Meindert Klem

Czytaj Dalej

Kły

Granica wargowa szkliwa sięga dalej w kierunku korzenia niż w kle górnym, stąd większa długość korony. Poza tym cechą charakterystyczną jest szybkie zużycie wierzchołka korony, podczas gdy na górnym kle zużywa się guzek zębowy.

KIEŁ

Jeden ze stożkowatych zębów mieszczących się u ssaków między siekaczami a trzonowcami, „ząb oczny".

Wziąć na kieł uprzeć się, zawziąć, zaciąć, zbuntować, chcieć postawić na swoim; pierw, o koniu, który pod wpływem strachu a. złości chwyta wędzidło jeźdźca czy woźnicy w kurczowo...

KŁY

Typ zębów u ssaków, mają kształt stożkowaty. Szczególnie dobrze rozwinięte u drapieżnych. Służą do przytrzymywania ofiary i rozszarpywania mięsa. Najdłuższe kły występują u samców morsów.