalej

MEIR EZOFOWICZ, powieść E. Orzeszkowej

, przegrywa walkę, zostaje wyklęty i wygnany z Szybowa, jego towarzyszka, Karaimka Gołda, ginie zamordowana, broniąc powierzonego przez Meira testamentu Michała Ezofowicza, stanowiącego symbol postępu i narzędzie walki.

LITWINOW MAKSIM właśc. Meir Wallach (1876-1952) - polityk

Radziecki polityk, uczestnik ruchu rewolucyjnego od 1898 r. Od 1907 r. przebywał na emigracji w Wielkiej Brytanii, gdzie poślubił Ivy Low, Angielkę, mającą rozległe koneksje w sferach politycznych. Po zwycię­stwie rewolucji październikowej w 1917 r. został mianowany posłem w Londynie. Od 1921 r. był...