Mehmed Emin Ali Pasza

Mehmed Emin Ali Pasza

Czytaj Dalej

ALI BABA

Gdy brat pochował zwłoki Kasima, herszt próbuje różnymi sposobami odnaleźć nieproszonego wspólnika, ale wierna niewolnica Ali Baby, Mardżana, przechytrza go za każdym razem, po czym zabija całą bandę, ukrytą w skórzanych bukłakach, zalewając zbójców wrzącą oliwą, a wreszcie przebija chandżarem herszta przebranego za kupca.

BOBOWSKI WOJCIECH, Jaksa z Bobowej, Ali Bej

20 lat w pałacu sułtana (seraju) w Stambule; przyjąwszyislam, został 1671 uwolniony i pod nazwiskiem Ali Beja otrzymałurząd pierwszego nadwornego tłumacza.

BITWA POD H ALI DON HILL 1333.

Gdy hrabiowie Douglas i Moray wyparli nowo korowanego króla Szkocji Eduarda Balliola narzuconego przez Anglię za jej granicę  król Anglii Ed- ward III (1312-1377) wysłał wojska, które 19 lipca 1333 stoczyły bitwę ze Szkotami wiernymi narodowemu królowi Dawidowi II (1324-1371) pod Halidon Hill w pobliżu...

IBN ARABI, Abu Bakr Muhammad ibn Ali Muhji ad - Din

1315), jak również na Dantego Alighieri (szczególniemuzułm.

SHEHU Mehmed (1913 - 1981)

Albańska dyskrecja

Polityk albański, pełniący nieprzerwanie przez dwadzieścia siedem lat (1954-1981) funkcję premiera, od 1974 roku zaś do śmierci - dodatkowo funkcję ministraobrony narodowej.

Od roku 1948 członek Komitetu Centralnego Albańskiej PartiiPracy i jego Biura Politycznego. Do końca lat...

PAsza

Każda pasza zawierawodę, związki organiczne i składniki mineralnew charakterystycznych dla siebie ilościach. Paszedzielimy na: treściwe, objętościowe soczyste,objętościowe suche, mineralne i tzw.

POKARMOWE SKŁADNIKI PASZY

POKARMOWE SKŁADNIKI PASZY — różnesubstancje zawarte w paszy, zaspokajającepotrzeby pokarmowe zwierząt; do najważniejszychskładników pokarmowych należą: -* białko,-♦amidy, włókno, —►bezazotowe substancjewyciągowe, tłuszcz, związki mineralne i witaminy.

SUCHA MASA PASZY

SUCHA MASA PASZY — pozostałość poodparowaniu wody z paszy; oznacza się jąsusząc próbkę rozdrobnionej paszy w temp.

Pasza

dietetycznym (serwatka, tran, świeża krew)lub inne pasze, takie jak muchy, dżdżownice,pędraki. od ilości tłuszczów, białek, węglowodanówi ich strawności; 3) ilości i rodzaju zawartychw paszy składników miner.

Pasza krumblizowana, kruszonka

(ang. crumble – kruszyć, rozdrabniać), drobno pokruszony granulat stosowany w początkowymokresie odchowu piskląt. P.k. cechuje lepsza strawność oraz łatwiejsze pobieranie (mniejszecząstki). Wielkość kawałków uzależniona jestod gatunku i wieku ptaków, które p.k. pobierają.Trwałość kruszonek zależy...

Wartościowość paszy

Liczba wyrażająca, jaki procent odłożenia tłuszczu, obliczonego na podstawie zawartości strawnych skł. pok. wpaszy, nagromadza się rzeczywiście w ciele zwierzęcia.

Wartość pokarmowa paszy

wyraża się ilością danego składnika na jednostkę wagową paszy o ustalonej wilgotności lub na jednostkę wagową suchej masy paszy.

Współczynnik wykorzystania paszy

Stosunek całkowitej ilości uzyskanego produktu do ilości paszy zużytej na jego wyprodukowanie. , technologii żywienia, stanu uzębienia, smakowitości paszy i.

Ali Kosh

Neolityczna osada na przedpolu gór Za-gros (Iran). Stratygrafia tego stanowiska jest kluczowa dla zrozumienia sekwencji neolitu zachodnioirań-skiego: najniższe warstwy (sprzed 9 600-8 000 lat temu) odpowiadają neolitowi preceramicznemu.

Charakteryzuje je architektura gliniana (bloki gliny wycinane z...

ALI, właśc. Saint-Denis Louis Etienne (22 IX 1788 - 3 V 1856)

11 XII 1811 został drugim mamelukiem, obok Rustana, i otrzymał imię Ali.