Megdżiddżanrajseg süm

Megdżiddżanrajseg süm

Czytaj Dalej

Sum, s. pospolity

Tryb życia: aktywna w nocy ryba przydenna, spędzająca dzień schowana w swojej kryjówce; zimą sum schodzi w głębsze miejsca i przestaje żerować.

Sum Arystotelesa

Dla złożenia ikry dobrane pary sumów Arystotelesa wyszukują obficie zarośnięte, płytkie miejsca, przy czym starsze sumy trą się w głębszych rejonach wody niż młode.

COGITO ERGO SUM

und sum, ergo Deus est, Lexis 2 (1950-51) 239-262; A.

Platońska teoria idei i jej krytyka przez Arystotelesa. 2 Teoria bytu św. Tomasza z Akwinu.3 Zasada Cogito ergo sum i jej znaczenie w filozofii Kartezjusza.

Ta prosta idea została ujętą w łacińską formułę Cogito ergo sum (myślę, więc jestem). Cogito ergo sum to jedyny pewnik, aksjomat, który jest punktem wyjścia do formułowania kolejnych twierdzeń.

Platońska teoria idei i jej krytyka przez Arystotelesa. 2.Teoria bytu Św. Tomasza z Akwinu. 3. Zasada „Cogito ergo sum” i jej znaczenie w filozofii.

Cogito ergo sum – myślę więc jestem, jest sentencją znanego filozofa i matematyka Rene Descartes’a – Kartezjusza. „COGITO ERGO SUM” – myślę, więc jestem.

COGITO, ERGO SUM

COGITO, ERGO SUM (łac. cogito, ergo sum = myślę, więc jestem) Teza sformułowana przez Descartes'a (—> kartezjanizm), będąca prawdą jasną i wyraźną, tzn.

VSELP (Vector Sum Excited Linear Prediction)

VSELP (Vector Sum Excited Linear Prediction) - jedna z wersji wektorowego kodowania predykcyjnego typu LPC (LinearPredictive Coding) dla sygnałów mowy, umożliwiająca uzyskanie przepływności wyjściowej 5,6 kb/s, stosowanego w telefonii bezprzewodowej drugiej generacji (amerykański IS-54), także w kanałach połówkowych sieci komórkowej GSM.

Sum

Dorosły sum żywi się przede wszystkim rybami nie mającymi znaczenia gospodarczego, ale również i innymi kręgowcami.