Meiji Yasuda

Meiji Yasuda

Czytaj Dalej

MEIJI REWOLUCJA 1863-1868

Od począt-ku XVII w. szogun z rodu Tokugawa (szo-gun stał na czele wojska i rządu; było to stanowisko dziedziczne), sprawował władzę w Japonii. Jego stolicą było Edo (Tokio). Rezydujący w Kioto cesarz był figurantem. Rozwój handlu zagranicznego w połowie XIX w. zmienił układ stosunków między dwoma...