Meir Eisenstadt

Czytaj Dalej

LITWINOW MAKSIM właśc. Meir Wallach (1876-1952) - polityk

Radziecki polityk, uczestnik ruchu rewolucyjnego od 1898 r. Od 1907 r. przebywał na emigracji w Wielkiej Brytanii, gdzie poślubił Ivy Low, Angielkę, mającą rozległe koneksje w sferach politycznych. Po zwycię­stwie rewolucji październikowej w 1917 r. został mianowany posłem w Londynie. Od 1921 r. był...

MEIR EZOFOWICZ, powieść E. Orzeszkowej

MEIR EZOFOWICZ, powieść E. Meir, typ samotnego bohatera z tradycji literatury romant. Meir rusza w świat, zostawiając jednak w Szybowie grupę zwolenników.

EISENSTADT

Diecezja w Austrii eryg. 15 VIII 1960 jako sufr. Wiednia dla kraju związkowego Burgenlandu; powstała z eryg. 1922 apost. administracji Burgenlandu ; zajmuje 3965 km2 i liczy 272120 mieszk., w tym 233470 katolików, 164 parafie, 178 księży diec. i 31 zak., 39 zakonników, 231 sióstr.

 

Wodka K (passim); AAS...