Medycyna

Medycyna

Czytaj Dalej

TYBETAŃSKA MEDYCYNA

Współczesna medycyna pod tymi wszechobecnymi w tybetańskiej medycynie pojęciami odszyfrowuje system nerwowy i system humoralny, których sprawność i jedność funkcjonowania decyduje o zdrowiu i chorobie.

Co to jest medycyna naturalna?

Medycyna alternatywna, inaczej naturalna, niegdyś odrzucona jako zabobony, obecnie znajduje swoich zwolenników na równi z medycyną konwencjonalną. Jedna z nazw to medycyna alternatywna, ponieważ metody i sposoby działania określa się jako alternatywę w stosunku do medycyny zachodniej.

Czym jest podejście holistyczne w medycynie komplementarnej?

Pod tym względem medycyna komplementarna i holistyczna pomogły poszerzyć zakres działania normalnej medycyny naukowej. Wizyta u specjalisty medycyny alternatywnej najczęściej rozpocznie się od dość długiego wywiadu.

Naukowy dorobek mistrzów krakowskich - Medycyna

Wincenty ze Świdnicy, doktor medycyny, i Jan Kro z Chociebuża, wypromowany w Wiedniu na doktora medycyny. Istnieją jednak ślady, ze w Krakowie odbywały się promocje doktorskie z zakresu medycyny.

Medycyna manualna, jej zakres i miejsce w leczeniu chorób narządu ruchu

Medycyna manualna jako gałąź praktycznych nauk medycznych zajmuje się następującymi zagadnieniami: • diagnozowaniem, wymienionych dalej szczegółowo, zaburzeń czynnościowych w obrębie mięśni, więzadeł, stawów kręgosłupa oraz w obrębie innych części narządu ruchu; • leczeniem stwierdzonych zaburzeń czynnościowych, z wykorzystaniem zarówno metod terapii manualnej ukierunkowanych na konkretne zaburzenie, jak i przydatnych metod ...

Uzasadnij w kategoriach określonej koncepcji estetycznej stanowisko na temat wybranego problemu etycznego współczesnej medycyny

Pierwsze zapisy mówiące o podstawowych prawach pacjenta pojawiły się w krajach dynamicznie rozwijających się, w których następował szybki rozwój medycyny.

Zaburzenia czynnościowe kręgosłupa w przebiegu choroby przeciążeniowej. Podstawy medycyny manualnej.

Zagadnieniem zaburzeń czynnościowych zajmuje się szczegółowo, stosunkowo mało znana, lecz prężnie się rozwijająca dziedzina medycynymedycyna manualna.

Uzasadnij w kategoriach określonej koncepcji estetycznej stanowisko na temat wybranego problemu etycznego współczesnej medycyny

Wykazały one, że pacjent wymaga ochrony prawnej a potrzeba ta wynikała z następujących przesłanek: Po pierwsze z faktu, że pacjent poprzez chorobę popada w pewne uzależnienie od podmiotów odpowiedzialnych za sprawowanie nad nim opieki zdrowotnej, pacjent jest zdany na umiejętności i wiedzę personelu medycznego, której nie posiada i z tego względu pacjent wymaga specjalnej ochrony; Po drugie z potrzeby zapobiegania nadużyciom w relacjach pacjent-pracownik ochrony zdrowia (nie ...

Medycyna w starożytnym Rzymie

MEDYCYNA W STAROŻYTNYM RZYMIE Od prapoczątków w starożytnym Rzymie istniała medycyna; początkowo ludowa – było nią ziołolecznictwo. · Bursztyn – w medycynie naturalnej, w postaci nalewki bursztynowej.

Grecja attycka - Medycyna i nauki ścisłe

Hippokrates, zwany ojcem medycyny, stał się sławny w całym ówczesnym świecie greckim i nawet na Wschodzie. Rozwój medycyny jest nam dość dobrze znany dzięki 53 pisemkom zawartym w Corpus Hippocrateum.

Specyfika kultury i medycyny chińskiej

Największym osiągnięciem starożytnych Chin z zakresu medycyny był tzw. "Kanon Medycyny" składający się z dwóch ksiąg, które swą ostateczną postać osiągnęły w III w.

Co to jest medycyna sądowa?

Nie trzeba dodawać, że medycyna sądowa to nie jest zajęcie dla osób wrażliwych! Praca lekarza medycyny sądowej nie sprowa­dza się jednak tylko do badania zwłok, jest on obec­ny także przy badaniu (obdukcji) ran zadanych ofie­rze, która przeżyła napad.

Zabiegi z medycyny naturalnej Chin i Indii : Akupunktura, Moksa i Czakry.

medycyny akademickiej Czyli te choroby które wydają się lepiej niż inne odpowiadać na leczenie akupunkturą Warto pamiętać, że akupunktura najpełniej ujawnia swe możliwości jako metoda profilaktyczna.

Medycyna laboratoryjna

W obrębie medycyny laboratoryjnej wykonywane są analizy z zakresu wielu dyscyplin medy­cznych: chemii klinicznej, hematologii, patomorfologu (anatomii patologicznej i histopatolo­gii), patofizjologii, mikrobiologii, genetyki, biologii molekularnej, medycyny sądowej i innych

MEDYCYNA

Jeżeli jużtrzymać się tego podziału na medycynę klasyczną i medycynęniekonwencjonalną, to z tej pierwszej trzeba rugować antyholizm idezintegrację oraz nadmierną chemizację, z medycyny zaś niekonwencjonalnej odrzucać szarlatanerię, nieuctwo i nadmierną pochopność w uogólnianiu zjawisk jednostkowych.

Gerontologia - Szanse medycyny estetycznej w hamowaniu procesu starzenia się organizmu ludzkiego

-liposunkcja Tendencje te do powstawania nowych działów postępu medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej mogą opóźnić proces starzenia się (* Zabiegi medycyny regeneracyjnej- najnowszy pomysł ekspertów od poprawienia urody polega na wykorzystywaniu naturalnych mechanizmów tkwiących w organizmie człowieka.

Starożytna Grecja - Medycyna

przedstawiciel słynnej koskiej (z wyspy Kos) szkoły lekarskiej; oparł medycynę na zasadach racjonalnych, naukę jego cechowała troska o chorego, wnikliwa obserwacja lekarska i log. wyciąganie wniosków prognostycznych; wywarł ogromny wpływ na rozwój medycyny.

Jakie jest zastosowanie nowoczesnych technologii w medycynie?

Nowe technologie odgrywają bardzo ważną rolę we współczesnej medycynie; urządzenia takie jak skanery, lasery, endoskopy, „sztuczne nerki", „sztuczne płuco-serca" i cały szereg urządzeń do monitorowania pracy różnych narządów są już nie­zbędne przy stawianiu diagnozy i leczeniu pac­jentów podobnie jak, w niektórych przypadkach, zastosowanie materiałów radioaktywnych i inży­nierii genetycznej.

Czym jest medycyna junani?

Podobieństwo między medycyną junani a teoriami Hahne­manna leży w przekonaniu, że leczenie to w gruncie rzeczy przywracanie równowa­gi sit w organizmie.

Co to jest medycyna manipulacyjna?

Tak zwana medycyna fizyczna lub manipulacyjna obejmuje różne formy masażu, osteopatię (gałąź medycyny lecząca manipulacjami kręgów) i kręgarstwo. Niektóre z tych praktyk zostały zaakceptowane i zastosowane w ramach konwencjonalnej medycyny zachodniej.