Uczeni w dworskim otoczeniu Jadwigi i Jagiełły - Medycy i astrolodzy na dworze królewskim

i praktykował tu jako medyk dworski przez 10 lat. Król nie skorzystał z jego propozycji, a medyk powrócił do Czech.

Analiza swot dla NZOZ "MEDYK"

: pediatrów, onkologów i stomatologów Szanse: - Pojawienie się nowych grup pacjentów, - Wejście na nowe rynki(planowana budowa przychodni w Bolkowicach), - Możliwość poszerzenia zakresu usług medycznych, - Możliwość nawiązania kontaktów i współpracy z innymi poradniami specjalistycznymi, - Reklama w masowych środkach przekazu, - Organizowanie otwartych dni profilaktyki zachorowań, - Rosnące zapotrzebowanie na lekarzy specjalistów, - Pozyskanie nowych lekarzy ...

MEDYKA

Wieś w woj. przemyskim, 8 km na wsch. od Przemyśla; graniczna stacja przeładunkowa, wespół z Żurawicą jeden z największych w Europie „suchych portów". Do 1772 siedziba starostwa niegrodowęgo; własność Lubomirskich, potem Pawlikowskich.

Jan Gwalbert Pawlikowski, 1792-1852, założył tu na pocz. XIX w...