Meike Babel

Czytaj Dalej

Bąbel spekulacyjny

Charakterystyka

Bąbel spekulacyjny - inaczej nazywany bańka spekulacyjna pojawia się wtedy jeżeli na rynku wszyscy spodziewają się, że wzrosną ceny danych akcji i sensowne staje się kupno takich akcji już teraz. Dopóki spodziewamy się dalszego wzrostu cen dopóty racjonalne są kolejne zakupy mimo, że...

BABEL WIEŻA

Wg Rdz 11, 1-9 miała sięgać nieba. Hi-storyczność budowy w.B. potwierdziły odkrycia archeol.; ukazały one na cylindrach, amuletach, płaskorzeźbach i kamieniach obrazy wież mezopotamskich, wchodzących w skład wielopiętrowych świątyń wznoszące się tarasami ku górze (-> zikkurat).

Jednym z...

Babel, budowa wieży

(Babel — hebr. nazwa Babilonu) — symbol butnej, nie znającej umiaru ludzkości, której wszakże nie udaje się wyjść poza granice wyznaczone przez Stwórcę; zesłana przez Boga kara pomieszania języków znajduje swój pozytywny odpowiednik w Nowym Testamencie w Zesłaniu Ducha Św. (Zielone Świątki) i związany...