Megaszew litosfery

Czytaj Dalej

Teoria płyt litosfery

Sztywna warstwa litosfery nie jest jednolita, uległa pionowym spękaniom, które podzieliły jąna kilkanaście kier zwanych płytami litosfery.

Dzieje Ziemi - Dzieje litosfery

Około 700mln lat temu istniał jakiś prastary wszechląd , utworzony z fragmentów litosfery, otoczony wszechoceanem. Wskutek wciąż trwających przemieszczeń litosfery zanikł ocean prekaledoński.

RUCH PŁYT LITOSFERY

Pochłanianie litosfery związane jest z reguły ze strefami głębokich rowów oceanicznych oraz łuków wyspowych i polega na zanurzaniu się krawędzi cienkiej litosfery oceanicznej pod grubą litosferą kontynentalną wzdłuż powierzchni zwanej strefą Benioffa.