Mehmet Oz

Czytaj Dalej

Oz

Długi wąski i kręty wał lub ciąg wzgórz zbudowanych z piasków i żwirów fluwioglacjalnych, osadzonych przez wody płynące pod lodowcem, w szczelinie lodowcowej lub w tunelu lodowcowym.